ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Liman Man Wai
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sahoo, Nanda Gopal 10
2 Pan, Yongzheng 7
3 Kakran, Mitali 6
4 Chan, Siew Hwa 5
5 Liu, Hui Chun 4
6 Liang, Guozhen 4
7 Zhang, Ying 4
8 Wang, Qi Jie 4
9 Yu, Siu Fung 4
10 Bao, Hongqian 3
11 Zhao, Jianhong 3
12 Cheng, Henry Kuo Feng 3
13 Davies, A. Giles 3
14 Linfield, Edmund 3
15 Liang, Houkun 3
16 Tan, Chuan Seng 2
17 Khanna, Suraj P. 2
18 Lim, Dau Fatt 2
19 Xin, Fei 2
20 Jiang, San Ping 2
21 Müller, Rainer H. 2
22 Loh, Ngiap Hiang. 2
23 Xia, Fei 2
24 Tay, Bee Yen. 2
25 Shegokar, Ranjita 2
26 Yang, Zhenzhen. 1
27 Sun, Gengzhi 1
28 Zhan, Zhaoyao 1
29 Luan, Jing. 1
30 Lu, Chunxia. 1
31 Zheng, Lianxi 1
32 Shen, Pei Kang 1
33 Li, Zi Hui 1
34 Zhong, Chongming. 1
35 Wang, Quanlei. 1
36 Wang, Shouqi. 1
37 Tan, I-Lin 1
38 Rhee S.-Y. 1
39 Ruxrungtham K. 1
40 Bunupuradah T. 1
41 Peeters M. 1
42 Tang M.W. 1
43 Liu, Zhaoming. 1
44 Ford N. 1
45 Lallemant M. 1
46 Chu, Ei Yet 1
47 Yean , Florence Yng Ling 1
48 Wibowo, Santoso 1
49 Ngo-Giang-Huong N. 1
50 Vajta, Gabor. 1
51 Bertagnolio S. 1
52 Judeh, Zaher M. A. 1
53 Wang, Yong. 1
54 Wang, Fang. 1
55 Wong, Limsoon 1
56 Fan, Nana. 1
57 Yang, Yang. 1
58 Deen, Gulam Roshan 1
59 Tantishaiyakul, Vimon 1
60 Lin, Lin. 1
61 Hirun, Namon 1
62 Liang, Yu. 1
63 Li, Jinyan 1
64 Chen, Jijun. 1
65 Gofar, Nurly 1
66 Zhao, Bentian. 1
67 Kassim, Azman 1
68 Ouyang, Zhen. 1
69 Yang, Dongshan. 1
70 Rahardjo, Harianto 1
71 Zhao, Liang 1
72 Han, Jianyong. 1
73 Hoi, Steven Chu Hong 1
74 Pan, Dengke. 1
75 Lu, Jin Lin 1
76 Belec L. 1
77 Schuurman R. 1
78 Schapiro J.M. 1
79 Sirivichayakul S. 1
80 Smith D. 1
81 Zolfo M. 1
82 Orrell C. 1
83 Nyambi P.N. 1
84 Marconi V.C. 1
85 Margot N.A. 1
86 Moussa S. 1
87 Ndung'U T. 1
88 Jordan M.R. 1
89 Shafer R.W. 1
90 Mohd, Saidatulakmal 1
91 Chaiyaput S. 1
92 A Kadir, Nadhrah 1
93 Rahmat, Siti Rahyla 1
94 Mohd Tayeb, Azmil 1
95 Bergado D. 1
96 Artidteang S. 1
97 Chaitep S. 1
98 Vittayapadung S. 1
99 Ying D. 1
100 Tanchaisawat T. 1
101 Kumwenda J.J. 1
102 Koyalta D.D. 1
103 Stevens W. 1
104 Wallis C.L. 1
105 Van Zyl G.U. 1
106 Manosuthi W. 1
107 Hosseinipour M.C. 1
108 Hawkins C.A. 1
109 Kanki P.J. 1
110 Sigaloff K.C. 1
111 Hamers R.L. 1
112 De Wit T.F.R. 1
113 Fleury H.J. 1
114 Liu, Na. 1
115 Aghokeng A. 1
116 Eshleman S.H. 1
117 El-Katib Z. 1
118 Fokam J. 1
119 Gody J.-C. 1
120 Katzenstein D. 1
121 Deshpande A.K. 1
122 Dagnra A.Y. 1
123 Burda S. 1
124 Cane P. 1
125 Cappelli G. 1
126 Charpentier C. 1
127 Holmes S. 1
128 Wu, Xiaoyuan 1
129 Wang, Xu 1
130 Zou, Qingjian. 1
131 Wu, Lu. 1
132 Wu, Renbing 1
133 He, Lixiazi. 1
134 Zhou, Kun 1
135 Ji, Guanghzhen. 1
136 Shang, Zhouchun. 1
137 Lu, Xuehong 1
138 Dou, Hongwei. 1
139 Wei, Jun 1
140 Wang, Liuying 1
141 Liu, Kai. 1
142 Li, Wenjin 1
143 Ni, Kai 1
144 Edwards, Scott A. 1
145 Kubar, Tomas 1
146 Patil, Sandeep P. 1
147 Dong, Xinyong 1
148 Chan, Chi Chiu 1
149 Li, Baosheng 1
150 Learning and Teaching Education Research Centre (LTERC) 1
151 Tey, Ju Nie 1
152 Tan, Yong Wah 1
153 Gohla, Sven 1
154 Lai, Liangxue. 1
155 Wei, Hong. 1
156 Chong, Kahwei 1
157 Zeng, Jie 1
158 Luan, Zhidong. 1
159 Shen, Pei Kong 1
160 Liu, Zhonghua. 1
161 Wu, Tongfei 1
162 Li, Ziyi. 1
163 Ouyang, Hongsheng. 1
164 Liu, Erjia 1
165 Wang, Huayan. 1
166 Esteban, Miguel A. 1
167 Lu, Shanfu 1
168 Al Shaal, Loaye 1
169 Pei, Gang. 1
170 Du, Yutao. 1
171 Xiao, Lei. 1
172 Li, Ning. 1
173 Pei, Duanqing. 1
174 Deng, Hongkui. 1
175 Xiang, Yan 1
176 Yang, Huanming. 1
177 De Marco, Roland 1
178 Grubmüller, Helmut 1
179 Groenhof, Gerrit 1
180 Castro Neto, A. H. 1
181 Yao, Shao Q. 1
182 Su, Ying 1
183 Ito, Kenichi 1
184 Pan, Sijun 1
185 Loh, Kian Ping 1
186 Sze, Siu Kwan 1
187 Linfield, Edmund H. 1
188 Cheng, Liang 1
189 Hao, Piliang 1
190 Liu, Yanpeng 1
191 Mausda, Takahiko 1
192 Li, Zhengqiu 1
193 Li, Jun 1
194 Zhao, Yu. 1
195 Li, Jing. 1
196 Ping, Yuan 1
197 Xu, Ying. 1
198 Zhou, Qi. 1
199 Lou, Xiong Wen David 1
200 Ding, Shujiang 1
201 Wu, Hao Bin 1
202 Tan, Yan Pei 1
203 Gao, Guoxin 1
204 Chan, La-o-vorakiat 1
205 Davies, Alexander Giles 1
206 Mu, Yuguang 1
207 Cheong, Siew Ann 1
208 Yu, Ting 1
209 Chew, Lock Yue 1
210 Su, Haibin 1
211 Koehl, Patrice 1
212 Yang, Lifeng 1
213 Gräter, Frauke 1
214 Hoi, Steven C. H. 1
215 Wang, Dayong 1
216 Tong, Dudu 1
217 Zhao, Li Na 1
218 Chia, Elbert E. M. 1
219 Wasilewski, Zbigniew R. 1
220 Zou, Xingquan 1
221 Ban, Dayan 1
222 Leaw, Jianing 1
223 Shang, Jingzhi 1
224 Fathololoumi, Saeed 1
225 Liang, Hou Kun 1
226 Luo, Zhiqiang 1
227 Dupont, Emmanuel 1
228 Zhu, Jian-Xin 1
229 Gan, Leong Huat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 3
4 2557 4
5 2556 11
6 2555 21
7 2554 5
8 2552 2
9 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Corporate Governance and Internationalization of Malaysia Public Listed Companies
ปี พ.ศ. 2559
2 Performance of Ruzi grass combined with woven Limited Life Geotextiles (LLGS) for soil erosion control
ปี พ.ศ. 2558
3 Factors Determining Consumer’s Behavioural Intention to Purchase Mobile Content Services Advertising
4 Multiplex imaging and cellular target identification of kinase inhibitors via an affinity-based proteome profiling approach
5 Factors Determining Consumer’s Behavioural Intention to Purchase Mobile Content Services Advertising
ปี พ.ศ. 2557
6 Identifying essential pairwise interactions in elastic network model using the alpha shape theory
7 Alzheimer’s disease : a panorama glimpse
8 Planar integrated metasurfaces for highly-collimated terahertz quantum cascade lasers
9 Hierarchical NiCo2O4 nanosheets grown on Ni nanofoam as high-performance electrodes for supercapacitors
ปี พ.ศ. 2556
10 Characterization and corrosion behaviour of 96.5Sn-3.0Ag-0.5Cu solder on Cu substrate at different reflow reactions
11 Single-mode surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
12 Terahertz conductivity of twisted bilayer graphene
13 Agency and facial emotion judgment in context
14 Assembly of Pt nanowires into cubelike superstructures supported on aligned carbon nanotubes as highly stable electrocatalysts
15 Ternary dispersions to enhance solubility of poorly water soluble antioxidants
16 Temperature-independent accelerometer using a fiber Bragg grating incorporating a biconical taper
17 Low divergence single-mode surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
18 Force distribution analysis of mechanochemically reactive dimethylcyclobutene
19 Nucleoside reverse transcriptase inhibitor resistance mutations associated with first-line stavudine-containing antiretroviral therapy: Programmatic implications for countries phasing out stavudine
20 Characterization And Corrosion Behaviour Of 96.5sn-3.0ag- 0.5cu Solder On Cu Substrate At Different Reflow Reactions
ปี พ.ศ. 2555
21 Poly(vinyl alcohol) nanocomposites filled with poly(vinyl alcohol)-grafted graphene oxide
22 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
23 Micro-DSC, rheological and NMR investigations of the gelation of gallic acid and xyloglucan
24 Graphene-based materials for energy conversion
25 B-cell epitope prediction through a graph model
26 Modeling of suction distributions in an unsaturated heterogeneous residual soil slope
27 Carbon nanomaterials for drug delivery
28 Preparation of nanoparticles of poorly water-soluble antioxidant curcumin by antisolvent precipitation methods
29 Self-powered, visible-light photodetector based on thermally reduced graphene oxide–ZnO (rGO–ZnO) hybrid nanostructure
30 Single-mode narrow beam divergence surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
31 Constitutive modelling of sintering of 316L stainless steel microsize structures.
32 Carbon nanotube/polypropylene composite particles for microwave welding
33 Correlation between proton conductivity, thermal stability and structural symmetries in novel HPW-meso-silica nanocomposite membranes and their performance in direct methanol fuel cells
34 The application of graphene oxide in drug delivery
35 Microstructure evolution and constitutive modelling of microsize structures.
36 Multiscale coarse-graining via normal mode analysis
37 Influences of carbon fillers on electrical conductivity and crystallinity of polyethylene terephthalate
38 The role of a silane coupling agent in carbon nanotube/polypropylene composites
39 Long-term stability of quercetin nanocrystals prepared by different methods
40 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
41 A Preference-Based Approach to Fuzzy Multicriteria Decision Making Evaluation of Hospital Locations
ปี พ.ศ. 2554
42 Fabrication of quercetin nanoparticles by anti-solvent precipitation method for enhanced dissolution
43 Nanostructured tungsten carbide/carbon composites synthesized by a microwave heating method as supports of platinum catalysts for methanol oxidation
44 Improvement in properties of multiwalled carbon nanotube/polypropylene nanocomposites through homogeneous dispersion with the aid of surfactants
45 Fabrication of quercetin nanocrystals : comparison of different methods
46 Thermal kinetics of montmorillonite nanoclay/maleic anhydride-modified polypropylene nanocomposites
ปี พ.ศ. 2552
47 Sintering study and constitutive modeling of 316L stainless steel microstructured parts fabricated by μPIM.
48 Biodiesel production from crude rice bran oil and properties as fuel
ปี พ.ศ. 2551
49 Enabling Knowledge Flow: Retaining Graduate Women in the Singapore Construction Industry