ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kriskrai Sitthiseripratip
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Kriskra Sitthiseripratip
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 14
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 Banchong Mahaisavariya 12
5 บรรจง มไหสวริยะ 11
6 Nattapon Chantarapanich 5
7 วิจิตร ธรานนท์ 4
8 Philip Oris 4
9 Samroeng Inglam 4
10 Wichit Tharanon 4
11 Trongtum Tongdee 3
12 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
13 ดนุ พรหมมินทร์ 3
14 ตรงธรรม ทองดี 3
15 Danu Prommin 3
16 มารุต วงษ์คำช้าง 3
17 Natapoom Vatanapatimakul 3
18 Marut Wongcumchang 3
19 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
20 Siriwan Suebnukarn 3
21 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
22 Suthasinee Kasemsarn 2
23 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
24 Rung-Arun Chumnanklang 2
25 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
26 Pongwit Siribodhi 2
27 ฟิลิป โอริส 2
28 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
29 Pattarawit Rukkul 2
30 Sedthawatt Sucharitpwatskul 2
31 Tratat Apatananon 2
32 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
33 ยุพาพร แก้วพรม 2
34 Surasith Piyasin 2
35 Yupaporn Kaewprom 2
36 Rung-Arun Sanngam 1
37 Ir.Erik Bohez 1
38 Siriporn Tanodekaew 1
39 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
40 สิริพร โตนดแก้ว 1
41 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
42 อีริค โบเฮ็น 1
43 Somruethai Channasanon 1
44 Wanida Janvikul 1
45 Pruettha Nanakorn 1
46 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
47 Supakit Rooppakhun 1
48 ทศพล จันทร์คีรี 1
49 Tossapol Chunkiri 1
50 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
51 Chalermchon Visayadamrong 1
52 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
53 Bancha Chernchujit 1
54 วนิดา จันทร์วิกูล 1
55 Jos VANDER SLOTEN 1
56 ปฐวี คงขุนเทียน 1
57 จรัญ ธรานนท์ 1
58 P. Oris 1
59 R. Van Audekercke 1
60 E.L.J. Bohez 1
61 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
62 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
63 ศุภชัย จันฝาก 1
64 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
65 Sukunthakan Ngernbamrung 1
66 J. Vander Sloten 1
67 H. Van Oosterwyck 1
68 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
69 Paweena Uppanan 1
70 ปวีณา อุปนันต์ 1
71 Boonlom Thavornyutikarn 1
72 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
73 Jaturong Jitsaard 1
74 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
75 Pitak Laoratanakul 1
76 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
77 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
78 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
79 Panya Aroonjarattham 1
80 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
81 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
82 Thanya Kiatiwat 1
83 Suebsak Nanthavanij 1
84 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
85 Bohez, Erik L. J. 1
86 Kitti Aroonjarattham 1
87 Ekachai Chaichanasiri 1
88 สำเริง อินกล่ำ 1
89 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
90 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
91 รัตนา วรปัสสุ 1
92 สมภพ อมาตยกุล 1
93 Pathawee Khongkhunthian 1
94 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 1
95 Ekkarut Viyanit 1
96 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
97 Peerapun Chivapornthip 1
98 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
99 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
100 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
101 เจษฎา สุวิกรม 1
102 จุมพล วิลาศรัศมี 1
103 Kuljira Sujirote 1
104 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
105 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
106 Kannigar Dateraksa 1
107 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
108 Dilip S Kittur 1
109 Napaphat Proprom 1
110 Puttisak Puttawibul 1
111 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
112 Ead Lorprayoon 1
113 Jackrit Suthakorn 1
114 Chumpon Wilasrusmee 1
115 Panuwat Lertsithichai 1
116 Jesada Suvikrom 1
117 Pongnarin Jeamwatthanachai 1
118 Worawut Wisutmethangoon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 8
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 8
9 2547 2
10 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Biomechanical evaluation of a novel porous-structure implant: finite element study.
ปี พ.ศ. 2555
2 Scaffold library for tissue engineering: a geometric evaluation
ปี พ.ศ. 2554
3 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
4 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus : a finite element study
5 Biomechanics of index finger during mouse click
6 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
7 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
8 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
9 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
10 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
11 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
12 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
13 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
14 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
15 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
16 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
17 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
18 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
19 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
21 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
22 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
23 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
24 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
25 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
26 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
27 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
28 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
29 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
30 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
31 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture