ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kriskrai Sitthiseripratip
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Kriskra Sitthiseripratip
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 14
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 Banchong Mahaisavariya 12
5 บรรจง มไหสวริยะ 11
6 Nattapon Chantarapanich 5
7 วิจิตร ธรานนท์ 4
8 Philip Oris 4
9 Samroeng Inglam 4
10 Wichit Tharanon 4
11 ตรงธรรม ทองดี 3
12 Trongtum Tongdee 3
13 Danu Prommin 3
14 Marut Wongcumchang 3
15 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
16 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
17 Siriwan Suebnukarn 3
18 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
19 Natapoom Vatanapatimakul 3
20 ดนุ พรหมมินทร์ 3
21 มารุต วงษ์คำช้าง 3
22 Surasith Piyasin 2
23 Yupaporn Kaewprom 2
24 Pattarawit Rukkul 2
25 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
26 Suthasinee Kasemsarn 2
27 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
28 ฟิลิป โอริส 2
29 ยุพาพร แก้วพรม 2
30 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
31 Rung-Arun Chumnanklang 2
32 Pongwit Siribodhi 2
33 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
34 Sedthawatt Sucharitpwatskul 2
35 Tratat Apatananon 2
36 Tossapol Chunkiri 1
37 Worawut Wisutmethangoon 1
38 ทศพล จันทร์คีรี 1
39 Sukunthakan Ngernbamrung 1
40 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
41 Chalermchon Visayadamrong 1
42 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
43 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
44 Supakit Rooppakhun 1
45 Kuljira Sujirote 1
46 เจษฎา สุวิกรม 1
47 จุมพล วิลาศรัศมี 1
48 Dilip S Kittur 1
49 Napaphat Proprom 1
50 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
51 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
52 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
53 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
54 Pruettha Nanakorn 1
55 Kannigar Dateraksa 1
56 Boonlom Thavornyutikarn 1
57 ปวีณา อุปนันต์ 1
58 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
59 วนิดา จันทร์วิกูล 1
60 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
61 Paweena Uppanan 1
62 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
63 Pitak Laoratanakul 1
64 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
65 Panuwat Lertsithichai 1
66 สิริพร โตนดแก้ว 1
67 Somruethai Channasanon 1
68 อีริค โบเฮ็น 1
69 Jos VANDER SLOTEN 1
70 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
71 Ir.Erik Bohez 1
72 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
73 Wanida Janvikul 1
74 Siriporn Tanodekaew 1
75 Rung-Arun Sanngam 1
76 Bancha Chernchujit 1
77 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
78 รัตนา วรปัสสุ 1
79 ศุภชัย จันฝาก 1
80 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
81 ปฐวี คงขุนเทียน 1
82 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
83 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
84 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
85 Pathawee Khongkhunthian 1
86 สมภพ อมาตยกุล 1
87 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
88 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
89 H. Van Oosterwyck 1
90 Jaturong Jitsaard 1
91 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
92 J. Vander Sloten 1
93 E.L.J. Bohez 1
94 จรัญ ธรานนท์ 1
95 P. Oris 1
96 R. Van Audekercke 1
97 Ekkarut Viyanit 1
98 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 1
99 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
100 Ead Lorprayoon 1
101 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
102 Peerapun Chivapornthip 1
103 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
104 Puttisak Puttawibul 1
105 Pongnarin Jeamwatthanachai 1
106 Chumpon Wilasrusmee 1
107 Jackrit Suthakorn 1
108 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
109 Bohez, Erik L. J. 1
110 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
111 Ekachai Chaichanasiri 1
112 สำเริง อินกล่ำ 1
113 Panya Aroonjarattham 1
114 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
115 Kitti Aroonjarattham 1
116 Suebsak Nanthavanij 1
117 Thanya Kiatiwat 1
118 Jesada Suvikrom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 8
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 8
9 2547 2
10 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Biomechanical evaluation of a novel porous-structure implant: finite element study.
ปี พ.ศ. 2555
2 Scaffold library for tissue engineering: a geometric evaluation
ปี พ.ศ. 2554
3 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
4 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus : a finite element study
5 Biomechanics of index finger during mouse click
6 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
7 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
8 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
9 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
10 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
11 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
12 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
13 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
14 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
15 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
16 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
17 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
18 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
19 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
21 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
22 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
23 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
24 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
25 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
26 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
27 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
28 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
29 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
30 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
31 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture