ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kriskrai Sitthiseripratip
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Kriskra Sitthiseripratip
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 14
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 Banchong Mahaisavariya 12
5 บรรจง มไหสวริยะ 11
6 Nattapon Chantarapanich 5
7 Samroeng Inglam 4
8 Wichit Tharanon 4
9 วิจิตร ธรานนท์ 4
10 Philip Oris 4
11 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
12 Danu Prommin 3
13 Siriwan Suebnukarn 3
14 Trongtum Tongdee 3
15 ดนุ พรหมมินทร์ 3
16 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
17 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
18 ตรงธรรม ทองดี 3
19 มารุต วงษ์คำช้าง 3
20 Natapoom Vatanapatimakul 3
21 Marut Wongcumchang 3
22 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
23 Rung-Arun Chumnanklang 2
24 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
25 Tratat Apatananon 2
26 Sedthawatt Sucharitpwatskul 2
27 Suthasinee Kasemsarn 2
28 Pongwit Siribodhi 2
29 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
30 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
31 ยุพาพร แก้วพรม 2
32 Surasith Piyasin 2
33 Yupaporn Kaewprom 2
34 ฟิลิป โอริส 2
35 Pattarawit Rukkul 2
36 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
37 ศุภชัย จันฝาก 1
38 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
39 รัตนา วรปัสสุ 1
40 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
41 Ekkarut Viyanit 1
42 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
43 Pathawee Khongkhunthian 1
44 สมภพ อมาตยกุล 1
45 จรัญ ธรานนท์ 1
46 E.L.J. Bohez 1
47 J. Vander Sloten 1
48 H. Van Oosterwyck 1
49 Jaturong Jitsaard 1
50 R. Van Audekercke 1
51 P. Oris 1
52 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
53 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
54 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 1
55 ปฐวี คงขุนเทียน 1
56 Jackrit Suthakorn 1
57 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
58 Ead Lorprayoon 1
59 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
60 Peerapun Chivapornthip 1
61 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
62 Puttisak Puttawibul 1
63 Pongnarin Jeamwatthanachai 1
64 Chumpon Wilasrusmee 1
65 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
66 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
67 Bohez, Erik L. J. 1
68 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
69 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
70 Ekachai Chaichanasiri 1
71 Panya Aroonjarattham 1
72 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
73 Kitti Aroonjarattham 1
74 Suebsak Nanthavanij 1
75 Thanya Kiatiwat 1
76 สำเริง อินกล่ำ 1
77 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
78 Worawut Wisutmethangoon 1
79 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
80 Kannigar Dateraksa 1
81 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
82 Sukunthakan Ngernbamrung 1
83 Tossapol Chunkiri 1
84 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
85 Supakit Rooppakhun 1
86 ทศพล จันทร์คีรี 1
87 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
88 Kuljira Sujirote 1
89 Napaphat Proprom 1
90 Panuwat Lertsithichai 1
91 Jesada Suvikrom 1
92 Dilip S Kittur 1
93 จุมพล วิลาศรัศมี 1
94 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
95 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
96 เจษฎา สุวิกรม 1
97 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
98 Chalermchon Visayadamrong 1
99 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
100 วนิดา จันทร์วิกูล 1
101 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
102 สิริพร โตนดแก้ว 1
103 ปวีณา อุปนันต์ 1
104 Paweena Uppanan 1
105 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
106 Boonlom Thavornyutikarn 1
107 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
108 Somruethai Channasanon 1
109 Wanida Janvikul 1
110 Jos VANDER SLOTEN 1
111 Bancha Chernchujit 1
112 Pruettha Nanakorn 1
113 อีริค โบเฮ็น 1
114 Ir.Erik Bohez 1
115 Siriporn Tanodekaew 1
116 Rung-Arun Sanngam 1
117 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
118 Pitak Laoratanakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 8
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 8
9 2547 2
10 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Biomechanical evaluation of a novel porous-structure implant: finite element study.
ปี พ.ศ. 2555
2 Scaffold library for tissue engineering: a geometric evaluation
ปี พ.ศ. 2554
3 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
4 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus : a finite element study
5 Biomechanics of index finger during mouse click
6 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
7 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
8 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
9 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
10 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
11 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
12 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
13 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
14 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
15 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
16 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
17 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
18 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
19 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
21 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
22 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
23 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
24 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
25 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
26 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
27 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
28 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
29 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
30 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
31 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture