ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kriskrai Sitthiseripratip
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Kriskra Sitthiseripratip
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 14
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 Banchong Mahaisavariya 12
5 บรรจง มไหสวริยะ 11
6 Nattapon Chantarapanich 5
7 Samroeng Inglam 4
8 Wichit Tharanon 4
9 วิจิตร ธรานนท์ 4
10 Philip Oris 4
11 ดนุ พรหมมินทร์ 3
12 Siriwan Suebnukarn 3
13 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
14 Danu Prommin 3
15 Natapoom Vatanapatimakul 3
16 ตรงธรรม ทองดี 3
17 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
18 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
19 Marut Wongcumchang 3
20 มารุต วงษ์คำช้าง 3
21 Trongtum Tongdee 3
22 Pongwit Siribodhi 2
23 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
24 Tratat Apatananon 2
25 ยุพาพร แก้วพรม 2
26 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
27 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
28 Sedthawatt Sucharitpwatskul 2
29 Rung-Arun Chumnanklang 2
30 Surasith Piyasin 2
31 Yupaporn Kaewprom 2
32 ฟิลิป โอริส 2
33 Pattarawit Rukkul 2
34 Suthasinee Kasemsarn 2
35 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
36 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
37 สำเริง อินกล่ำ 1
38 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
39 Ekachai Chaichanasiri 1
40 Thanya Kiatiwat 1
41 Suebsak Nanthavanij 1
42 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 1
43 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
44 Panya Aroonjarattham 1
45 สมภพ อมาตยกุล 1
46 รัตนา วรปัสสุ 1
47 ศุภชัย จันฝาก 1
48 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
49 ปฐวี คงขุนเทียน 1
50 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
51 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
52 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
53 Pathawee Khongkhunthian 1
54 Kitti Aroonjarattham 1
55 Ekkarut Viyanit 1
56 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
57 Dilip S Kittur 1
58 Napaphat Proprom 1
59 Panuwat Lertsithichai 1
60 Jesada Suvikrom 1
61 จุมพล วิลาศรัศมี 1
62 เจษฎา สุวิกรม 1
63 Kuljira Sujirote 1
64 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
65 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
66 Pongnarin Jeamwatthanachai 1
67 Chumpon Wilasrusmee 1
68 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
69 Peerapun Chivapornthip 1
70 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
71 Ead Lorprayoon 1
72 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
73 Jackrit Suthakorn 1
74 Puttisak Puttawibul 1
75 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
76 Bohez, Erik L. J. 1
77 สิริพร โตนดแก้ว 1
78 Bancha Chernchujit 1
79 Pruettha Nanakorn 1
80 Chalermchon Visayadamrong 1
81 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
82 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
83 Jos VANDER SLOTEN 1
84 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
85 Ir.Erik Bohez 1
86 อีริค โบเฮ็น 1
87 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
88 Supakit Rooppakhun 1
89 Kannigar Dateraksa 1
90 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
91 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
92 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
93 Worawut Wisutmethangoon 1
94 ทศพล จันทร์คีรี 1
95 Tossapol Chunkiri 1
96 Sukunthakan Ngernbamrung 1
97 Rung-Arun Sanngam 1
98 Siriporn Tanodekaew 1
99 H. Van Oosterwyck 1
100 Jaturong Jitsaard 1
101 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
102 Pitak Laoratanakul 1
103 J. Vander Sloten 1
104 E.L.J. Bohez 1
105 จรัญ ธรานนท์ 1
106 P. Oris 1
107 R. Van Audekercke 1
108 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
109 Boonlom Thavornyutikarn 1
110 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
111 Somruethai Channasanon 1
112 Wanida Janvikul 1
113 วนิดา จันทร์วิกูล 1
114 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
115 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
116 Paweena Uppanan 1
117 ปวีณา อุปนันต์ 1
118 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 8
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 8
9 2547 2
10 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Biomechanical evaluation of a novel porous-structure implant: finite element study.
ปี พ.ศ. 2555
2 Scaffold library for tissue engineering: a geometric evaluation
ปี พ.ศ. 2554
3 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
4 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus : a finite element study
5 Biomechanics of index finger during mouse click
6 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
7 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
8 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
9 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
10 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
11 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
12 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
13 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
14 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
15 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
16 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
17 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
18 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
19 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
21 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
22 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
23 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
24 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
25 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
26 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
27 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
28 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
29 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
30 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
31 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture