ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Klanarong Sriroth
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Sriroth, Klanarong
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กล้าณรงค์ ศรีรอต 30
2 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 16
3 Kuakoon Piyachomkwan 15
4 สุนีย์ โชตินีรนาท 5
5 Sunee Chotineeranat 5
6 สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ 4
7 Sittichoke Wanlapatit 4
8 กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ 3
9 กุลฤดี แสงสีทอง 3
10 Kittiwut Kasemwong 3
11 Vilai Santisopasri 2
12 วิไล สันติโสภาศรี 2
13 Eric Bertoft 2
14 กำไล เลาหพัฒนาเลิศ 2
15 เทียรี่ ทราน 2
16 Kunruedee Sangseethong 2
17 Walaiporn Timbuntam 2
18 Rungsima Chollakup 2
19 Thierry Tran 2
20 ชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร 2
21 Chookiat. Kijkhunasatian 2
22 Pathama Chatakanonda 2
23 ปฐมา จาตกานนท์ 2
24 Kanajana Chinsamran 1
25 กาญจนา ชินสำราญ 1
26 Pathama Chatakanonda 1
27 V. Haruthaithanasan 1
28 Eric Bertoft 1
29 T. Suwansichon 1
30 ศิริธร เลิศพานิช 1
31 Siriwanlapha Ketsilp 1
32 ศิริวัลภา เกษศิลป์ 1
33 P. Chompreeda 1
34 V. Vichukit 1
35 สยาม แก้ววิชิต 1
36 Yutaka Tokiwa 1
37 วลัยพร ทิมบุญธรรม 1
38 Kamlai Laohaphatanalert 1
39 Sirithorn Lertphanich 1
40 Rungtiva Wansuksri 1
41 Jay-Lin Jane 1
42 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 1
43 Jakkapan Sirithunyalug 1
44 Songwut Yotsawimonwat 1
45 Sayam Kaewvichit 1
46 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 1
47 Siriluck Liengprayoon 1
48 Wanchai Chockchaipaisal 1
49 Maneewong, Chutamas 1
50 Sunthornvarabhas, Jackapon 1
51 Tongta, Sunanta 1
52 วันชัย โชคชัยไพศาล 1
53 Vittaya Punsuvon 1
54 ชูเกียรติ กิจคุณา 1
55 โกสุม สมัครรัตน์ 1
56 Chookiat Kijkhunasatian 1
57 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
58 Kiatponglarp, Worawikunya 1
59 B. Laoka 1
60 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
61 Wanwisa Srinuanchai 1
62 Teerarat Itthisoponkul 1
63 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 1
64 Kulruedee Sangseethong 1
65 Rungtiwa Wunsuksri 1
66 Niti Termvejsayanont 1
67 นิติ เติมเวชศยานนท์ 1
68 Rungtiva Wungsuksri 1
69 William F. Breuninger 1
70 ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 7
6 2550 4
7 2549 1
8 2548 4
9 2547 3
10 2546 1
11 2543 1
12 2542 6
13 2541 1
14 2540 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Evaluation of Gamma Radiation on NR/PHBV Blends
ปี พ.ศ. 2554
2 Effect of high-pressure microfluidization on the structure of cassava starch granule
ปี พ.ศ. 2553
3 The fine structure of cassava starch amylopectin. Part 2: Building block structure of clusters
ปี พ.ศ. 2552
4 Tapioca/Cassava starch: Production and use
5 A study of the internal structure in cassava and rice amylopectin
6 Physicochemical properties of oxidized cassava starch prepared under various alkalinity levels
ปี พ.ศ. 2551
7 Effect of Starch Modifications and Hydrocolloids on Freezable Water in Cassava Starch Systems
8 Internal unit chain composition in amylopectins
9 Effect of pH on complex formation between debranched waxy rice starch and fatty acids
10 Granule sizes of canna (Canna edulis) starches and their reactivity toward hydration, enzyme hydrolysis and chemical substitution
11 Application of bipolar electrodialysis on recovery of free lactic acid after simultaneous saccharification and fermentation of cassava starch
12 Characterization of lipid compostition of sheet rubber from Hevea brasiliensis and relations with its structure and properties
13 Development of technology for lactic acid production from cassava starch
ปี พ.ศ. 2550
14 Ozonization of cassava starch: Challenge of new modified starch
15 Application of granular starch hydrolyzing enzymes for ethanol production
16 Gelatinization and thermal properties of modified cassava starches
17 Comparative study on analytical tool for cassava starch retrogradation at micro- and macro - molecular structure
ปี พ.ศ. 2549
18 Effect of root ages on the quality of low cyanide cassava flour from Kasetsart 50.
ปี พ.ศ. 2548
19 การผลิตเอทานอลจากมันเส้น
20 The role of reaction parameters on the preparation and properties of carboxymethyl cassava starch
21 Effect of lactic acid fermentation on physico-chemical properties of starch derived from cassava, sweet potato and rice.
22 Transformation and balance of cyanogenic compounds in cassava starch manufacturing process
ปี พ.ศ. 2547
23 การจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพข้าวสารสำหรับผลิตข้าวหุงสุก
24 Grain Quality Index for Evaluating the Textural Properties of Cooked Rice
25 การปรับปรุงสมบัติการดูดซับอนุภาคประจุของโลหะ ของกากมันสำปะหลังโดยการดัดแปรด้วยกรดซิตริก เพื่อพัฒนาเป็น ion exchange resin
ปี พ.ศ. 2546
26 คุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังและการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2543
27 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
ปี พ.ศ. 2542
28 การควบคุมคุณภาพปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
29 การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
30 การผลิตแป้งข้าวเจ้าโปรตีนต่ำโดยวิธีการทางเคมีและชีวภาพและการใช้ประโยชน์
31 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
32 การควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์นกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
33 การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2541
34 การใช้ประโยชน์จากกากมันโดยกระบวนการทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2540
35 การตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
36 การใช้ประโยชน์จากกากมันโดยกระบวนการทางชีวภาพ