ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kawamura, Mitsuru
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Koyama, Shinichi 1
2 Asai, Tomohisa 1
3 Imaizumi, Shu 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
ผลงานวิจัย