ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kasuo Imai
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Kazuo Imai
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 1
2 543 89
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การพัฒนากระบวนการสร้าง ซีมอส 5 ไมครอน โพลีซิลิกอนเกต บ่อแยกชนิดพี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
2 OXIDIZED POROUS SILICON-SILICON INTERFACE INVESTIGATION BY C-V METHOD.
3 ESTIMATING METHOD OF SLOPE SAFETY BY AERIAL PHOTOGRAPHS.
4 SUBMARINE CABLE SYSTEM - COMPONENTS.
5 CORRELATION OF SOLVATION FREE ENERGY OF ELECTRON WITH EMPIRICAL PARAMETERS OF SOLVENTS. A CRITERION FOR ELECTROPHILIC EFFECT OF SOLVENTS.
6 STRESS CONCENTRATION FACTORS AND FATIGUE NOTCH FACTORS OF WELDED JOINTS - EFFECT OF HEIGHT AND WIDTH OF REINFORCEMENT.
7 SYNTHESIS OF POLYACYLSULFONAMIDE-AMIDES BY RING-OPENING POLYADDITION OF N,N prime -ARYLENEDISULFONYLBISSUCCINIMIDES WITH DIAMINES.
8 TURBINES FOR DRIVING COMPRESSORS.
9 TREATMENT OF SALINITY IN WATER CONTENT DETERMINATION OF VERY SOFT CLAYS.
10 ANIONIC RING-OPENING POLYMERIZATION OF 4,4-DIMETHYL-1,2-THIAZETIDIN-3-ONE 1,1-DIOXIDE.
11 APPLICATION OF IPOS TECHNIQUE TO MOS ICs.
12 LIQUID PHASE VELOCITY IN A 5. 5 m DIAMETER BUBBLE COLUMN.
13 STRESS CONCENTRATION FACTORS AND FATIGUE NOTCH FACTORS OF WELDED JOINTS - 3. EFFECT OF UNDERCUT.
14 ALTERNATING COPOLYMERIZATION OF CO//2 AND PROPYLENE OXIDE WITH THE CATALYSTS PREPARED FROM Zn(OH)//2 AND VARIOUS DICARBOXYLIC ACIDS.
15 STRESS CONCENTRATION FACTORS AND FATIGUE NOTCH FACTORS OF WELDED JOINTS - 4. EFFECT OF BLOWHOLE.
16 SOFTWARE DESIGN FOR DIGITAL DATA SWITCHING SYSTEM.
17 EFFECTS OF SURFACE PROFILE OF FILLET WELD ON THE FATIGUE STRENGTH OF TEE JOINTS.
18 STRUCTURAL CHANGES AND MELTING BEHAVIOR OF gamma -IRRADIATED POLYETHYLENE.
19 FULL ISOLATION TECHNOLOGY BY POROUS OXIDIZED SILICON AND ITS APPLICATION TO LSIs.
20 FIPOS CMOS 16K-BIT STATIC RAM.
21 PREVENTION OF POROSITY IN WELD METAL OF PAINTED STEEL PLATE BY LOW-HYDROGEN TYPE ELECTRODE.
22 NEW SELF-ALIGNED FRAMED MASK METHOD FOR SELECTIVE OXIDATION.
23 FULL ISOLATION TECHNOLOGY BY POROUS OXIDIZED SILICON.
24 IMPROVED D 50 CIRCUIT SWITCHING SYSTEM.
25 IMPROVED D 50 CIRCUIT SWITCHING EQUIPMENT.
26 MECHANICAL CONTROL OF FOAMING IN A BUBBLE COLUMN.
27 MECHANICAL FOAM CONTROL IN A STIRRED DRAFT-TUBE BIOREACTOR.
28 CORROSION AND/OR EROSION RESISTANCE OF METALLIC MATERIALS FOR INTERLINKING AND TRANSPORTING STAGE OF MAGNESIUM-IODINE THERMOCHEMICAL HYDROGEN PRODUCTION PROCESS.
29 22 GHz BAND LOW NOISE DOWN CONVERTER FOR SATELLITE BROADCASTING.
30 DDX TERMINAL INSTALLATION IN DIGITAL LOCAL SWITCHING SYSTEM.
31 CHARACTERIZATION OF 0. 1 mu m THICK SILICON LAYERS ON POROUS OXIDIZED SILICON.
32 MEL LOG SPECTRUM APPROXIMATION (MLSA) FILTER FOR SPEECH SYNTHESIS.
33 OPTICALLY COUPLED HIGH-VOLTAGE pnpn SWITCHES.
34 VORONOI DIAGRAM IN THE LAGUERRE GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS.
35 PARTIAL HYDROGENATION OF BENZENE WITH RUTHENIUM CATALYSTS PREPARED BY A CHEMICAL MIXING PROCEDURE: PREPARATION AND PROPERTIES OF THE CATALYSTS.
36 IMPROVED D50 CIRCUIT SWITCHING EQUIPMENT.
37 New-media document (NewDoc) and dynamic navigation on the BTRON specification.
38 Silicon HBT with a low-resistivity amorphous SiCx emitter
39 SIMULTANEOUS ADSORPTION OF Cs-137 AND I-131 from, WATER AND MILK ON double prime METAL FERROCYANIDE-ANION EXCHANGE RESIN double prime +ZZ
40 DISSOLUTION REACTION EFFECT ON POROUS-SILICON DENSITY.
41 ALGORITHM FOR COMPUTER-AIDED CONSTRUCTION OF THE POTENTIAL-pH DIAGRAMS OF METAL-ION-WATER SYSTEMS AND ITS APPLICATION TO THE CORROSION IN IODINE-IODIDE SOLUTION.
42 CALCULATION OF THE POLARIZING CURRENT DISTRIBUTION AND ITS EFFECT ON THE VALUES OF THE POLARIZATION RESISTANCE OBTAINED IN MONITORING OF CORROSION BY LINEAR POLARIZATION METHOD (STUDY ON MONITORING OF LOCALIZED CORROSION, PART 1).
43 ?-irradiation of polypropylene in vacuum and in air
44 22 GHz band low noise down converter for satellite broadcast receivers
45 A 22-GHz-band low-noise down-converter for satellite broadcast receivers
46 Poly(ethylene oxide) macromonomers. 7. Micellar polymerization in water
47 SST-BiCMOS technology with 130 ps CMOS and 50 ps ECL
48 ATMR: Ring architecture for broadband networks
49 HSST/BiCMOS technology with 26ps ECL and 45ps 2V CMOS inverter
50 Dynamic mechanical properties of films of copolyimides based on semi-flexible and rigid rod segments
51 Mechanical properties of films of copolyimides based on tetraphenylthiophenediamine, aromatic diamines, and pyromellitic dianhydride
52 Preparation and properties of molecular composite films of block copolyimides based on rigid rod and semi-flexible segments
53 High pressure solid-state synthesis of poly(p-phenylene-1,2,4-oxadiazole) through 1,3-dipolar cycloaddition polymerization of p-cyanobenzonitrile n-oxide
54 A 7-GHz-band subminiature FPU transmitter
55 New thinning method for obtaining less than 100-nm-thick Si film on wafer bonding
56 New high pressure polymerization and simultaneous processing for polyaminoimide from aromatic diamine and bismaleimide
57 GaAs FET direct frequency-modulators for 42-GHz-band HDTV radio cameras and 7-GHz-band field pick-up transmitters
58 Local mass transfer from a single cylinder and tube banks vibrating sinusoidally in a fluid at rest
59 Characteristics of a new isolated p-well structure using thin epitaxy over the buried layer and trench isolation
60 Development of 0.5 ?m high-speed and low-power full-custom LSI technology
61 Preparation and properties of aliphatic polybenzoxazoles from 4,4?-diamino-3,3?-dihydroxybiphenyl and aliphatic dicarboxylic acid chlorides by the silylation method
62 Fabrication technology of 0.5 ?m BiCMOS full-custom LSIs
63 ATM network access technology
64 ATM ring system for multimedia ATM-LAN
65 Detection of phosphorus pileup at SiO2/Si interface
66 Preferred orientation of TAOx deposits prepared by KRF laser CVD
67 Characterization of phosphorous pile-up at the SiO2/Si interface
68 Adsorption of high oxidation state ruthenium anions on filter paper
69 Standardization aspects of B-ISDN - technical issues in high-speed data communications services deployment
70 Facile synthesis of aliphatic polybenzoxazoles from a bis(o-aminophenol) or its hydrochloride and aliphatic dinitriles
71 High-pressure synthesis of aliphatic polyimides via salt monomers composed of aliphatic diamines and oxydiphthalic acid
72 Magnetic tape library unit with automatic tape operation and data management
73 High-pressure synthesis of new aromatic poly(diazetidinediones) by cyclodimerization polymerization of aromatic diisocyanates
74 Study of a veil structure and a two-step corrosion suppression process in Al-Si-Cu etching
75 Arsenic pileup at the SiO2/Si interface
76 High-resolution high-brightness liquid crystal projector for workstation
77 Human-robot interface with attention
78 Portable digital satellite news gathering (SNG) RF terminal using a flat antenna
79 New high-pressure synthesis of aliphatic poly(benzoxazoles) from a bis(o-aminophenol) and aliphatic dinitriles
80 Pileup of n-type dopant in SOI structure and its effect on n-well concentration
81 Hardware performance and experimental results of portable digital SNG equipment using a flat antenna
82 Polycide gate electrode with a conductive diffusion barrier formed with ECR nitrogen plasma for dual gate CMOS
83 Wide dynamic range 1-k? transimpedance Si bipolar preamplifier IC for 10-Gb/s optical fiber links
84 Inclination control of iron-frame box-columns in arc welding
85 Practical assessment of structural integrity of ships attained by the use of SUF steel having high crack-arrestability (SUF: surface-layer with ultra-fine grain)
86 Supuramolecular structure of self-assembly fabricated with novel aromatic polyether on Si-wafers
87 Photocatalytic activity of Au/TiOx particles stimulated with visible light: Gas-phase reactions of formaldehyde, acetaldehyde, and phenol
88 Sustaining effect of gold colloids on the amorphous titanium dioxide particles
89 Characteristics of amorphous TiO 2 particles prepared in various reaction systems
90 Three-phase structure of hexadecane nanoemulsion formed with phospholipid-surfactant mixtures and its novel phase transition temperature TE