ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kanokvate Tungpimolrut
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Kanokvate Tungpimolrut
- Kanokvate Tungpimolrat
- Kanokvate, Tungpimolrut
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 20
2 Itthisek Nilkhamhang 8
3 Pakasit Somsiri 7
4 ปกาศิต สมศิริ 6
5 Prapon Jitkreeyarn 5
6 Seubsuang Kachapornkul 5
7 Niyom Nulek 5
8 สืบสรวง คชาภรณ์กุล 5
9 Waree Kongprawechnon 5
10 ประพนธ์ จิตรกรียาน 5
11 นิยม หนูเล็ก 5
12 กิตติพงศ์ เอกไชย 4
13 Kittipong Ekkachai 4
14 Sumeth Yuenyong 3
15 Apicit Tantaworrasilp 3
16 Ruchao Pupadubsin 3
17 อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ 3
18 ฤเชาว์ ภู่ประดับศิลป์ 3
19 ณัฐพล ชโยพิทักษ์ 3
20 Nattapon Chayopitak 3
21 อิทธิเศก นิลกำแหง 2
22 Akira Chiba 2
23 Hiroaki Hayashi 2
24 Kensaku Nakamura 2
25 Wuttikorn Chaopramualkul 2
26 Tadashi Fukao 2
27 อุดม โกมินทร์ 2
28 มงคล กงศ์หิรัญ 2
29 Pipatthana Phatiwuttipat 2
30 Mongkol Konghirun 2
31 วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล 2
32 ธีรเดช พิญญพงษ์ 2
33 ประกอบ โกเมศวรากุล 1
34 ปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ 1
35 Udom Lewlomphaisarl 1
36 เจษฎา ขัดทองงาม 1
37 Santipong Karukanan 1
38 ณัฐวุฒิ กิจบุตราวัฒน์ 1
39 Wanlaya Laungnarutai 1
40 วัลยา เหลืองนฤทัย 1
41 กนกวรรณ ตันไถง 1
42 Kamonwan Tanta-ngai 1
43 ทรงกรด ธิราชัย 1
44 อุดม ลิ่วลมไพศาล 1
45 คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ 1
46 สันติพงศ์ ครุกานันต์ 1
47 อุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล 1
48 Adisorn Tuantranont 1
49 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
50 Suthee Phoojaruenchanachai 1
51 Akinori Nishihara 1
52 Shinya Ito 1
53 M. Azizur Rahman 1
54 สิริชัย นิธิอุทัย 1
55 Mitsunobu Yoshida 1
56 Toshiaki Kondo 1
57 Thanarat Sirijuntanan 1
58 ชลลดา ธีระวร 1
59 พงศกร สีขาว 1
60 Prasit Champa 1
61 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
62 Pathompong Jaiwat 1
63 ประสิทธิ์ จำปา 1
64 ภานุพันธ์ ขวัญสุด 1
65 Nishihara, Akinoki 1
66 สิทธิชัย มังกรฤทธิ์ 1
67 Pichai Aree 1
68 Sittichai Munggonrit 1
69 Weerasak Chaichan 1
70 Supawan Kumpituck 1
71 Kondo, T. 1
72 Toshiaki, Kondo 1
73 Siripong Varongkriengkrai 1
74 Pakpoom Patompak 1
75 ณัชพงศ์ หัตถิ 1
76 David Dorrell 1
77 Natchpong Hatti 1
78 จิรายุส ผลทิพย์ 1
79 Jirayut Phontip 1
80 Jadesada Maneeratanaporn 1
81 Pathompong, Jaiwat 1
82 Thanarat, Sirijuntanun 1
83 วุฒิภัทร คอวนิช 1
84 Nuntawat Thitichaiworakorn 1
85 ธีรพงศ์ ฟองจันทร์ 1
86 Wutthiphat Covanich 1
87 Theerapong Fongjun 1
88 Udom Komin 1
89 นันทวัฒน์ ฐิติชัยวรกรณ์ 1
90 W. Srivises 1
91 Nishihara, Akinori 1
92 Waree, Kongprawechnon 1
93 Waree Kongprawechon 1
94 Chatunapalak, I 1
95 Srivises, W. 1
96 Thitipong Sansanayuth 1
97 Sirichai Nithi-Uthai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2554 6
3 2553 7
4 2552 6
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 2
9 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Childhood musical murmur classification with support vector machine technique
2 Teleoperation with inverse dynamics control for PHANToM Omni haptic device
3 Design of a smart shoe for reliable gait analysis using fuzzy logic
4 A novel approach to model magneto-rheological dampers using EHM with a feed-forward neural network
5 Design of a smart shoe for reliable gait analysis using state transition theory
ปี พ.ศ. 2554
6 A framework for automatic heart sound analysis without segmentation
7 Cardiac auscultation analysis system with neural network and SVM technique
8 Modeling of a magneto-rheological damper using modified FNN without force sensor input
9 A control of MR damper using feed-forward neural network without force sensor
10 A framework for automatic heart sound analysis without segmentation
11 Instantaneous Torque Control of Microstepping Bipolar PWM Drive of Two-Phase Stepping Motor
ปี พ.ศ. 2553
12 Adaptive inverse dynamics control for triple rotary joint mainipulator
13 ระบบควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติ ระยะที่ 2
14 ระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของเขื่อน (DAM)
15 Image enhancement techniques for tele-slit lamp microscopy
16 Total Sliding Mode Position Control of a Linear Variable Reluctance Motor
17 Implementation of Speed Controlled Permanent-Magnet Synchronous Motor Drive Using Low-Resolution Encoder for Low-Cost Applications
18 Image enhancement techniques for tele-slit lamp microscopy
ปี พ.ศ. 2552
19 Stereo based vision system for cardiac auscultation tele-diagnostic system
20 การพัฒนามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
21 ระบบตรวจวัดการทำงานแผงเซลล์แสงอาทิตย์
22 โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี แบบประหยัดเพื่อเป็นชุดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี แบบประหยัด
23 Efficiency Improvements of Switched Reluctance Motors With High-Quality Iron Steel and Enhanced Conductor Slot Fill
24 กระบวนการหาค่าตัวแปรของลิเนียร์มอเตอร์แบบมีแม่เหล็กถาวรสำหรับ การควบคุมแรงอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2551
25 Test Result of an SRTest Result of an SRM made From a Layered Block of Heat Treated Amorphous AlloysM made From a Layered Block of Heat Treated Amorphous Alloys
26 การจำลองควบคุมมอเตอร์แบบสวิตซ์รีลัคแตนซ์ด้วยวิธีการควบคุมแรงบิดที่เกิดขึ้นโดยตรงแบบ 4 ควอดแรนท์
ปี พ.ศ. 2550
27 Three-phase full-bridge converters applied to switched reluctance motor drives with a modified switching strategy
ปี พ.ศ. 2549
28 การพัฒนามอเตอร์และระบบขับเคลื่อนสำหรับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแบบสวิทช์รีลัคแตนซ์
ปี พ.ศ. 2548
29 ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์
30 เครื่องชารจ์แบตเตอรี่แบบรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2546
31 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (บทเรียนจากเพื่อนบ้าน)