ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kanayama, Noriaki
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Kawano, Noriyuki.
- Naruecha Kaewsanay
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Koyama, Shinichi 1
2 Kawamura, Mitsuru 1
3 Asai, Tomohisa 1
4 Imaizumi, Shu 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2552 1
3 2543 1