ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Junya Pattaraarchachai
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yawarat Porapakkham 7
2 Komsun Suwannarurk 6
3 Yenrudee Poomtavorn 5
4 Karicha Mairaing 5
5 Rao, Chalapati 4
6 Warangkana Polprasert 4
7 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 4
8 Lopez, Alan D. 4
9 Yuthadej Thaweekul 3
10 Sombat Muengtaweepongsa 3
11 Setting Priorities using Information on Cost-Effectiveness-SPICE Project, Ministry of Public Health 2
12 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาลัยมหิดล 2
13 Sutatip Bhamarapravati 2
14 โครงการทางเชิงนโยบายต่อภาระโรค(SPICE project)กระทรวงสาธารณสุข 2
15 Faculty of Medicine, Thammasat University 2
16 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
17 Pakpoom Kheolamai 2
18 Adair, Timothy 2
19 Konkarn Bhamarapravatana 2
20 Pornpatr Dharmasaroja 2
21 Pornpatr A. Dharmasaroja 2
22 Permphan Dharmasaroja 2
23 Samantha Coster 1
24 Emma Chaplin 1
25 Stefanie Brighenti-Zogg 1
26 James W. Dodd 1
27 Afroditi K. Boutou 1
28 Miguel Guimarães 1
29 Karel Hejduk 1
30 Victoria Higgins 1
31 Julia Billington 1
32 Miriam T.J. Groenen 1
33 Alberto Fernandez-Villar 1
34 Selina Dürr 1
35 Dionne E. Smid 1
36 Maria Gonik 1
37 Marc Miravitlles 1
38 Frits M.E. Franssen 1
39 Nicholas S. Hopkinson 1
40 จรรยา ภัทรอาชาชัย 1
41 Ciro Casanova 1
42 Pilar de Lucas-Ramos 1
43 Alvar Agusti 1
44 Joan B. Soriano 1
45 Isabel Mir 1
46 Cristina Martinez 1
47 Nart B. Atalay 1
48 Vladimir Koblizek 1
49 Sang Do Lee 1
50 Joerg D. Leuppi 1
51 Inês Ladeira 1
52 Sangsom Sinawat 1
53 Samantha S.C. Kon 1
54 Pairath Tapanadechopol 1
55 Nicholas Locantore 1
56 Narumol Swampunyalert 1
57 Laura Mendoza 1
58 William D-C Man 1
59 José L. Lopez-Campos 1
60 Mandhana Pradipasen 1
61 Janwillem H. Kocks 1
62 Rudolf Joerres 1
63 Julia L. Kelly 1
64 Melissa Jehn 1
65 Daisy J.A. Janssen 1
66 Sarah Houben-Wilke 1
67 Yu Il Kim 1
68 Kandavasee Maleevong 1
69 Somchai Durongdej 1
70 ธนวิทย์ โพธิ์ศรี 1
71 E. Wasantawisut 1
72 Hiroshi Kimura 1
73 Nobuyuki Horita 1
74 Athita Chanthasenanont 1
75 Thomas Ringbaek 1
76 Dimitar Sajkov 1
77 Natya Raghavan 1
78 Chutima Lechawanich 1
79 Chaicharn Pothirat 1
80 Yuttadej Thaweekul 1
81 Mark Small 1
82 Kornkarn Bhamarapravatana 1
83 Rebecca J. Tanner 1
84 Guilherme F. da Silva 1
85 Prasert Assantachai 1
86 Eanes D. Pereira 1
87 Yoshitaka Ogata 1
88 Seigo Minami 1
89 Thys van der Molen 1
90 Noppcha Singwerathum 1
91 Florin Mihaltan 1
92 David Miedinger 1
93 Vos, Theo 1
94 Trevor J. Murrells 1
95 Denis E. O'Donnell 1
96 Barbora Novotna 1
97 Ian J. Norman 1
98 Yaowarat Porapakkham 1
99 Ioanna G. Tsiligianni 1
100 Pranee Khaengkhor 1
101 Tongta Nanthakomon 1
102 Natthinee Charatcharoenwitthaya 1
103 Charintip Somprasit 1
104 Pakavalee Poomsu-tat 1
105 Martijn A. Spruit 1
106 Boonsong Ongphiphadhanakul 1
107 La Or Chailurkit 1
108 Malinee Prasitsilp 1
109 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 1
110 Pawadee Methacanon 1
111 ภาวดี เมธะคานนท์ 1
112 Kusuma Sriyakul 1
113 Masanori Yoshikawa 1
114 Anusorn Panyanupap 1
115 Lowie E.G.W. Vanfleteren 1
116 Nikolaos Tzanakis 1
117 Yudthadej Thaweekul 1
118 Baykal Tulek 1
119 Kronkarn Bhamarapravatana 1
120 Henrik Watz 1
121 Nijsiri Ruangrungsi 1
122 Emiel F.M. Wouters 1
123 Somboon Kietinun 1
124 Katherine A. Webb 1
125 Thanawit Pothsree 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 11
6 2552 2
7 2551 1
8 2550 2
9 2547 1
10 2546 1
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Redefining Cut-Points for High Symptom Burden of the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Classification in 18,577 Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease
ปี พ.ศ. 2556
2 Maternal vitamin D status, its associated factors and the course of pregnancy in Thai women
3 Stroke outcomes in thai elderly patients treated with and with-out intravenous thrombolysis
ปี พ.ศ. 2555
4 Intracerebral hemorrhage following intravenous thrombolysis in Thai patients with acute ischemic stroke
5 A comparative double-blinded randomized study: The efficacy of prasaplai herbal extract versus mefenamic acid in relieving pain among primary dysmenorrhea patients
ปี พ.ศ. 2554
6 Causes of ischemic stroke in young adults in Thailand : a pilot study
7 Factors associated with insomnia in older people with a mild to moderate degree of poor cognitive ability in Thailand
8 Low vs standard dose of recombinant tissue plasminogen activator in treating East Asian patients with acute ischemic stroke
9 Prevalence of abnormal cervical cytology by liquid based cytology in the antenatal care clinic, Thammasat University Hospital
10 Prevalence of high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN) in the patients with atypical squamous cells of undetermined significance (ASC-US) pap smears : hospital based, dynamic population area
ปี พ.ศ. 2553
11 Cause-of-death ascertainment for deaths that occur outside hospitals in Thailand: Application of verbal autopsy methods
12 Cause-specific mortality patterns among hospital deaths in Thailand: Validating routine death certification
13 Estimated causes of death in Thailand 2005: Implications for health policy
14 Verifying causes of death in Thailand : rationale and methods for empirical investigation
15 Cause-specific mortality patterns among hospital deaths in Thailand : validating routine death certification
16 Cause-of-death ascertainment for deaths that occur outside hospitals in Thailand : application of verbal autopsy methods
17 Estimated causes of death in Thailand, 2005 : implications for health policy
18 Do health care providers have a lower prevalence of abnormal pap smears than the general public?
19 Can self vaginal douching for high risk HPV screening replace or assist efficacy of cervical cancer screening?.
20 Verifying causes of death in Thailand: Rationale and methods for empirical investigation
21 Estimated causes of death in Thailand, 2005: Implications for health policy
ปี พ.ศ. 2552
22 Hospital-based prevalence and sensitivity of high-risk human papillomavirus in Thai urban population
23 The accuracy of cervical cancer and cervical intraepithelial neoplasia diagnosis with loop electrosurgical excisional procedure under colposcopic vision
ปี พ.ศ. 2551
24 Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension and diabetes mellitus among the elderly : the 2004 National Health Examination Survey III, Thailand
ปี พ.ศ. 2550
25 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2547
26 The longitudinal study of chronic musculoskeletal pain in relation to depression
ปี พ.ศ. 2547
27 Development of screening indicators for ranking areas at risk of vitamin A deficiency in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
28 Heterogeneous N-deacetylation of squid chitin in alkaline solution