ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jintamai Suwanprateeb
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตมัย สุวรรณประทีป 42
2 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 14
3 Kriskrai Sitthiseripratip 14
4 วราพร สุวรรณพฤกษ์ 13
5 Waraporn Suvannapruk 12
6 บรรจง มไหสวริยะ 7
7 Banchong Mahaisavariya 7
8 Rung-Arun Sanngam 5
9 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 5
10 รุ่งอรุณ แสนงาม 5
11 Kitiya Wasoontararat 4
12 กิติยา วสุนธรารัตน์ 4
13 วิจิตร ธรานนท์ 3
14 Watchara Chokevivat 3
15 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
16 Faungchat Thammarakcharoen 3
17 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 3
18 Rung-Arun Chumnanklang 3
19 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 2
20 Pattarawit Rukkul 2
21 Wichit Tharanon 2
22 Philip Oris 2
23 T. Rubkumintara 2
24 Bancha Chernchujit 2
25 Danu Prommin 2
26 Passakorn Tesavibul 2
27 ดนุ พรหมมินทร์ 2
28 ภาสกร เทศะวิบูลย์ 2
29 Pantida Patirupanusara · 2
30 สายชล สมบูรณ์ 1
31 Thongchai Soontarapa 1
32 K. Wasoontararat 1
33 ธวัชชัย จันทร์สอาด 1
34 โมริโอะ ยาดะ 1
35 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
36 ยิ่งสุมาลย์ อาจองค์ 1
37 Ekachai Chaichanasiri 1
38 บุญเกิด สุวะไชย 1
39 ดารณี สุวพันธ์ 1
40 Ekkarut Viyanit 1
41 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 1
42 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
43 Woothichai Thaijaroen 1
44 พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์ 1
45 Yongyuth Siripakarn 1
46 ธงชัย สุนทราภา 1
47 รัศรินทร์ แผ่นทองธราพัฒน์ 1
48 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
49 ปิยวิทย์ สรไชยเมธา 1
50 ฟิลิป โอริส 1
51 Pathawee Khongkhunthian 1
52 ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 1
53 จรัญ มหาทุมะรัตน์ 1
54 Marut Wongcumchang 1
55 Charan Mahatumarat 1
56 Sriprasit Boonvisut 1
57 Chalermchon Visayadamrong 1
58 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
59 Natapoom Vatanapatimakul 1
60 Surasith Piyasin 1
61 Worawut Wisutmethangoon 1
62 Saichol Somboon 1
63 Piyavit Sorachaimetha 1
64 Pongsak Dulyapraphan 1
65 ยุพาพร แก้วพรม 1
66 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
67 Yupaporn Kaewprom 1
68 มารุต วงษ์คำช้าง 1
69 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 1
70 Jos VANDER SLOTEN 1
71 Patcharee Pratumpong 1
72 สุธาสินี เกษมศานติ์ 1
73 P. Oris 1
74 R. Van Audekercke 1
75 E.L.J. Bohez 1
76 Suthasinee Kasemsarn 1
77 จรัญ ธรานนท์ 1
78 สิริพร โตนดแก้ว 1
79 Siriporn Tanodekaew 1
80 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
81 J. Vander Sloten 1
82 H. Van Oosterwyck 1
83 Pantida Patirupanusara 1
84 Khemchai Hemachandra 1
85 เข็มชัย เหมะจันทร 1
86 Theeraporn Rubkumintara 1
87 พรรธิดา ปฏิรูปานุสร 1
88 Jaturong Jitsaard 1
89 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
90 ธีรพร รับคำอินทร์ 1
91 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 1
92 Malinee Prasitsilp 1
93 รัตนา วรปัสสุ 1
94 Pataravit Rukskul 1
95 ศุภชัย จันฝาก 1
96 Pataravit Rukskul 1
97 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
98 สมภพ อมาตยกุล 1
99 Phetrung Phanphiriya 1
100 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
101 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
102 ปฐวี คงขุนเทียน 1
103 Sukasem Kangwantrakool 1
104 Somrudee Kerdsook 1
105 สุขเกษม กังวานตระกูล 1
106 Tanyarat Boonsiri 1
107 Aki Takenaka 1
108 Supawat Chuvaree 1
109 Apiwat Muttamara 1
110 Kunio Shinohara 1
111 วุฒิชัย ไทยเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2554 1
4 2553 8
5 2552 2
6 2551 5
7 2550 7
8 2549 11
9 2548 3
10 2547 3
11 2546 1
12 2544 1
13 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Preparation and characterizations of antibiotic impregnated microporous nano-hydroxyapatite for osteomyelitis treatment
ปี พ.ศ. 2556
2 Crack formation analysis of return air flow clamping in air conditioning using finite element method
3 Evaluation of PEG-PPG-PEG copolymer blends for using as resorbable bone wax
4 Preparation and characterization of PEG-PPG-PEG copolymer, pregelatinized starch blends for use as resorbable bone hemostatic wax
ปี พ.ศ. 2554
5 Evaluation of heat treatment regimes and their influences on the properties of powder-printed high-density polyethylene bone implant
ปี พ.ศ. 2553
6 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
7 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
8 การพัฒนาวัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะสำหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก
9 Low temperature preparation of calcium phosphate structure via phosphorization of 3D-printed calcium sulfate hemihydrate based material
10 Influence of raw powder preparation routes on properties of hydroxyapatite fabricated by 3D-printing technique
11 Fabrication of Porous Polyethylene by Two-Stepped Heat Treatment and Powder Printing Technique
12 Performance of bioactive hydroxyapatite coating after soaking in simulated body fluid
13 Effect of layer thickness on the phosphorization of 3DP gypsum based monolith
ปี พ.ศ. 2552
14 Development of translucent and strong three dimensional printing models
15 Mechanical and In Vitro performance of apatite-wollastonite glass ceramic reinforced hydroxyapatite composite fabricated by 3D-Printing
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิวชั้นแคลเซียมฟอสเฟตบนอุปกรณ์การแพทย์ด้วยวิธีโซล-เจล
17 Fabrication of bioactive hydroxyapatite/ bis-GMA based composite via three dimensional printing
18 Self-reinforcement of three dimensional printing polymethyl methacrylate composite
19 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
20 Effect of binder content on the properties of polymethyl methacrylate fabricated by three dimensional printing technique
ปี พ.ศ. 2550
21 3D Printing of Polymethyl methacrylate: Influence of Infiltration by Heat-cured Sealant
22 Applications of Rapid Prototyping Technology in Dentistry and Medicine
23 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
24 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
25 Strength improvement of critical-sized three dimensional printing parts by infiltration of solvent-free visible light-cured resin
26 Comparative study of 3DP material systems for moisture resistant applications
27 Property improvement of three dimensionally printed polymethyl methacrylate by Bis-GMA based resin infiltration
ปี พ.ศ. 2549
28 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
29 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
30 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
31 Influence of composition and post-processing infiltration on physical and mechanical properties of freeform fabricated natural polymers for medical applications
32 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
33 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
34 วิทยาการวัสดุการแพทย์ เล่ม 2
35 Preparation and properties of three dimensional printing materials made from biopolymers for medical applications
36 Preparation of biomaterials composite with mechanically coated particles
37 Three dimensional printing of porous polyethylene structure using water-based binder
38 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2548
39 การผลิตต้นแบบฝ่าเท้าเทียมเพื่อคนพิการไทย
40 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย
41 วัสดุการแพทย์
ปี พ.ศ. 2547
42 การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก
43 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
44 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
45 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. 2544
46 การพัฒนาระบบวัดขนาดรอยกดแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติสำหรับการทดสอบความแข็งระดับจุลภาคโดยวิธีการวิเคราะห์ภาพ
ปี พ.ศ. 2543
47 การศึกษาเทคนิคในการผลิตและทดสอบวัสดุเชิงประกอบสำหรับทดแทนกระดูก