ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Imaizumi, Shu
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Koyama, Shinichi 1
2 Kawamura, Mitsuru 1
3 Asai, Tomohisa 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
ผลงานวิจัย