ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

IRPUS
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การประยุกต์ให้เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่าในการกระตุ้นการเจริญของดาวเรือง
2 การควบคุมโรคราสีขียวของผลส้มหลังการเก็บเกี่ยวโดยเชื้อปฏิปักษ์
3 ผลของอุณหภูมิต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในสาหร่ายไกอบแห้ง
4 การผลิต "ประติมากรรมผนังให้น้ำแก่พืชแบบประหยัด" ในรูปแบบศิลปวัฒนาธรรมร่วมสมัยวียงกาหลง
5 การผลิตต้นเชื้อบริสุทธิ์แบคทีเรียแลคติกโดยกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสำหรับการหมัก
6 การประยุกต์ใช้เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่าในการกระตุ้นการเจริญของดาวเรือง
7 การควบคุมโรคราสีเขียวของผลส้มหลังการเก็บเกี่ยวโดยเชื้อปฏิปักษ์
8 การสำรวจโรคใบขาวของอ้อยในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมไล่ยุงจากสมุนไพรมะกรูดและตะไคร้หอม
10 การบำบัดกากของเสียจากการผลิตปลาส้มผ่านกระบวนทำปุ๋ยโดยใช้ถังหมักแบบเติมอากาศ
11 การใช้สารเคมีที่ไม่เป็นพิษในการควบคุมโรคราสีเขียวของส้มหลังเก็บเกี่ยว
12 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มธนาคารข้าวชุมชนแวนพัฒนา
13 การประดิษฐิ์อุปกรณ์บรรจุน้ำสำหรับระบบการให้น้ำแก่พืชทางใต้ดินแบบประหยัดน้ำในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
14 ประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดของผักสลัดในระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์
15 การผลิตเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรกโนสในถั่วเหลือง
16 การศึกษากลไก และปัจัยที่มีผลต่อการทำลายการพักตัวของเมล็ดบวบหอม
17 ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์ และสภาวะการเก็บรักษาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัดเรดโครอลในระบบการปลูกแบบไฮโดรโปรนิค
18 สารต้านอนุมูลอิสระในสไปรูลีน่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงโดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานปลาส้ม
ปี พ.ศ. 2550
19 The Production of Furfural from Sugar Cane Bagasse by Acid Hydrolysis and Ultrasonic Energy
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในก๋วยเตี๋ยว
21 ผลของปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักสลัดบัดเตอร์เฮดและเรคโคลรอลในระบบปลูกไฮโดรโปนิก
22 คุณค่าทางโภชนาการของสไปรูลีน่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงโดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานปลาส้ม
23 การผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียเพื่อควบคุมโรคโดยชีววิธีในปทุมมา
24 การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคแตงโม
25 การประยุกษ์ใช้น้ำล้างเนื้อปลาจากโรงงานผลิตปลาส้มเพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina
26 การพัฒนาวัสดุปลูกสำเร็จรูปเพื่อใช้สำหรับเลี้ยงกล้วยไม้ร้องเท้านารี
27 การผลินตผงเชื้อชีวภาพเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรกโนสสในปทุมมา
28 การสำรวจพื้นป่าสวยงามเพื่อเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
29 การศึกษาการป้องกันกำจัดโรคใบจุดของผักการหอมในระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิคด้วยสารสกัดสมุนไพร
30 การศึกษาการเน่าเสียของถั่งลิสงฝักสดและการป้องกันโดยการดัดแปลงบรรยากาศและการใช้สารต้านเชื้อจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 การผลิตต้นเชื้อบริสุทธ์แบคทีเรียแลคติกโดยกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสำหรับการหมักปลาส้ม
32 การศึกษากระบวนการผลิตและสมบัติของแผ่นไม้อัดเปลือกข้าวโพด
33 การคัดเลือกอ้อยลูกผสมทนแล้งโดยเทคนิคเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
34 การผลิต"ประติมากรรมผนังให้น้ำแก่พื้นแบบประหยัดในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเวียงกาหลวง"