ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ekkarut Viyanit
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 15
2 ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล 3
3 Narong Pitaksapsin 3
4 ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน 3
5 Chatrchai Chandenduang 3
6 ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 3
7 Sikharin Sorachot 3
8 ศิขริน ศรโชติ 3
9 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 2
10 นิรุช บุญชู 2
11 ธนกร ตันธนวัฒน์ 2
12 Prasit Wattanawongsakun 2
13 Tanakorn Tantanawat 2
14 อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ 2
15 Wanida Pongsaksawad 2
16 มัณฑนา จริยาบูรณ์ 2
17 Jaroon Troset 2
18 โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว 2
19 สิริณี ไทยวัฒนา 2
20 จรูญ โทรเสร็จ 2
21 Manthana Jariyaboon 2
22 Witsanupong Khonraeng 1
23 ธันวา ใจเที่ยง 1
24 ปานชีวา อุดมทรัพย์ 1
25 Nirut Bunchoo 1
26 พงษ์ศักดิ์ หมู่ตระกูลเจริญ 1
27 สยาม แก้วคำไสย์ 1
28 อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ 1
29 วิษณุพงษ์ คนแรง 1
30 Amnuaysak Chianpairot 1
31 Siam Kaewkumsai 1
32 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
33 Kriskrai Sitthiseripratip 1
34 Danu Prommin 1
35 Jintamai Suwanprateeb 1
36 Tadashi Shinohara 1
37 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
38 Kittinan Annanon 1
39 นเรศว์ร ชิ้นอินมนู 1
40 บัณฑิต จำรัส 1
41 นรมน อินทรานนท์ 1
42 Nared Chininmanu 1
43 อัชฌา จันทร์ส่องแสง 1
44 Sirinee Thaiwatthana 1
45 Chinda Charoenphonphanich 1
46 จินดา เจริญพรพาณิชย์ 1
47 Khemmachat Rungsawat 1
48 Kunio Takahashi 1
49 สุบงกช โตไพบูลย์ 1
50 นุวงศ์ ชลคุป 1
51 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
52 ดนุ พรหมมินทร์ 1
53 Nuwong Chollacoop 1
54 Subongkoj Topaiboul 1
55 เขมชาติ รุ่งสวัสดิ์ 1
56 Thanawadee Leejarkpai 1
57 สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ 1
58 กฤษดา ประภากร 1
59 Kritsada Prapakorn 1
60 Bunpot Mai-ngam 1
61 Suwat Jirathearanat 1
62 Watana Pinsem 1
63 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
64 วัฒนา ปิ่นเสม 1
65 โยษิตา ฤดีกิจ 1
66 บรรพต ไม้งาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 6
4 2550 3
5 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศด้วยการทดสอบการกัดกร่อนจากบรรยากาศและเซนเซอร์การกัดกร่อนชนิด ACM
ปี พ.ศ. 2553
2 Corrosion Assessment of Carbon Steel in Thailand by Atmospheric Corrosion Monitoring (ACM) Sensors
3 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุน (Rotational Molding Machine) เพื่อการผลิตไซโลพลาสติกขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
4 การพัฒนาสร้างชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง (Briquette Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification)
5 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์แกนดามยึดตรึงกระดูกที่ทำด้วยโลหะผสมไททาเนียม(Ti6Al-4V) ด้วยการเพิ่มคุณภาพผิว
7 การออกแบบถังหมักขยะอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและตลาดสด
8 โครงการพัฒนาระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำต้นแบบระดับชุมชน
9 การศึกษาเบื้องต้นด้านความเหมาะสมในการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงแข็ง
10 โครงการโรงงานต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กในการผลิตน้ำมันสบู่ดำ ระยะที่ 2
11 Effect of biodiesel on fuel tank in automotive fuel system
ปี พ.ศ. 2550
12 Surface Improvement of Ti6Al4V Alloy for Orthopedic Implants by Plasma Immersion Ion Implantation and Deposition
13 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากกากเมล็ดสบู่ดำด้วยเทคนิคแบบสกรูอัด
14 เครื่องอัดเชื้อเพลิงแข็งสำหรับกากเมล็ดสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2549
15 การใช้ก๊าซรรมชาติสำหรับยานยนต์