ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University.Faculty of Arts
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Chulalongkorn University. Faculty of Arts
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Suchitra Chongstitvatana 13
2 Wasana Wongsurawat 8
3 Sunait Chutintaranond 8
4 Carina Chotirawe 8
5 Nattama Pongpairoj 7
6 Siraporn Nathalang 4
7 Prapin Manomaivibool 4
8 Pachee Yuvajita 3
9 Suree Choonharuangdej 3
10 Chanathip Pharino 2
11 Mayumi Yamada 2
12 Siriporn Sriwarakan 2
13 Pantharee Boonsatorn 2
14 Pattra Pichetsilpa 2
15 Jintana Thunwaniwat 2
16 Wittawat Pitchayakun 2
17 Dinar Boontharm 2
18 Farmer, Brett 2
19 Panee Boonthavi 2
20 Itsara Namtapi 2
21 Shayang Xiong 2
22 Thanaphan Thapthimhin 2
23 Raksangob Wijitsopon 2
24 Raksarn Wiwatsinudom 2
25 Montira Rato 2
26 Thuc Doan Dang Tran 2
27 Sarith Khith 2
28 Qian Ren 2
29 Soe Thuzar Myint 2
30 Zarchi, Moshe Ami 2
31 Varunee Padmasankh 2
32 Amara Prasithrathsint 2
33 Darin Pradittatsanee 2
34 Ranjana Wangvipula 2
35 Sakaorat Harnkarnchanasuwat 2
36 Darintip Chansit 2
37 Thanaphon Cheungsirakulvit 2
38 Sila Saetieo 2
39 Jantira koedkham 2
40 Narong Punnim 1
41 Yameng Zhang 1
42 Truong Quang Hoan 1
43 Sakchai Lunlaporn 1
44 June Charoenseang 1
45 Santhaya Kittikowit 1
46 Thada Jirajaras 1
47 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
49 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
50 กมลชนก ยวดยง 1
51 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
52 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
53 เอกชัย อดุลยธรรม 1
54 Pornpimol Muanjai 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
57 Nongyao Karnchanachari 1
58 Ladapha Pullphothong 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
63 Matana Mahanond 1
64 Pablo Henri Ramirez 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
67 Pornprapit Phoasavadi 1
68 Jonas Hove Doctor 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
70 Thanayod Lopattananont 1
71 Yeshey Penjor 1
72 Sukunya Bumroongsook 1
73 มยุรี ตันติสิระ 1
74 รุ่งราวี ทองกันยา 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
76 นภสร โกวรรธนะกุล 1
77 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
78 Udomporn Teeraviriyakul 1
79 Vimolmas Lipipun 1
80 Thanomnuan O' Charoen 1
81 Kittisak Likhitwitayawuid 1
82 Sumphan Wongseripipatana 1
83 Wilita Sriuranpong 1
84 Sirimar Sirisubsatid 1
85 Garnpimol C. Ritthidej 1
86 Tadchanon Chuman 1
87 วินัย งามแสง 1
88 Ong, Say Kee 1
89 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
90 Acom Sornsute 1
91 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
92 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
93 ศุกันยา ห้วยผัด 1
94 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 Chonticha Srisawang 1
97 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
98 Jittima Chatchawansaisin 1
99 Chayaporn Supachartwong 1
100 Waraporn Siriterm 1
101 Anawatch Mitpratan 1
102 Thanathon Sesuk 1
103 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
104 Prakong Tangpraprutkul 1
105 Frederick B. Goss 1
106 Naiyana Chaiyabutr 1
107 Manaskorn Rachakornkij 1
108 Puttipongse Varavudhi 1
109 ละอองทิพย์ เหมะ 1
110 Nualnoi Treerat 1
111 Yantong Li 1
112 Ampa Luiengpirom 1
113 Niphatchanok Najpinij 1
114 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
115 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
116 Piyakamol Phintuyothin 1
117 Mattanee Palungtepin 1
118 บรรจง คณะวรรณ 1
119 Kensuke Yamaguchi 1
120 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
121 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
122 Chanapa Duangfai 1
123 ประคอง ชอบเสียง 1
124 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
125 ๋Janes, Gavin W. 1
126 มยุรี จารุปาน 1
127 นิศา วิชพันธุ์ 1
128 Chidhathai Puyati 1
129 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
130 Wanwan Wang 1
131 Pattippa Saengpitak 1
132 สุมา เมืองใย 1
133 พรรณี กาญจนพลู 1
134 Sasarux Petcherdchoo 1
135 Piriya Kajornsakbumpen 1
136 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
137 Lae Dilokvidhyarat 1
138 Srilert Chotpantarat 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 Nguyen Tuan Anh 1
141 Alissaya Tsoi 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 Sudrudee Bamrung 1
144 Chalermpol Leevailoj 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
148 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
149 Vannaporn Phongpheng 1
150 Boonchai Sangpetngam 1
151 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
152 Parida Manomaiphibul 1
153 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
154 Saikaew Thipakorn 1
155 Supakit Thiamtawan 1
156 Kunthy Seng 1
157 Warunee Udomsilpa 1
158 Supa Chantharasakul 1
159 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
160 Chulalongkorn University.Graduate school 1
161 Piriyadit Manit 1
162 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
163 Chusri Mewongukote 1
164 Jirawut Kitkarul 1
165 Davis, Clifford G. 1
166 Jaitip Paiboon 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
168 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
169 สิทธิพร แอกทอง 1
170 Tobhiyah Shane Holmes 1
171 Prapod Assavavirulhakarn 1
172 Kasidit Nootong 1
173 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
174 Withaya Sucharithanarugse 1
175 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
176 Kanoksak Kaewthep 1
177 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
178 Shu-Chuan Chen 1
179 Poinkramme Paneburana 1
180 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
181 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
182 Pinanong Sutrong 1
183 Hou Yuxia 1
184 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
185 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
186 กระมล ทองธรรมชาติ 1
187 Phatcharasorn Noipann 1
188 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
189 Suchin Arunsawatwong 1
190 Atipong Amornwongpeeti 1
191 สมชัย วัฒนการุณ 1
192 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
193 Chariya Uiyyasathian 1
194 Nantana Anuntkosol 1
195 Thanomnuan O’charoen 1
196 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
197 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
198 กัญญา ศุภปิติพร 1
199 Phanphen Wattanaarsakit 1
200 Peng Zongping 1
201 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
202 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
203 Pitchayapa Siridetkoon 1
204 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
205 วิมล เหมะจันทร 1
206 Thanomnuan O'charoen 1
207 Chayanut Intudom 1
208 Kitpramuk Tantayaporn 1
209 Kingkarn Thepkanjana 1
210 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
211 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
212 Langella, Francois 1
213 Siraporn Na Thalang 1
214 Sompol Sanguanrungsirikul 1
215 Tanawat Karnkulvithit 1
216 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
217 Yamamoto, Yoshiko 1
218 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
219 สุมิตรา พูลทอง 1
220 กำจัด มงคลกุล 1
221 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
222 Puriwan Waranusast 1
223 ประคอง สุทธสาร 1
224 Saowalak Suriyawongpaisal 1
225 Chakkaphan Sutthirat 1
226 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
227 Sasiporn Petcharapiruch 1
228 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
229 ชอุ่ม มลิลา 1
230 Trisilpa Boonkhachorn 1
231 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
232 Yuxin Jiang 1
233 Chulalongkorn University. Graduate School 1
234 Somying Tumwasorn 1
235 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
236 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
237 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
238 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
239 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
240 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
241 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
242 วิไล ชินธเนศ 1
243 อุทัย บุญประเสริฐ 1
244 ธวัชชัย สันติสุข 1
245 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
246 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
247 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
248 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
249 Wilai Anomasiri 1
250 Wakul Theerawongsakorn 1
251 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
252 Jirathorn Chartsiri 1
253 Konggrit Bhookkamarn 1
254 วัฒนชัย สมิทธากร 1
255 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
256 กาญจนา แก้วเทพ 1
257 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
258 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
259 ศิริชัย ศิริกายะ 1
260 Wirote Aroonmanakun 1
261 Wipharuk Kanokrattananukul 1
262 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
263 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
264 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
265 Supang Chantavanich 1
266 Walaisiri Muangsiri 1
267 Aungkana Kmonpetch 1
268 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
269 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
270 ไววิทย์ พุทธารี 1
271 Sonenaly Nanthavong 1
272 Rajalida Lipikorn 1
273 Arthid Sheravanichkul 1
274 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
275 อวย เกตุสิงห์ 1
276 Montira Khumdee 1
277 Theera Nuchpiam 1
278 ประธาน ดาบเพชร 1
279 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
280 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
281 สุวิชา ทองสิมา 1
282 สุนีย์ นัยจรัญ 1
283 Andrew-Pacleb, Danaan 1
284 วัลลภ แย้มเหมือน 1
285 สำเริง แย้มโสภี 1
286 คัคนางค์ มณีศรี 1
287 สมพร พรมดี 1
288 Danaan Campbell Andrew-pacleb 1
289 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
290 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
291 วาสนา เสียงดัง 1
292 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
293 สิริพร สิวราวุฒิ 1
294 สายฝน ควรผดุง 1
295 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 4
2 2558 14
3 2557 7
4 2556 13
5 2555 25
6 2554 4
7 2553 2
8 2552 2
9 2551 2
10 2550 9
11 2549 4
12 2548 1
13 2544 1
14 2542 1
15 2504 1
16 2503 1
17 2502 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 TRADITIONAL KHON MASK PERFORMANCE AS INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (2006-2014):CASES OF DEPARTMENT OF FINE ARTS KHON TROUPE, HER MAJESTYQUEEN SIRIKIT'S SUPPORT FOUNDATION KHON PROJECT AND THE SALA CHALERMKRUNG KHON TROUPE
2 LITERATURE IN GOLD: RAMAKIEN AS DEPICTED ON THAI LACQUERWARE CABINETS FROM THE EARLY RATTANKOSIN PERIOD
3 PETROCHEMICAL INDUSTRY IN MAP TA PHUT AND AUTOMOTIVE INDUSTRY IN LAEM CHABANG: A COMPARATIVE STUDY OF INDUSTRIAL ADAPTATION IN EASTERN SEABOARD
4 ATTITUDES OF BANGKOK RESIDENTS TOWARDS THE INFLUXOF MAINLAND CHINESE TOURISTS TO THAILAND, 2013-2015
ปี พ.ศ. 2558
5 THE ACQUISITION OF L2 ENGLISH NON-NULL ARGUMENTS BY L1 THAI LEARNERS
6 Target-like Syntactic Representations of L1 Thai Learners: A Case of L2 English Number Agreement
7 REPRESENTING THE "THAI" IN LOST IN THAILAND: ANALYSIS OF ITS ATTRACTION FOR CHINESE TOURISTS
8 IDEAL LIFESTYLES OF YOUNG THAI URBANITES IN PRESENT-DAY BANGKOK: AN ANALYSIS OF ADVERTISEMENTS OF PRODUCTS AND SERVICES IN THE M2F FREE-DISTRIBUTION NEWSPAPER
9 ECO-INDUSTRIAL ESTATE DEVELOPMENT IN THAILAND: A CASE STUDY OF AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE
10 ECO-INDUSTRIAL ESTATE DEVELOPMENT IN THAILAND: A CASE STUDY OF AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE
11 IDEAL LIFESTYLES OF YOUNG THAI URBANITES IN PRESENT-DAY BANGKOK: AN ANALYSIS OF ADVERTISEMENTS OF PRODUCTS AND SERVICES IN THE M2F FREE-DISTRIBUTION NEWSPAPER
12 Target-like Syntactic Representations of L1 Thai Learners: A Case of L2 English Number Agreement
13 REPRESENTING THE "THAI" IN LOST IN THAILAND: ANALYSIS OF ITS ATTRACTION FOR CHINESE TOURISTS
14 THE ACQUISITION OF L2 ENGLISH NON-NULL ARGUMENTS BY L1 THAI LEARNERS
15 'CIVILIZED BANGKOK' IN GLOBALIZATION: THE REPRESENTATION OF BANGKOK IN OFFICIAL TOURIST GUIDES, 1998-2013
16 INFLUX AND IMPACT OF WESTERN SETTLEMENT IN PHUKET (2004-2014):A CASE STUDY OF BAN SAIYUAN, TAMBON RAWAI, AMPHOE MUENG PHUKET, CHANGWAT PHUKET
17 AN ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OFVIETNAMESE MIGRANT WORKERS IN BANGKOK, THAILAND
18 THE PROCESS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ON DRAMATIC ARTS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY ON INSTRUCTIONAL WEBSITE THROUGH BLENDED LEARNING SYSTEM
ปี พ.ศ. 2557
19 ARI: THE DYNAMICS OF CONTEMPORARY URBAN CHANGE IN A BANGKOK NEIGHBORHOOD
20 THE EMERGENCE OF "AUTHENTIC ROCK'N' ROLL" AND THAI YOUTH IDENTITY: A REFLECTION OF MIDDLE-CLASS SUBCULTURE IN CONTEMPORARY BANGKOK
21 FILM OR FLICK? : BUNDIT RITTAKOL'S YOUTH FILMS AS A REFLECTION OF SOCIO- CULTURAL TRANSITION IN THAILAND
22 THE POPULARITY OF CHARLES DICKENS'S NOVELS AS REFLECTED IN THEIR TEXTUAL AND MEDIA REPRESENTATIONS: A STUDY OF DAVID COPPERFIELD, BLEAK HOUSE AND GREAT EXPECTATIONS
23 THE STRUCTURE OF COMMODITY TRADE BETWEEN THAILAND AND VIETNAM (2004-2013)
24 SIAM - MYANMAR RELATIONS FROM THE 16TH TO THE 19TH CENTURY THROUGH THE PERSPECTIVE OF AYEDAWBON TREATISES
25 THE RISE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THAILAND: A STUDY OF YOUNG THAI SOCIAL ENTREPRENEURS
ปี พ.ศ. 2556
26 Civilized and cosmopolitan : the royal cuisine and culinary culture in the court of king rama the fifth
27 IN PURSUIT OF THE AMERICAN DREAM: THE FILIPINO-AMERICAN EXPERIENCE IN SELECTED WORKS BY CARLOS BULOSAN AND BIENVENIDO N. SANTOS
28 THE ACQUISITION OF ENGLISH RESTRICTIVE AND NON-RESTRICTIVE RELATIVE CLAUSES BY L1 THAI LEARNERS
29 THAI BUDDHISM AND RELIGIOUS EXPERIENCE OF MAINLAND CHINESE TOURISTS IN PRESENT-DAY BANGKOK
30 VARIABLE PRODUCTION OF ENGLISH PAST TENSE MARKING BY L1 THAI LEARNERS: AN APPLICATION OF THE FAILED FUNCTIONAL FEATURES HYPOTHESIS
31 EXPECTATIONS AND BENEFITS FROM WORKING IN THAILAND: A CASE STUDY OF YOUNG LAO MIGRANT WORKERS IN CHANGWAT PRACHINBURI
32 ALTENATIVES OF DURABLE SOLUTION FOR REFUGEES FROM MYANMAR IN THAILAND: POLICIES FOR REPATRIATION AND RESETTLEMENT PROGRAMMES
33 Forms and functions of votive tablets in pre-modern Thailand
34 Japan’s cultural diplomacy in Thailand, 1970s-1980s
35 Le Théâtre Dans Le Théâtre Dans Les Nègres De Jean Genet. Directeur De Mémoire
36 Avoidance of the use of English participial reduced relative clauses among L1 Thai learners
37 Khmer-thai people’s attitudes and motivations in studing standard khmer in changwat surin
38 La Poétique Du Double Dans Gilles Et Jeanne De Michel Tournier
ปี พ.ศ. 2555
39 Buddhadasa's poetry and the contemplation on emptiness
40 Reflections of a modernizing Thai society in the twenty-first century Thai horror films
41 The impact of the Second World War on Kazuo Ishiguro’s major characters in A pale view of hills, An artist of the floating world and The remains of the day
42 A study of Ian McEwan’s novels as reflections of England, a nation in denial
43 An analysis of representations from advertisements in contemporary Thai lifestyle magazines
44 Agricultural ethics in Wendell Berry’s contemporary novels : a place on earth, Remembering and Hannah coulter
45 Resurgence of Chinese tea consumption as “High Culture” in contemporary Bangkok metropolis
46 The role of Thai tourism in promoting Thai-Vietnamese relations
47 The persistence and role of indigenous beliefs and rituals in Northeastern Thailand : a case study at Moo Ban Wat Luang, Amphoe Phon Phisai, Changwat Nong Khai
48 The “ideal” woman from Thai and Chinese cultural perspectives – a comparative study on the heroines in Four Reigns and A Dream of Red Mansions
49 Explizite ableitung von substantiven im Deutschen und im Thai : eine kontrastive untersuchung
50 "Bangkok modern" : the transformation of Bangkok with Singapore and Batavia as models (1861-1897)
51 The noun phrase structure in the Zhuang Dialect of Tian Deng
52 Persistence and transmission of monness in beliefs and rituals : a case study of mons at Ko Kret, Changwat Nonthaburi
53 Vergangenheitsbewältigung in dagmar leupolds Nach Den Kriegen. Roman Eines Leben, Thomas Medicus’ In Den Augen Meines Großvaters Und Uwe Timms Am Beispiel Meines Bruders. Hauptgutachterin
54 The “ideal” woman from Thai and Chinese cultural perspectives – a comparative study on the heroines in Four Reigns and A Dream of Red Mansions
55 The persistence and role of indigenous beliefs and rituals in Northeastern Thailand : a case study at Moo Ban Wat Luang, Amphoe Phon Phisai, Changwat Nong Khai
56 The role of Thai tourism in promoting Thai-Vietnamese relations
57 A study of Ian McEwan’s novels as reflections of England, a nation in denial
58 The impact of the Second World War on Kazuo Ishiguro’s major characters in A pale view of hills, An artist of the floating world and The remains of the day
59 Reflections of a modernizing Thai society in the twenty-first century Thai horror films
60 Buddhadasa's poetry and the contemplation on emptiness
61 Agricultural ethics in Wendell Berry’s contemporary novels : A place on earth, Remembering and Hannah coulter
62 Resurgence of Chinese tea consumption as “High Culture” in contemporary Bangkok metropolis
63 An analysis of representations from advertisements in contemporary Thai lifestyle magazines
ปี พ.ศ. 2554
64 Ethinc chinese women in Thai novels : the negotiation of identity, gender and generational transitions
65 Ethinc chinese women in Thai novels : the negotiation of identity, gender and generational transitions
66 Constructing Thainess within international food space : Thai gastronomy in five-star hotels in Bangkok
67 The use of English songs to improve the pronunciation of problematic English consonant sounds for Thai learners
ปี พ.ศ. 2553
68 List assignment problems
69 A Study of Siam-Myanmar 18th century relations as reflected in Yodayar Naing Mawgun by Letwe Nawrahta
ปี พ.ศ. 2552
70 The emergence and development of the Thonburi Kingdom in the context of the Chinese Era, 1727-1782
71 Frauenemanzipation in Christa Wolfs Roman Kassandra und Ingeborg Bachmanns Roman Malina
ปี พ.ศ. 2551
72 A haunting past : the role of ghosts in reflecting Chinese immigrants' identity in Amy Tan's novels
73 Can children emancipate themselves from adults? : Children's worlds in contemporary German and Thai children's literature
ปี พ.ศ. 2550
74 The Three-tiered stage pleasant sound pavilion : a text of Sino-European synthesis and Chinese emperorship
75 A Comparative study of the moon image in Chinese and Thai classical poetry
76 A methodology for teaching hanyu pinyin to elementary students at international schools in Thailand
77 Le traitement du temps dans Les boulevards de ceinture et Rue des boutiques obscures de Patrick Modiano
78 Economic relationship between the Thai buddhist temple and the community
79 Zhou Enlai's role in the diplomatic breakthrough of Sino-Thai relations in 1975
80 Analyse des publireportages dans les magazines feminins Français
81 A comparative study of Chinese and Thai proverbs as reflecting the idea of virtue
82 Familial female relationships and maternal figures and their legacy in Alice Walker's The Color Purple, Gayl Jones's Corregidora and Toni Morrison's Beloved
ปี พ.ศ. 2549
83 Pedagogical grammar of the aspect "ZHE" in Mandarin Chinese for Thai university students
84 Everyday Chinese speaking proficiency guidelines : a case study of Chulalongkorn University students
85 Everyday Chinese speaking proficiency guidelines : a case study of Chulalongkorn University students
86 Change in the perception of the Naga fireballs : a case study of Amphoe Phon Pisai, Changwat Nong Khai
ปี พ.ศ. 2548
87 Zusammemstob und ausgleich zwischen ,,Der Alten Welt" und ,,Der Neuen Welt" in Ludwig Tiecks Der Junge Tischlermeister
ปี พ.ศ. 2544
88 Word sense disambiguation in Thai using decision list collocation
ปี พ.ศ. 2542
89 Pictures of Thailand as reflected in Haiku written by Japanese in Thailand
ปี พ.ศ. 2504
90 A study of the prose works of Edith Wharton and Willa Cather
ปี พ.ศ. 2503
91 John Galsworthy : the man and his plays
ปี พ.ศ. 2502
92 William Wordsworth : a study of his poetry of the period 1798-1808