ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 13
3 Taweap Sanghangthum 7
4 Anan Srikiatkhachorn 7
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 6
6 Jiruth Sriratanaban 5
7 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 5
8 Wilai Anomasiri 5
9 Vorasuk Shotelersuk 5
10 Apiwat Mutirangura 4
11 Suthiluk Patumraj 4
12 Poonlarp Cheepsunthorn 4
13 Kanya Suphapeetiporn 4
14 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
15 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
16 Issarang Nuchprayoon 3
17 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
18 Vitool Lohsoonthorn 3
19 Sukalaya Lerdlum 3
20 Supang Maneesri le Grand 3
21 Jariya Boonhong 3
22 Kriangsak Prasopsanti 3
23 Sompol Sanguanrungsirikul 3
24 Pichet Sampatanukul 3
25 Marut Yanaranop 2
26 Nattiya Hirankarn 2
27 Wachirapong Saleeon 2
28 Wipa Panmontha 2
29 Yingyos Avihingsanon 2
30 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
31 Nijasri Charnnarong 2
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2
33 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
34 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 2
35 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 2
36 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
37 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 2
38 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 2
39 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 2
40 Amornpun Sereemaspun 2
41 Sunchai Payungporn 2
42 Wacharin Sindhvananda 2
43 Thepphouthone Sorsavanh 2
44 Yong Poovorawan 2
45 Thananya Thongtan 2
46 Onanong Kulaputana 2
47 Tawat Siriwiladluk 2
48 Kitiwat Khamwan 2
49 Suteera Vibulyaseck 2
50 Nantana Sirisup 2
51 Ketchada Uerpairojkit 2
52 Wasee Tulvatana 2
53 Sittisak Honsawek 2
54 Nipan Israsena 2
55 Danai Wangsaturaka 2
56 สมชัย วัฒนการุณ 1
57 Pantharee Boonsatorn 1
58 ศุกันยา ห้วยผัด 1
59 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
60 Thanathon Sesuk 1
61 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 Prasong Siriviriyakul 1
65 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
66 Anawatch Mitpratan 1
67 Sutasinee Jiamprasert 1
68 Waraporn Siriterm 1
69 Nisarat Phetnoo 1
70 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
71 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
72 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
73 Acom Sornsute 1
74 อวย เกตุสิงห์ 1
75 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
76 Walaisiri Muangsiri 1
77 เอกชัย อดุลยธรรม 1
78 Varunee Padmasankh 1
79 Pornpimol Muanjai 1
80 Chayaporn Supachartwong 1
81 Kamonrat Sueangamiam 1
82 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
83 Rajalida Lipikorn 1
84 Thada Jirajaras 1
85 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
86 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
87 Suchin Arunsawatwong 1
88 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
89 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
90 ประธาน ดาบเพชร 1
91 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
92 กมลชนก ยวดยง 1
93 สุวดี ยาป่าคาย 1
94 ละอองทิพย์ เหมะ 1
95 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
96 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
97 ไววิทย์ พุทธารี 1
98 Pattraporn Satitsuksanoa 1
99 สุมา เมืองใย 1
100 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
101 พรรณี กาญจนพลู 1
102 Alain Jacquet 1
103 Puttipongse Varavudhi 1
104 Naiyana Chaiyabutr 1
105 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
106 Jadej Thamthataree 1
107 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
108 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
109 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
110 Ampa Luiengpirom 1
111 บรรจง คณะวรรณ 1
112 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
113 Chalermsri Chayutsatid 1
114 ประคอง ชอบเสียง 1
115 Swe Zin Lat 1
116 วินัย งามแสง 1
117 Yin Yin Pyone 1
118 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
119 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
120 Jittima Chatchawansaisin 1
121 Lakkana Boonyagars 1
122 Chonticha Srisawang 1
123 นภสร โกวรรธนะกุล 1
124 Thanarat Supasiri 1
125 Pisit Tangkijvanich 1
126 ๋Janes, Gavin W. 1
127 Narisorn Kongruttanachok 1
128 รุ่งราวี ทองกันยา 1
129 Natthaya Chuaypen 1
130 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
131 Yeshey Penjor 1
132 Pin Sriprajittichai 1
133 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
134 Surang Nuchprayoon 1
135 Paramate Promnarate 1
136 Chattraporn Chantong 1
137 Pornpun Jaratsing 1
138 Duangporn Thong-Ngam 1
139 Pattramon Aungbamnet 1
140 Wanpen Ponyeam 1
141 Phuping Akavipat 1
142 Chonlawan Saengjaroentham 1
143 Thitima Benjachat 1
144 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
146 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
148 Natchaya Wongeakin 1
149 Umaporn Methmaolee 1
150 Mongkol Pongsuchart 1
151 Kiat Ruxrungtham 1
152 Piyanuch Sripayup 1
153 Areerat Suputtitada 1
154 Vilai Chentanez 1
155 Anan Udombhornprabha 1
156 Montree Maneepak 1
157 Supakit Pisitpaibool 1
158 Sornjarod Oonsiri 1
159 Parvapan Bhattarakosol 1
160 Wanvisa Udomsinprasert 1
161 Navapan Pitaxtarnin 1
162 Supang Maneesri 1
163 Duangporn Werawatganon 1
164 Jira Chindasombatjaroen 1
165 Preeyaporn Srimawong 1
166 Navarat Banchertteerakul 1
167 Kananan Utitsarn 1
168 Sivalee Suriiyapee 1
169 Natthakorn Rattanachartnarong 1
170 Monravee Tumkosit 1
171 Jutharat Thanomphudsa 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
174 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
175 Chanwit Phongamwong 1
176 วาสนา เสียงดัง 1
177 Punchalee Mungkalasut 1
178 สายฝน ควรผดุง 1
179 Soe Sandi Tint 1
180 สิริพร สิวราวุฒิ 1
181 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
182 Ratikorn Anusorntanawat 1
183 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
184 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
185 Piyatas Sangdao 1
186 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
187 Watcharaphawn Sanklaa 1
188 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
189 Swe Swe Lin 1
190 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
191 Ohnmar Swe 1
192 สมพร พรมดี 1
193 Rattanaporn Burimsittichai 1
194 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
195 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
196 ธวัชชัย สันติสุข 1
197 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
198 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
199 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
200 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
202 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
203 สรันยา เฮงพระพรหม 1
204 วัลลภ แย้มเหมือน 1
205 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
206 สุวิชา ทองสิมา 1
207 Pornchai Sithisarankul 1
208 สำเริง แย้มโสภี 1
209 Krit Pongpirul 1
210 Sarunya Hengpraprom 1
211 Jaroonroj Wongnil 1
212 Chupong Ittiwut 1
213 สุมิตรา พูลทอง 1
214 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
215 Chonnikan Ariyakul 1
216 กำจัด มงคลกุล 1
217 Jitsumon Wattanaprasert 1
218 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
219 Phanphen Wattanaarsakit 1
220 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
221 ชอุ่ม มลิลา 1
222 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
223 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
224 Nuttapong Danthanavat 1
225 วิมล เหมะจันทร 1
226 Mintra Keawsamur 1
227 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
228 Rangsima Sritulanondha 1
229 Chakkaphan Sutthirat 1
230 Ekawan Chansue 1
231 Piyada Linsuwanon 1
232 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
233 Piyaratana Tosukhowong 1
234 Chariya Uiyyasathian 1
235 Chanchai Boonla 1
236 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
237 Bowei Yang 1
238 Chavalit Honglertsakul 1
239 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
240 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
241 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
242 Bootsakorn Loharjun 1
243 Thiti Snabboon 1
244 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
245 Natnicha Houngngam 1
246 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
247 สิทธิพร แอกทอง 1
248 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
249 Kasidit Nootong 1
250 Supawadee Sukseree 1
251 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
252 Attaya Limwattanayingyong 1
253 กาญจนา แก้วเทพ 1
254 Sumitr Sutra 1
255 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
256 Thach Duc Tran 1
257 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
258 Phakamart Thaoyabut 1
259 วัฒนชัย สมิทธากร 1
260 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
261 Kittisak Kulvichit 1
262 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
263 Nuntika Thavichachart 1
264 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
265 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
266 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
267 ศิริชัย ศิริกายะ 1
268 Tran, Thach Duc 1
269 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
270 Chureerat Phokaew 1
271 Kittisak Likhitwitayawuid 1
272 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
273 Padet Siriyasatien 1
274 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
275 Anan Manomaipiboon 1
276 Kitpramuk Tantayaporn 1
277 Sithiporn Agthong 1
278 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
279 Sahaphol Anannamcharoen 1
280 Srettapong Thimaharn 1
281 มยุรี ตันติสิระ 1
282 Suthee Panichkul 1
283 Sumphan Wongseripipatana 1
284 Oratai Weeranantanapan 1
285 Garnpimol C. Ritthidej 1
286 Winai Wadwongtham 1
287 Pariyanan Jaruchinda 1
288 Vimolmas Lipipun 1
289 Darin Sakiyalak 1
290 Orawan Iamopas 1
291 Somying Tumwasorn 1
292 อุทัย บุญประเสริฐ 1
293 วิไล ชินธเนศ 1
294 Rungnapa Hirunsatit 1
295 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
296 Wachiraporn Wanichnopparat 1
297 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
298 Narumol Nguanthean 1
299 Thawee Songpatanasilp 1
300 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
301 Suwisit Manmuan 1
302 Ratchathorn Panchaprateep 1
303 Kannawat Danwisetkanjana 1
304 Ratchathorn Mornchan 1
305 Wannarasmi Ketchart 1
306 Taveesin Tanprayoon 1
307 คัคนางค์ มณีศรี 1
308 Piya Teawprasert 1
309 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
310 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
311 Chadet Thamthataree 1
312 Jaitip Paiboon 1
313 Kin Phongphirun, 1
314 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
315 Pharanee Laoitti 1
316 Porranee Laoitti 1
317 Panee Boonthavi 1
318 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
319 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
320 Chirum Sriratanaban 1
321 Chalermpol Leevailoj 1
322 Boonchai Sangpetngam 1
323 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
324 Srilert Chotpantarat 1
325 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
326 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
327 Vanida Chantarateptawan 1
328 Chajchawan Nakhakes 1
329 Juthaporn Keorath 1
330 Pornthep Tiensiwakul 1
331 Oranuch Kyokong 1
332 Sukanya Suwamaneerut 1
333 Rungsak Siwanuwatn 1
334 Thiravat Hemachudha 1
335 Sasiwimon Chuntrakul 1
336 Kittipol Dachaworakul 1
337 Kanokvalee Ponkanist 1
338 Uggrit Junsre 1
339 Teera Wacharaprechanont 1
340 Sawitree Rattanasopha 1
341 Phutsapong Srisawat 1
342 Sirinuch Chomtho 1
343 Pongsak Yuktanandana 1
344 Witcha Lertwipatrakul 1
345 Monchai Chalaprawat 1
346 Hathaichanok Benjarongrat 1
347 Siriluck Otakal 1
348 Chitchaya Suwanraksa 1
349 Chatnapa Nuntue 1
350 Thewarug Werawatganon 1
351 Vinh Cao Huu 1
352 Siriporn Chirawatkul 1
353 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
354 Dong Zhan 1
355 Supoj Ratchanon 1
356 Arunotai Siriusswakul 1
357 Songklot Aeumjaturapat 1
358 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
359 Sukanya Chaikittisilpa 1
360 Saifhon Admontree 1
361 Warangkana Weerawanich 1
362 Krisadang Thasenhod 1
363 Jiraporn Laothamatas 1
364 Nataphon Santrakul 1
365 Minh Bui Hoang 1
366 Niti Matheesiriwat 1
367 Supa Chantharasakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 14
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 14
11 2549 13
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
17 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
73 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
74 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
75 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
76 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
77 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
78 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
79 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
80 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
81 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
82 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
83 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
84 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
85 List assignment problems
86 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
87 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
88 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
89 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
90 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
91 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
92 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
93 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
94 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
95 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
96 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
97 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
98 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
99 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
100 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
101 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
102 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
103 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
104 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
105 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
106 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
107 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
108 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
109 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
110 Morphometry of the human mandible from Thailand
111 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
112 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
113 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
114 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
115 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
116 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2547
117 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทย และการค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ
118 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
119 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
120 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
ปี พ.ศ. 2545
121 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
122 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
123 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
124 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis