ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 13
3 Taweap Sanghangthum 7
4 Anan Srikiatkhachorn 7
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 6
6 Vorasuk Shotelersuk 5
7 Wilai Anomasiri 5
8 Jiruth Sriratanaban 5
9 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 5
10 Poonlarp Cheepsunthorn 4
11 Apiwat Mutirangura 4
12 Kanya Suphapeetiporn 4
13 Suthiluk Patumraj 4
14 Kriangsak Prasopsanti 3
15 Sukalaya Lerdlum 3
16 Supang Maneesri le Grand 3
17 Pichet Sampatanukul 3
18 Issarang Nuchprayoon 3
19 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
20 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
21 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
22 Vitool Lohsoonthorn 3
23 Jariya Boonhong 3
24 Sompol Sanguanrungsirikul 3
25 Nantana Sirisup 2
26 Danai Wangsaturaka 2
27 Kitiwat Khamwan 2
28 Wacharin Sindhvananda 2
29 Wasee Tulvatana 2
30 Suteera Vibulyaseck 2
31 Thepphouthone Sorsavanh 2
32 Onanong Kulaputana 2
33 Yong Poovorawan 2
34 Sunchai Payungporn 2
35 Thananya Thongtan 2
36 Yingyos Avihingsanon 2
37 Nipan Israsena 2
38 Tawat Siriwiladluk 2
39 Ketchada Uerpairojkit 2
40 Sittisak Honsawek 2
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2
42 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
43 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 2
44 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 2
45 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 2
46 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 2
47 Amornpun Sereemaspun 2
48 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
49 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 2
50 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
51 Marut Yanaranop 2
52 Wachirapong Saleeon 2
53 Nijasri Charnnarong 2
54 Nattiya Hirankarn 2
55 Wipa Panmontha 2
56 Supoj Ratchanon 1
57 Arunotai Siriusswakul 1
58 Juthaporn Keorath 1
59 Ratchathorn Panchaprateep 1
60 Suwisit Manmuan 1
61 Songklot Aeumjaturapat 1
62 Kannawat Danwisetkanjana 1
63 Chajchawan Nakhakes 1
64 Sukanya Chaikittisilpa 1
65 Ratchathorn Mornchan 1
66 Minh Bui Hoang 1
67 Niti Matheesiriwat 1
68 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
69 Siriporn Chirawatkul 1
70 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
71 Thewarug Werawatganon 1
72 Vinh Cao Huu 1
73 Dong Zhan 1
74 Chupong Ittiwut 1
75 Wachiraporn Wanichnopparat 1
76 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
77 Narumol Nguanthean 1
78 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
79 Nuntika Thavichachart 1
80 Nataphon Santrakul 1
81 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
82 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
83 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
84 Rungnapa Hirunsatit 1
85 Taveesin Tanprayoon 1
86 คัคนางค์ มณีศรี 1
87 Piya Teawprasert 1
88 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
89 Thawee Songpatanasilp 1
90 Somying Tumwasorn 1
91 อุทัย บุญประเสริฐ 1
92 วิไล ชินธเนศ 1
93 Wannarasmi Ketchart 1
94 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
95 Darin Sakiyalak 1
96 Chavalit Honglertsakul 1
97 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
98 Orawan Iamopas 1
99 Sirinuch Chomtho 1
100 Pongsak Yuktanandana 1
101 Sawitree Rattanasopha 1
102 Phutsapong Srisawat 1
103 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
104 Natthakorn Rattanachartnarong 1
105 Jutharat Thanomphudsa 1
106 Chanchai Boonla 1
107 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
108 Chariya Uiyyasathian 1
109 Piyaratana Tosukhowong 1
110 Bowei Yang 1
111 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
112 Monravee Tumkosit 1
113 Witcha Lertwipatrakul 1
114 Siriluck Otakal 1
115 Sasiwimon Chuntrakul 1
116 Kittipol Dachaworakul 1
117 Kanokvalee Ponkanist 1
118 Chitchaya Suwanraksa 1
119 Chatnapa Nuntue 1
120 Saifhon Admontree 1
121 Warangkana Weerawanich 1
122 Krisadang Thasenhod 1
123 Thiravat Hemachudha 1
124 Rungsak Siwanuwatn 1
125 Teera Wacharaprechanont 1
126 Monchai Chalaprawat 1
127 Hathaichanok Benjarongrat 1
128 Uggrit Junsre 1
129 Sukanya Suwamaneerut 1
130 Pornthep Tiensiwakul 1
131 Oranuch Kyokong 1
132 Jiraporn Laothamatas 1
133 Vimolmas Lipipun 1
134 Thitima Benjachat 1
135 Mintra Keawsamur 1
136 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
137 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
138 Ekawan Chansue 1
139 Rangsima Sritulanondha 1
140 Chakkaphan Sutthirat 1
141 Chonlawan Saengjaroentham 1
142 Umaporn Methmaolee 1
143 Nuttapong Danthanavat 1
144 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
145 Kiat Ruxrungtham 1
146 Sahaphol Anannamcharoen 1
147 Sithiporn Agthong 1
148 Mongkol Pongsuchart 1
149 วิมล เหมะจันทร 1
150 Supawadee Sukseree 1
151 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
152 Chattraporn Chantong 1
153 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
154 Wanpen Ponyeam 1
155 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
156 Phuping Akavipat 1
157 Phanphen Wattanaarsakit 1
158 Pattramon Aungbamnet 1
159 Piyanuch Sripayup 1
160 Piyada Linsuwanon 1
161 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
162 Jitsumon Wattanaprasert 1
163 กำจัด มงคลกุล 1
164 Chonnikan Ariyakul 1
165 ชอุ่ม มลิลา 1
166 Paramate Promnarate 1
167 Surang Nuchprayoon 1
168 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
169 Duangporn Thong-Ngam 1
170 สุมิตรา พูลทอง 1
171 Pornpun Jaratsing 1
172 Kitpramuk Tantayaporn 1
173 Natchaya Wongeakin 1
174 Phakamart Thaoyabut 1
175 วัฒนชัย สมิทธากร 1
176 Supang Maneesri 1
177 Montree Maneepak 1
178 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
179 Kittisak Likhitwitayawuid 1
180 Anan Udombhornprabha 1
181 Chureerat Phokaew 1
182 Thach Duc Tran 1
183 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
184 Kittisak Kulvichit 1
185 ศิริชัย ศิริกายะ 1
186 Tran, Thach Duc 1
187 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
188 Sumitr Sutra 1
189 Duangporn Werawatganon 1
190 Attaya Limwattanayingyong 1
191 กาญจนา แก้วเทพ 1
192 Oratai Weeranantanapan 1
193 Vilai Chentanez 1
194 Wanvisa Udomsinprasert 1
195 Srettapong Thimaharn 1
196 มยุรี ตันติสิระ 1
197 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
198 Padet Siriyasatien 1
199 Anan Manomaipiboon 1
200 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
201 Parvapan Bhattarakosol 1
202 Navapan Pitaxtarnin 1
203 Pariyanan Jaruchinda 1
204 Supakit Pisitpaibool 1
205 Suthee Panichkul 1
206 Sumphan Wongseripipatana 1
207 Garnpimol C. Ritthidej 1
208 Winai Wadwongtham 1
209 Sivalee Suriiyapee 1
210 Sornjarod Oonsiri 1
211 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
212 เอกชัย อดุลยธรรม 1
213 Chadet Thamthataree 1
214 Jaitip Paiboon 1
215 Kin Phongphirun, 1
216 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
217 Pharanee Laoitti 1
218 Porranee Laoitti 1
219 Panee Boonthavi 1
220 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
221 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
222 Chirum Sriratanaban 1
223 Boonchai Sangpetngam 1
224 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
225 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
226 Chalermpol Leevailoj 1
227 Srilert Chotpantarat 1
228 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
229 Vanida Chantarateptawan 1
230 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
231 Supa Chantharasakul 1
232 Krit Pongpirul 1
233 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
234 ละอองทิพย์ เหมะ 1
235 Puttipongse Varavudhi 1
236 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
237 Pattraporn Satitsuksanoa 1
238 พรรณี กาญจนพลู 1
239 Alain Jacquet 1
240 สุมา เมืองใย 1
241 Naiyana Chaiyabutr 1
242 Ampa Luiengpirom 1
243 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
244 Jadej Thamthataree 1
245 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
246 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
247 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
248 บรรจง คณะวรรณ 1
249 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
250 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
251 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
252 Soe Sandi Tint 1
253 สิริพร สิวราวุฒิ 1
254 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
255 สมพร พรมดี 1
256 Rattanaporn Burimsittichai 1
257 วัลลภ แย้มเหมือน 1
258 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
259 สุวิชา ทองสิมา 1
260 สายฝน ควรผดุง 1
261 Punchalee Mungkalasut 1
262 Swe Swe Lin 1
263 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
264 Ohnmar Swe 1
265 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
266 Ratikorn Anusorntanawat 1
267 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
268 Chanwit Phongamwong 1
269 วาสนา เสียงดัง 1
270 Pornchai Sithisarankul 1
271 สำเริง แย้มโสภี 1
272 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
273 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
274 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
275 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
276 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
277 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
278 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
279 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
280 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
281 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
282 สรันยา เฮงพระพรหม 1
283 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
284 Sarunya Hengpraprom 1
285 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
286 ธวัชชัย สันติสุข 1
287 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
288 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
289 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
290 Chalermsri Chayutsatid 1
291 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
292 Walaisiri Muangsiri 1
293 Rajalida Lipikorn 1
294 Varunee Padmasankh 1
295 Pornpimol Muanjai 1
296 ไววิทย์ พุทธารี 1
297 Kamonrat Sueangamiam 1
298 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
299 Thada Jirajaras 1
300 ประธาน ดาบเพชร 1
301 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
302 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
303 Suchin Arunsawatwong 1
304 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
305 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
306 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
307 อวย เกตุสิงห์ 1
308 กมลชนก ยวดยง 1
309 Jaroonroj Wongnil 1
310 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
311 Preeyaporn Srimawong 1
312 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
313 Navarat Banchertteerakul 1
314 สิทธิพร แอกทอง 1
315 Jira Chindasombatjaroen 1
316 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
317 Kananan Utitsarn 1
318 Kasidit Nootong 1
319 Thiti Snabboon 1
320 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
321 Watcharaphawn Sanklaa 1
322 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
323 Piyatas Sangdao 1
324 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
325 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
326 Areerat Suputtitada 1
327 Natnicha Houngngam 1
328 สุวดี ยาป่าคาย 1
329 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
330 Swe Zin Lat 1
331 วินัย งามแสง 1
332 Yin Yin Pyone 1
333 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
334 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
335 Jittima Chatchawansaisin 1
336 Lakkana Boonyagars 1
337 Chonticha Srisawang 1
338 นภสร โกวรรธนะกุล 1
339 Thanarat Supasiri 1
340 ๋Janes, Gavin W. 1
341 Narisorn Kongruttanachok 1
342 ประคอง ชอบเสียง 1
343 Pisit Tangkijvanich 1
344 รุ่งราวี ทองกันยา 1
345 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
346 Yeshey Penjor 1
347 Natthaya Chuaypen 1
348 Pin Sriprajittichai 1
349 Chayaporn Supachartwong 1
350 สมชัย วัฒนการุณ 1
351 Pantharee Boonsatorn 1
352 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
353 ศุกันยา ห้วยผัด 1
354 กระมล ทองธรรมชาติ 1
355 Thanathon Sesuk 1
356 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
357 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
358 Acom Sornsute 1
359 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
360 Prasong Siriviriyakul 1
361 Anawatch Mitpratan 1
362 Sutasinee Jiamprasert 1
363 Waraporn Siriterm 1
364 Nisarat Phetnoo 1
365 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
366 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
367 Bootsakorn Loharjun 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 14
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 14
11 2549 13
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
17 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
73 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
74 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
75 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
76 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
77 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
78 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
79 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
80 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
81 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
82 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
83 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
84 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
85 List assignment problems
86 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
87 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
88 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
89 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
90 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
91 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
92 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
93 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
94 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
95 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
96 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
97 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
98 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
99 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
100 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
101 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
102 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
103 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
104 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
105 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
106 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
107 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
108 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
109 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
110 Morphometry of the human mandible from Thailand
111 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
112 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
113 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
114 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
115 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
116 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2547
117 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทย และการค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ
118 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
119 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
120 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
ปี พ.ศ. 2545
121 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
122 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
123 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
124 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis