ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 13
3 Taweap Sanghangthum 7
4 Anan Srikiatkhachorn 7
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 6
6 Vorasuk Shotelersuk 5
7 Wilai Anomasiri 5
8 Jiruth Sriratanaban 5
9 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 5
10 Poonlarp Cheepsunthorn 4
11 Apiwat Mutirangura 4
12 Kanya Suphapeetiporn 4
13 Suthiluk Patumraj 4
14 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
15 Pichet Sampatanukul 3
16 Kriangsak Prasopsanti 3
17 Jariya Boonhong 3
18 Sukalaya Lerdlum 3
19 Sompol Sanguanrungsirikul 3
20 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
21 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
22 Vitool Lohsoonthorn 3
23 Issarang Nuchprayoon 3
24 Supang Maneesri le Grand 3
25 Suteera Vibulyaseck 2
26 Wacharin Sindhvananda 2
27 Sunchai Payungporn 2
28 Thananya Thongtan 2
29 Kitiwat Khamwan 2
30 Onanong Kulaputana 2
31 Yong Poovorawan 2
32 Wasee Tulvatana 2
33 Nipan Israsena 2
34 Tawat Siriwiladluk 2
35 Ketchada Uerpairojkit 2
36 Yingyos Avihingsanon 2
37 Danai Wangsaturaka 2
38 Sittisak Honsawek 2
39 Nantana Sirisup 2
40 Thepphouthone Sorsavanh 2
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2
42 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
43 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 2
44 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 2
45 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 2
46 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 2
47 Amornpun Sereemaspun 2
48 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
49 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 2
50 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
51 Marut Yanaranop 2
52 Wachirapong Saleeon 2
53 Nijasri Charnnarong 2
54 Nattiya Hirankarn 2
55 Wipa Panmontha 2
56 Sirinuch Chomtho 1
57 Orawan Iamopas 1
58 Phutsapong Srisawat 1
59 Witcha Lertwipatrakul 1
60 Siriluck Otakal 1
61 Darin Sakiyalak 1
62 Pongsak Yuktanandana 1
63 Sawitree Rattanasopha 1
64 Chariya Uiyyasathian 1
65 Hathaichanok Benjarongrat 1
66 Chanchai Boonla 1
67 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
68 Piyaratana Tosukhowong 1
69 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
70 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
71 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
72 Bowei Yang 1
73 Chavalit Honglertsakul 1
74 Thiravat Hemachudha 1
75 Warangkana Weerawanich 1
76 Krisadang Thasenhod 1
77 Chatnapa Nuntue 1
78 Saifhon Admontree 1
79 Jiraporn Laothamatas 1
80 Bootsakorn Loharjun 1
81 Niti Matheesiriwat 1
82 Nataphon Santrakul 1
83 Chitchaya Suwanraksa 1
84 Sasiwimon Chuntrakul 1
85 Sukanya Suwamaneerut 1
86 Uggrit Junsre 1
87 Teera Wacharaprechanont 1
88 Oranuch Kyokong 1
89 Pornthep Tiensiwakul 1
90 Kittipol Dachaworakul 1
91 Kanokvalee Ponkanist 1
92 Rungsak Siwanuwatn 1
93 Monchai Chalaprawat 1
94 Jutharat Thanomphudsa 1
95 Natthakorn Rattanachartnarong 1
96 Monravee Tumkosit 1
97 Minh Bui Hoang 1
98 Duangporn Werawatganon 1
99 Supang Maneesri 1
100 Vilai Chentanez 1
101 Anan Udombhornprabha 1
102 Montree Maneepak 1
103 Sivalee Suriiyapee 1
104 Kananan Utitsarn 1
105 Pattramon Aungbamnet 1
106 Wanpen Ponyeam 1
107 Phuping Akavipat 1
108 Piyanuch Sripayup 1
109 Areerat Suputtitada 1
110 Jira Chindasombatjaroen 1
111 Preeyaporn Srimawong 1
112 Navarat Banchertteerakul 1
113 Supakit Pisitpaibool 1
114 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
115 Natnicha Houngngam 1
116 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
117 Piyada Linsuwanon 1
118 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
119 Thiti Snabboon 1
120 Kasidit Nootong 1
121 สิทธิพร แอกทอง 1
122 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
123 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
124 Phanphen Wattanaarsakit 1
125 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
126 Chonnikan Ariyakul 1
127 ชอุ่ม มลิลา 1
128 สุมิตรา พูลทอง 1
129 กำจัด มงคลกุล 1
130 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
131 Jitsumon Wattanaprasert 1
132 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
133 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
134 Sumphan Wongseripipatana 1
135 Oratai Weeranantanapan 1
136 Kittisak Likhitwitayawuid 1
137 Suthee Panichkul 1
138 Garnpimol C. Ritthidej 1
139 Pariyanan Jaruchinda 1
140 Vimolmas Lipipun 1
141 Winai Wadwongtham 1
142 Chureerat Phokaew 1
143 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
144 กาญจนา แก้วเทพ 1
145 Sumitr Sutra 1
146 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
147 Attaya Limwattanayingyong 1
148 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
149 Phakamart Thaoyabut 1
150 วัฒนชัย สมิทธากร 1
151 Thach Duc Tran 1
152 มยุรี ตันติสิระ 1
153 Srettapong Thimaharn 1
154 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
155 Nuttapong Danthanavat 1
156 วิมล เหมะจันทร 1
157 Mintra Keawsamur 1
158 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
159 Rangsima Sritulanondha 1
160 Chakkaphan Sutthirat 1
161 Ekawan Chansue 1
162 Supawadee Sukseree 1
163 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
164 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
165 Padet Siriyasatien 1
166 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
167 Anan Manomaipiboon 1
168 Kitpramuk Tantayaporn 1
169 Sithiporn Agthong 1
170 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
171 Sahaphol Anannamcharoen 1
172 Kittisak Kulvichit 1
173 ศิริชัย ศิริกายะ 1
174 Ratchathorn Panchaprateep 1
175 Kannawat Danwisetkanjana 1
176 Chajchawan Nakhakes 1
177 Suwisit Manmuan 1
178 Ratchathorn Mornchan 1
179 คัคนางค์ มณีศรี 1
180 Piya Teawprasert 1
181 Wannarasmi Ketchart 1
182 Juthaporn Keorath 1
183 Supoj Ratchanon 1
184 Vinh Cao Huu 1
185 Siriporn Chirawatkul 1
186 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
187 Thewarug Werawatganon 1
188 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
189 Arunotai Siriusswakul 1
190 Songklot Aeumjaturapat 1
191 Dong Zhan 1
192 Taveesin Tanprayoon 1
193 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
194 Nuntika Thavichachart 1
195 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
196 Wachiraporn Wanichnopparat 1
197 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
198 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
199 Tran, Thach Duc 1
200 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
201 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
202 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
203 Narumol Nguanthean 1
204 Chupong Ittiwut 1
205 วิไล ชินธเนศ 1
206 Thawee Songpatanasilp 1
207 อุทัย บุญประเสริฐ 1
208 Somying Tumwasorn 1
209 Duangporn Thong-Ngam 1
210 Rungnapa Hirunsatit 1
211 Sukanya Chaikittisilpa 1
212 Yeshey Penjor 1
213 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
214 Chanwit Phongamwong 1
215 วาสนา เสียงดัง 1
216 Punchalee Mungkalasut 1
217 สายฝน ควรผดุง 1
218 Soe Sandi Tint 1
219 สิริพร สิวราวุฒิ 1
220 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
221 Ratikorn Anusorntanawat 1
222 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
223 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
224 Piyatas Sangdao 1
225 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
226 Watcharaphawn Sanklaa 1
227 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
228 Swe Swe Lin 1
229 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
230 Ohnmar Swe 1
231 สมพร พรมดี 1
232 Rattanaporn Burimsittichai 1
233 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
234 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
235 ธวัชชัย สันติสุข 1
236 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
237 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
238 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
239 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
240 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
241 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
242 สรันยา เฮงพระพรหม 1
243 วัลลภ แย้มเหมือน 1
244 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
245 สุวิชา ทองสิมา 1
246 Pornchai Sithisarankul 1
247 สำเริง แย้มโสภี 1
248 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
249 Sarunya Hengpraprom 1
250 Jaroonroj Wongnil 1
251 ไววิทย์ พุทธารี 1
252 ศุกันยา ห้วยผัด 1
253 สมชัย วัฒนการุณ 1
254 Pantharee Boonsatorn 1
255 กระมล ทองธรรมชาติ 1
256 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
257 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
258 Thanathon Sesuk 1
259 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
260 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
261 Acom Sornsute 1
262 Prasong Siriviriyakul 1
263 Anawatch Mitpratan 1
264 Sutasinee Jiamprasert 1
265 Waraporn Siriterm 1
266 Nisarat Phetnoo 1
267 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
268 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
269 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
270 สุวดี ยาป่าคาย 1
271 Suchin Arunsawatwong 1
272 Walaisiri Muangsiri 1
273 เอกชัย อดุลยธรรม 1
274 Rajalida Lipikorn 1
275 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
276 Varunee Padmasankh 1
277 Kamonrat Sueangamiam 1
278 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
279 Pornpimol Muanjai 1
280 Thada Jirajaras 1
281 ประธาน ดาบเพชร 1
282 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
283 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
284 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
285 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
286 กมลชนก ยวดยง 1
287 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
288 อวย เกตุสิงห์ 1
289 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
290 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
291 Thanarat Supasiri 1
292 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
293 Natthaya Chuaypen 1
294 นภสร โกวรรธนะกุล 1
295 Yin Yin Pyone 1
296 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
297 Swe Zin Lat 1
298 วินัย งามแสง 1
299 รุ่งราวี ทองกันยา 1
300 Pisit Tangkijvanich 1
301 พรรณี กาญจนพลู 1
302 Alain Jacquet 1
303 สุมา เมืองใย 1
304 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
305 Chalermsri Chayutsatid 1
306 ๋Janes, Gavin W. 1
307 Narisorn Kongruttanachok 1
308 ประคอง ชอบเสียง 1
309 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
310 Chonticha Srisawang 1
311 Umaporn Methmaolee 1
312 Mongkol Pongsuchart 1
313 Kiat Ruxrungtham 1
314 Thitima Benjachat 1
315 Chonlawan Saengjaroentham 1
316 Surang Nuchprayoon 1
317 Paramate Promnarate 1
318 Chattraporn Chantong 1
319 Natchaya Wongeakin 1
320 Parvapan Bhattarakosol 1
321 Pin Sriprajittichai 1
322 Jittima Chatchawansaisin 1
323 Lakkana Boonyagars 1
324 Chayaporn Supachartwong 1
325 Sornjarod Oonsiri 1
326 Wanvisa Udomsinprasert 1
327 Navapan Pitaxtarnin 1
328 Pattraporn Satitsuksanoa 1
329 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
330 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
331 Vanida Chantarateptawan 1
332 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
333 Chirum Sriratanaban 1
334 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
335 Chadet Thamthataree 1
336 Jaitip Paiboon 1
337 Kin Phongphirun, 1
338 Srilert Chotpantarat 1
339 Chalermpol Leevailoj 1
340 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
341 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
342 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
343 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
344 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
345 Boonchai Sangpetngam 1
346 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
347 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
348 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
349 Pharanee Laoitti 1
350 บรรจง คณะวรรณ 1
351 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
352 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
353 Ampa Luiengpirom 1
354 Naiyana Chaiyabutr 1
355 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
356 ละอองทิพย์ เหมะ 1
357 Puttipongse Varavudhi 1
358 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
359 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
360 Porranee Laoitti 1
361 Panee Boonthavi 1
362 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
363 Supa Chantharasakul 1
364 Krit Pongpirul 1
365 Jadej Thamthataree 1
366 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
367 Pornpun Jaratsing 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 14
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 14
11 2549 13
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
17 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
73 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
74 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
75 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
76 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
77 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
78 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
79 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
80 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
81 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
82 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
83 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
84 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
85 List assignment problems
86 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
87 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
88 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
89 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
90 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
91 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
92 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
93 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
94 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
95 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
96 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
97 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
98 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
99 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
100 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
101 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
102 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
103 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
104 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
105 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
106 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
107 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
108 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
109 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
110 Morphometry of the human mandible from Thailand
111 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
112 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
113 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
114 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
115 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
116 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2547
117 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทย และการค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ
118 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
119 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
120 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
ปี พ.ศ. 2545
121 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
122 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
123 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
124 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis