ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chidchanok Lursinsap
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Suphakant Phimoltares 6
2 Suchada Siripant 5
3 Siripun Sanguansintukul 4
4 Kingkarn Sookhanaphibarn 3
5 Khamron Sunat 3
6 Peraphon Sophatsathit 3
7 Jack Asavanant 3
8 Saichon Jaiyen 2
9 Kitiporn Plaimas 2
10 Krung Sinapiromsaran 2
11 Maytee Bamrungrajhirun 2
12 Rachaneewan Talumassawatdi 1
13 Thanapant Raicharoen, 1963- 1
14 Banchar Arnonkijpanich 1
15 Apichat Suratanee 1
16 Atchara Mahaweerawat 1
17 Somporn Chuai-aree 1
18 Amares Kotcharat 1
19 Suthat Phaiphinit 1
20 Krisana Chinnasarn 1
21 Praisan Padungweang 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 Natchamol Srichumroenrattana 1
24 Kodchakorn Na Nakornphanom 1
25 Pairin Suwannasri 1
26 Sirawut Klinbunga 1
27 Sureerat Tang 1
28 Siriporn Pongsomboon 1
29 Premruethai Supungul 1
30 Amornrat Phongdara 1
31 Kallaya Sritunyalucksana 1
32 Sarawut Jitrapakdee 1
33 Vichien Rimphanitchayakit 1
34 ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ 1
35 อัญชลี ทัศนาขจร 1
36 Supaporn Kamklad 1
37 Rath Pichyangkura 1
38 Anchalee Tassanakajon 1
39 Paweena Chaiwanarom 1
40 San Sethasopon 1
41 Sirapat Chiewchanwattana 1
42 Malinee Wongruean 1
43 Khantharat Anekboon 1
44 Yi Wang 1
45 Wassamon Phusakulkajor 1
46 Parinya Weangsamoot 1
47 Boonyavee Boonyamanop 1
48 Amornchai Somboonphokkaphan 1
49 Jakkarin Suksawatchon 1
50 Kasemsant Kuphanumart 1
51 Apinun Udomkit 1
52 Ureerat Wattanachon 1
53 Benjamas Panyangam 1
54 Dumrong Sutapirat 1
55 Putthiporn Thanathamathee 1
56 Wiphada Wettayaprasit 1
57 Aran Hansuebsai 1
58 Sathit Prasomphan 1
59 Chulalongkorn University, Faculty of Science 1
60 Piyarat Silapasuphakornwong 1
61 Nagul Cooharojananone 1
62 Sirilak Areerachakul 1
63 Perasut Rungcharassang 1
64 Piyanan Panakarn 1
65 Kosin Chamnongthai 1
66 Preecha Tangkraingkij 1
67 Chumphol Bunkhumpornpat 1
68 Peerapol Khunarsa 1
69 Thanapant Raicharoen 1
70 Narongsak Putpuek 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 3
4 2554 10
5 2553 1
6 2552 4
7 2551 4
8 2550 2
9 2549 4
10 2548 2
11 2547 5
12 2546 7
13 2545 3
14 2543 2
15 2541 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 IDENTIFYING MULTIPLE DRUG TARGETS FOR HEME DETOXIFICATION BY USING PLASMODIUM METABOLISM MODEL IN RED BLOOD CELL
ปี พ.ศ. 2557
2 Pedestrian detection by using weighted channel features with hierarchical region reduction
ปี พ.ศ. 2555
3 Five-human-posture classification independent from background, camera distance and apparel
4 Prediction of water quality for Bangkok canals using data mining techniques
5 Stereoscopic face reconstruction from a single 2D face image using orthogonality of normal surface and Y-Ratio
ปี พ.ศ. 2554
6 Feature selection applicable to classification and clustering by the analysis of optical diffraction and entropy score discrimination
7 Computer science research collaborator recommendation based on temporal relation and publication similarity
8 Automic redundant event detection for video
9 Neural prediction of protein-protein interactions based on physicochemical correlation coefficients and bootstrapping for artificial data generation
10 A very fast incremental neural learning for classification using only new incoming datum and hyper-ellipsoidal function
11 Personal identificaion using minimum number of EEG signals
12 The density-based minority over-sampling framework for class imbalanced problems
13 Background-noise independent sound recognition using imagerial spectrogram patterns
14 Iterative error re-establishment to improve neural network cost function for imbalanced data learning
15 Imputing incomplete multi-dimensional data using neural network and clustering similarity comparison
ปี พ.ศ. 2553
16 Identifying types and gestures of sports images with complex background by Fourier descriptor
ปี พ.ศ. 2552
17 A mathematical algorithm to study the complex diseases :|ba case study of beta [superscript 0]-thalassemia/HB E'S and crohn's diseases
18 Mixed integer linear programming model for workload leveling on offshore platform of Petroleum Company
19 Application of neural network for customer lifetime value prediction : a case study in a telecommunication business
20 Artifical neural network for daily rainfall prediction in Eastern coast of Southern Thailand
ปี พ.ศ. 2551
21 Digital-camera captured image restoration by using spline-based dewarping function and deshading function based on polynomial-logarithm
22 Tennis winner prediction based on time-series history with neural modeling
23 Application of data mining techniques to predict internet usage consumption for personal objectives in the work place
24 Duplicate-sampling of difficult-to-classify sheme
ปี พ.ศ. 2550
25 Modeling and visualizing the quantitative and allometric relationship of individual parts of rice by an integrated neural network
26 A new behavior-based cost function for manifold construction
ปี พ.ศ. 2549
27 Software fault prediction fuzzy logic and neural network techniques
28 Penaeus monodon gene discovery project: The generation of an EST collection and establishment of a database
29 An unsupervised learning algorithm for robust clustering and estimating the feasible number of clusters
30 Window-based lerning for overcomplete independent component analysis
ปี พ.ศ. 2548
31 Multiple duplicated gene rearrangement algorithm for arbitrary target
32 Advanced machine learning method for prediction of protein secondary structure
ปี พ.ศ. 2547
33 Parallel computation of shallow water flow problems
34 Technique for predicting an ambiguous nucleotide symbol in a dna sequence
35 Improvement of dynamic programming time for a long haplotype in the problem of haplotype inference on a pedigree containing some missing alleles
36 A divide-and-conquer approach to the Pairwise Opposite Class-Nearest Neighbor (POC-NN) algorithm for classification and regression problems
37 Facial feature localization without considering the appearance of image context
ปี พ.ศ. 2546
38 Extracting the structure of 2-D structural objects using combination of self-organizing maps and Karhunen-Loeve transform based on recursive bifurcation
39 Weight adjusting for a self-organizing artificial neural network in non-Euclidean space
40 Simulation and visualization of soybean growth affected by different amount of nitrogen, phosphorus and potassium
41 Low complexity method for blind source extraction for stationary mixed kurtosis sign signals
42 Principles of convergent rate and generalization enhancement for feedforward sigmoid-like network
43 Image feature extraction invariant to color intensity, rotation and scaling using Eigenvector-guided self-organizing mapping neural network
44 Rule extraction from a trained neural network using principle interval projection with certainty factor
ปี พ.ศ. 2545
45 An Algorithm for identifying, extracting and converting a table structure from a document inage into LaTeX format
46 Parallelizing stochastic L-systems simulation of plant stem and branch growth
47 An algorithm for simulation and visualization of leaf shape and growth
ปี พ.ศ. 2543
48 Fault immunization model and algorithm for a self-organizing artificial neural network
49 An algorithm for simulation and visualization of plant shoots gorwth
ปี พ.ศ. 2541
50 Fault immunization for supervised artificial neural networks
51 Application of genetic algorithm to high-level circuit synthesis