ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Charndet Hruanun
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Amporn Poyai 30
2 ชาญเดช หรูอนันต์ 28
3 อัมพร โพธิ์ใย 26
4 Win Bunjongpru 11
5 วิน บรรจงปรุ 11
6 ศุภนิจ พรธีระภัทร 10
7 Wutthinan Jeamsaksiri 10
8 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 10
9 นิธิ อัตถิ 8
10 Nithi Atthi 8
11 นริชพันธ์ เป็นผลดี 5
12 จิติ หนูแก้ว 5
13 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 5
14 จักรพงศ์ ศุภเดช 5
15 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 5
16 Chana Leepattarapongpan 5
17 Opas Trithaveesak 5
18 Toempong Phetchakul 5
19 เติมพงษ์ เพ็ชรกูล 4
20 Jakrapong Supadech 4
21 Ekalak Chaowicharat 4
22 Naritchaphan Penpondee 4
23 Suwat Sopitpan 4
24 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 4
25 Apirak Pankiew 4
26 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 4
27 อภิรักษ์ ผันเขียว 4
28 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 3
29 Sitthisuntorn Supothina 3
30 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 3
31 พุทธพล เพ็งพัด 3
32 Putapon Pengpad 3
33 Chuckaphun Aramphongphun 2
34 Apichart Sungthong 2
35 Pavan Siamchai 2
36 ภาวัน สยามชัย 2
37 อภิชาติ สังข์ทอง 2
38 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 2
39 การุณ แซ่จอก 2
40 Jirawat Jantawong 2
41 Karoon Saejok 2
42 อรพรรณ ทองสุข 2
43 ปาวีณา ดุลยเสรี 2
44 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 2
45 Awirut Srisuwan 2
46 P. Panprom 2
47 ปริญญา พันธ์พรม 2
48 Phaiboon Khomdet 2
49 นิมิต สมหวัง 2
50 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์ 2
51 W. Sripumkhai 2
52 ไพบูลย์ ขอมเดช 2
53 A. Lekwichai 2
54 Weera Phengan 2
55 อาคม ศรีหาเพท 2
56 Arckom Srihapat 2
57 Onuma Nimittrakoolchai 2
58 อมรรัตน์ เล็กวิชัย 2
59 Peerapong Triyacharoen 1
60 Patcharaporn Yanpirat 1
61 Ratiporn Manpom 1
62 พัชราภรณ์ ญาณภิรัต 1
63 On-uma Nimittrakoolchai 1
64 วีระ เพ็งจันทร์ 1
65 Panruthai Duagnum 1
66 ธนะสาร จันทร์ลอย 1
67 Thanasan Chanloi 1
68 รติพร มั่นพรหม 1
69 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 1
70 Rungtawee Piyananjaratsri 1
71 K. Saeteaw 1
72 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
73 Oraphan Thongsuk 1
74 Paweena Dulyaseree 1
75 Sirapat Pratontep 1
76 ปัญญากร โสตทิพย์ 1
77 Wisut Titiroongruang 1
78 อนุชา เรืองพานิช 1
79 Oraphan Thongsook 1
80 เติมพงษ เพ็ชรกูล 1
81 วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 1
82 Anucha Ruangphanit 1
83 ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา 1
84 กิตติพงษ์ ลิ้มวิเชียร 1
85 Kittipong Limwichean 1
86 ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์ 1
87 W. Yamwong 1
88 เบญจพล ตันฮู้ 1
89 Nimit Somwang 1
90 Jiti Nukeaw 1
91 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
92 N. Somwang 1
93 S. Porntheeraphat 1
94 S. Sophitpan 1
95 B. Tunhoo 1
96 ชำนาญ ปัญญาใส 1
97 Nipapan Klunngien 1
98 Nutthaphat Thornyanadacha 1
99 มนตรี แสนละมูล 1
100 Udom Techakijkajorn 1
101 อุดม เตชะกิจขจร 1
102 S. Rahong 1
103 E. Ratanaudomphisut 1
104 T. Kamsri 1
105 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 1
106 J. Supadech 1
107 Montree Saenlamool 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 12
3 2552 3
4 2551 6
5 2550 6
6 2549 2
7 2547 1
8 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2553
2 การสร้างพื้นผิวน้ำไม่เกาะแบบยิ่งยวดที่มีสมบัติการสะท้อนแสงต่ำ ด้วยโครงสร้างแบบซิลิกอนดำ
3 The Effect of Ion Implantation on ISFET-Sensing Membrane
4 Improvement of Photoresist Film Coverage on High Topology Surface with Spray Coating Technique
5 Oxygen Gas-Timing Control for Variety Properties of Sputtered- ZnO
6 Nanocrystal-ZnO Thin Film Deposition by a Novel Reactive Gas- Timing RF Magnetron Sputtering Provided for UV Photodetectors
7 On-Chip Platinum Micro-Heater with Platinum Temperature Sensor for A Fully Integrated Disposable PCR Module
8 A Disposable Polydimethylsiloxane Microdevice for DNA Amplification
9 Chemical Characterization and Electrical Properties of Indium Oxynitride Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
10 Magnetotransistor Based on the Carrier Recombination—Deflection Effect
11 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
12 อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าไร้สายในรถยนต์โดยโครงสร้างแมกนีโตทรานซิสเตอร์
13 ผลของระยะเบี่ยงเบนและความกว้างการฉีดพาหะต่อความไวของแมกนีโตทรานซิสเตอร์
ปี พ.ศ. 2552
14 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอีอีพรอม (EEPROM) สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์
15 The optimization of TiN film deposited by DC magnetron sputtering provided for Al diffusion barrier
16 Oxygen Control on nanocrystal-AlON Films by Reactive Gas-Timing Technique R.F. Magnetron Sputtering and Annealing Effect
ปี พ.ศ. 2551
17 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
18 Study of Optimization Patterning Size in Photolithography Process by Using Linear Programming Method for Superhydrophobic Surface
19 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
20 Study of Combined Device, p-n Junction Diode and Ion Selective Field Effect Transistor, for Temperature and pH measurement
21 กระบวนการเจือสารในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ด้วยเทคนิคการยิงฝังประจุไอออนสารเจือ
22 การสร้างไมโครฟลูอิดิกสำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
23 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมุนเคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงบนกระจกต้นแบบขนาด 6x6 นิ้ว ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
24 A Comparison of One-step Lithography by using Multi-Film Thickness Mask with Gray-scale Mask and Multi-exposure Technique
25 The Influence of Chromium Film Thickness on Photomask on Light Transmission for 3D-Lithography Application
26 ต้นแบบอุปกรณ์กรองแสงนำไฟฟ้าจากฟิล์มบางอินเดียมทินออกซีไนไตรด์
27 ศึกษาการใช้ไดโอดชนิดรอยต่อ พี-เอ็นร่วมกับอุปกรณ์ ISFET สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และการวัดค่า pH
28 การวัดคุณสมบัติการตอบสนองต่อความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน ช่วงเวลาการตอบสนองและฮิสเตอร์รีซิสของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ ISFET เปรียบเทียบกับหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบกระเปาะแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
29 การพัฒนาระบบเตือนภัยในงานทันตกรรมรากฟัน
30 การศึกษา Photoreflectance Spectroscopy บนฟิล์มบาง InN ที่ปลูกโดยกระบวนการ RF Magnetron Sputtering
ปี พ.ศ. 2547
31 การอบรมวิชา Integrated Circuit Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
ปี พ.ศ. 2546
32 การอบรมวิชา Basic Wafer Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)