ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chang, Xin
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Cong, Xiaomei
- Cheng, Xin You
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yao, Jiaquan 1
2 Wong, George 1
3 Dasgupta, Sudipto 1
4 Zhang, Wenrui 1
5 Low, Angie 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2539 1