ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chalermpol Kirdmanee
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เฉลิมพล เกิดมณี 54
2 Suriyan Cha-um 41
3 สุริยันตร์ ฉะอุ่ม 40
4 กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน 8
5 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 3
6 Michiko Takagaki 3
7 Sittiruk Roytrakul 3
8 อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์ 3
9 Orawan Theanphong 3
10 Niran Juntawong 2
11 Kongake Siringam 2
12 คงเอก ศิริงาม 2
13 ธราธร ทีรฆฐิติ 2
14 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
15 Tharathorn Teerakathiti 2
16 T Takabe 2
17 Kriengkrai Mosaleeyanon 2
18 Thongchai Koobkokkruad 2
19 ธนภัทร ทรงศักดิ์ 2
20 เกรียงไกร โมสาลียานนท์ 2
21 Wanchai De-Eknamkul 2
22 Thanapat Songsak 2
23 Surin Peyachoknagul 1
24 K. Ohyama 1
25 Praderm Wanichananan 1
26 T. Nishimura 1
27 Nana Yamada 1
28 Hakuto Kageyama 1
29 Teruhiro Takabe 1
30 ประเดิม วณิชชนานันท์ 1
31 Worrawat Promden 1
32 Yoshito Tanaka 1
33 Nguyen Thi Hong Nhung 1
34 วันชัย ดีเอกนามกูล 1
35 Araya Choochai 1
36 ธงชัย กูบโคกกรวด 1
37 Worachet Kuntawunginn 1
38 A. Charoenpanich 1
39 วิชิต แพพูล 1
40 Muhammad Ashraf 1
41 Phanchita Vejchasarn 1
42 Wichit Phaephun 1
43 Bolortuya Ulziibat 1
44 P. Atanon 1
45 Nguyen Minh Tuan 1
46 Kongchay Phimmakong 1
47 Nguyen Thi-Thanh 1
48 S. Champahern 1
49 Ouk Puthea 1
50 บุษยา ศรีอนันต 1
51 อุษณีษ์ พิชกรรม 1
52 Aussanee Pichakum 1
53 Bootsaya Srianan 1
54 Issei Akutagawa 1
55 Waleerat Banyai 1
56 C. Theerawitaya 1
57 Samphumphuang, Thapanee 1
58 Yuthasak Pokasombat 1
59 D.R. Smith 1
60 Kanyawim Kirtikara 1
61 Masahiro Mii 1
62 วลีรัตน์ บรรยาย 1
63 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
64 Kanyaratt Supaibulwattana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 8
3 2553 14
4 2552 7
5 2551 5
6 2550 6
7 2549 4
8 2548 3
9 2547 6
10 2545 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Glycinebetaine alleviates water deficit stress in indica rice using proline accumulation, photosynthetic efficiencies, growth performances and yield attributes
ปี พ.ศ. 2554
2 Remediation of salt-affected soil by the addition of organic matter - an investigation into improving glutinous rice productivity
3 Remediation of salt-affected soil by gypsum and farmyard manure ? Importance for the production of Jasmine rice
4 Artemisinin accumulation and enhanced net photosynthetic rate in Qinghao (Artemisia annua L.) hardened in vitro in enriched-CO2 photoautotrophic conditions
5 Photosynthetic Features, Growth and Yield of Thai Jasmine Rice as Influenced by Saline Soil Treated with Organic Matter
6 Isolation and characterization of proline/betaine transporter gene from oil palm
7 Survival percentage, photosynthetic abilities and growth characters of two indica rice (Oryza sativa L. spp. indica) cultivars in response to iso-osmotic stress
8 Salt stress induced ion accumulation, ion homeostasis, membrane injury and sugar contents in salt-sensitive rice (Oryza sativa L. spp. indica) roots under isoosmotic conditions
9 Genetic variations associated with salt tolerance detected in mutants of KDML105 (Oryza sativa L. spp. indica) rice
ปี พ.ศ. 2553
10 A highly efficient method for Agrobacterium mediated transformation in elite rice varieties (Oryza sativa L. spp. indica)
11 In-vitro flowering of miniature roses (Rosa?hybrida L. ‘Red Imp’) in response to salt stress
12 Effects of temperature and relative humidity during in vitro acclimatization, on physiological changes and growth characters of Phalaenopsis adapted to in vivo
13 Osmotic potential, photosynthetic abilities and growth characters of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) seedlings in responses to polyethylene glycol-induced water deficit
14 Effect of inland salt-affected soil on physiological and growth characters of Eucalypt tree (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)
15 Ion contents, relative electrolyte leakage, proline accumulation, photosynthetic abilities and growth characters of oil palm seedlings in responses to salt stress
16 Screening upland rice (Oryza sativa L. ssp. indica) genotypes for salt-tolerance using multivariate cluster analysis
17 Salt tolerance screening in six maize (Zea mayz L.) genotypes
18 Effect of mannitol- and salt-induced iso-osmotic stress on proline accumulation, photosynthetic abilities and growth characters of rice cultivars (Oryza sativa L. spp. indica)
19 Water relations, pigment stabilization, photosynthetic abilities and growth improvement in salt stressed rice treated with exogenous potassium nitrate application
20 Effect of glycinebetaine on proline, water use and photosynthetic efficiencies and growth of rice seedlings under salt stress
21 Effects of water stress induced by sodium chloride and mannitol on proline accumulation, photosynthetic abilities and growth characters of eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)
22 Acclimatisation to mannitol-induced water deficit in miniature rose (Rosa x hybrida) plantlets cultivated in vitro under autotrophic conditions
23 Overexpression of farnesyl pyrophosphate synthase (FPS) gene affected artemisinin content and growth of Artemisia annua L.
ปี พ.ศ. 2552
24 การสร้างสายพันธุ์กล้วยไม้ที่ไม่เป็นหมัน
25 ดัชนีบ่งชี้ด้านฟีโนไทป์ของพันธุ์ข้าวที่มีศักยภาพในการทนทานต่อความเค็ม
26 Sugar accumulation, photosynthesis and growth of two indica rice varieties in response to salt stress
27 Effect of salt stress on proline accumulation, photosynthetic ability and growth characters in two maize cultivars
28 An efficient procedure for embryogenic callus induction and double haploid plant regeneration through anther culture of Thai aromatic rice (Oryza sativa L. subsp. indica)
29 An effective in-vitro acclimatization using uniconazole treatments and ex-vitro adaptation of Phalaenopsis orchid
30 Effect of osmotic stress on proline accumulation, photosynthetic abilities and growth of sugarcane plantlets (Saccharum officinarum L.)
ปี พ.ศ. 2551
31 Assessment of salt tolerance in Eucalyptus, Rain tree and Neem tree under laboratory and the field conditions
32 Effects of low-dose gamma irradiation on artemisinin content and amorpha-4,11-diene synthase activity in Artemisia annua L
33 Physiological and morphological adaptation of a high content azadirachtin in Thai neem (Azadirachta siamensis Val.) to field trial
34 Optimal Sucrose Concentration for the PRODUCTION OF GLUCOSINOLATES FROM Brassica oleracea L. cv. group Chinese Kale CELL SUSPENSION CULTURES
35 Optimal Sucrose Concentration for the Production of Glucosinolates from Brassica oleracea L. cv. group Chinese Kale Cell Suspension Cultures
ปี พ.ศ. 2550
36 การเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันคุณภาพดี
37 An effective defensive response in Thai aromatic rice varieties (Oryza sativa L. spp. indica) to sodium chloride salt stress
38 Glycinebetaine accumulation, physiological characterizations, and growth efficiency in salt tolerant and salt sensitive lines of indica rice (Oryza sativa L. spp. indica) response to salt stress
39 Minimal growth in vitro culture for preservation of plant species
40 A rapid method for identifying salt tolerant water convolvulus (Ipomoea aquatica Forsk) under in vitro photoautotrophic conditions
41 An alternative protocol for flowering induction of Thai indica rice (Oryza sativa L. ssp indica) using a short-day photoperiod treatment.
ปี พ.ศ. 2549
42 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมสายพันธุ์บริสุทธิ์ทนเค็มโดยผ่านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
43 An effective in-vitro selection of water spinach (Ipomoea aquatica Forsk.) for NaCl-, KH2PO4- and temperature-stresses
44 Water Relation, Photosynthetic Ability and Growth of Thai Jasmine Rice (Oryza sativa L. ssp. Indica cv. KDML 105) to Salt Stress by Application of Exogenous Glycinebetaine and Choline
45 Disease-free Production of Sugarcane Varieties (Saccharum officinarum L.) Using in vitro Meristem Culture
ปี พ.ศ. 2548
46 The ex-vitro survival and growth of ginger (Zingiber officinale Rocs.) influence by in-vitro acclimatization under high relative humidity and CO2-enrichment conditions
47 Phenotypic responses of Thai Jasmine rice to salt-stress under environmental control of in-vitro photoautotrophic system
48 Physiological responses of rice seedling (Oryza sativa L.) to salt stess cultured under In vitrophotomixotrophic and photoautotrophic system
ปี พ.ศ. 2547
49 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ
50 หนึ่งความหวังที่เป็นจริงของคนอีสาน "โครงการคืนป่าบนพื้นที่ดินเค็ม"
51 Biochemical and physiological responses of Thai jasmine rice (Oryza sativa L. ssp. indica cv. KDML105) to salt-stress
52 Enhanced growth and photosynthesis of rain tree (Samanea saman Merr.) plantlets in vitro under a CO2-enriched condition with decreased sucrose concentrations in the medium
53 Physiological Responses of Thai neem (Azadirachta siamensis Val.) to Salt Stress for Salt-tolerance Screening Program
54 Effect of Sucrose Concentration on Cell Growth and Artemisinin Production in Suspension Culture of Artemisia annua L.
ปี พ.ศ. 2545
55 Potential of artemisinin production in Artemisia annua mutants
56 การผลิตท่อนพันธุ์ขิงขนาดเล็กปลอดโรค