ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chaiyan Chaiya
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sriboonchitta S. 4
2 Rerkkriangkrai P. 3
3 Tippayawong N. 3
4 Hirota M. 3
5 Maruyama N. 3
6 Chen J. 2
7 Wang Y. 2
8 Chaitep S. 2
9 Promwungkwa A. 2
10 Jha P. 1
11 Arrington J. 1
12 Kennedy G.C. 1
13 Baghdasaryan H. 1
14 Inoko H. 1
15 Averett T. 1
16 Hoh B.P. 1
17 Albataineh H. 1
18 Khurana P. 1
19 Allada K. 1
20 Huang W. 1
21 Anderson B. 1
22 Kimura R. 1
23 Cisbani E. 1
24 Kulawonganunchai S. 1
25 Kumar V. 1
26 Dalton M. 1
27 Liu E.T. 1
28 Chirapatpimol K. 1
29 Ho S.-F. 1
30 Kim H.-L. 1
31 Benmokhtar F. 1
32 Kim W.-Y. 1
33 Boeglin W. 1
34 Bellini V. 1
35 Gilad S. 1
36 Ye Z. 1
37 Chaurasia A. 1
38 Chen Y.-T. 1
39 Qian X. 1
40 Chu J. 1
41 Bai X. 1
42 Calacal G.C. 1
43 Ahmed I. 1
44 Sutabutr T. 1
45 Brahmachari S.K. 1
46 Zhang J. 1
47 Blomberg A. 1
48 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
49 Deconinck W. 1
50 Ghang H. 1
51 Higinbotham D. 1
52 Gojobori T. 1
53 Edo J. 1
54 Sarty A. 1
55 Anez D. 1
56 De Ungria M.C.A. 1
57 Sparveris N. 1
58 Delfin F.C. 1
59 Ahmed Z. 1
60 Mitchell W. 1
61 Khandaker M. 1
62 Sidek M.R. 1
63 Suryadi H. 1
64 Korover I. 1
65 Suzuki Y. 1
66 Kelleher A. 1
67 Sandraling Y. 1
68 Sakaki Y. 1
69 Kalantarians N. 1
70 Salvador J.M. 1
71 Kang H. 1
72 Leckey J. 1
73 Villamor L.P. 1
74 Xiao H. 1
75 Martí Jimenez-Arguello A. 1
76 Meekins D. 1
77 Yang J.O. 1
78 Meziani Z. 1
79 Wu J.-Y. 1
80 Margaziotis D. 1
81 LeRose J. 1
82 Wang E. 1
83 Lindgren R. 1
84 Wang H. 1
85 Iqbal S. 1
86 Png E. 1
87 Ngamphiw C. 1
88 Friend M. 1
89 Frullani S. 1
90 Nishida N. 1
91 Fuchey E. 1
92 Mukerji M. 1
93 Flay D. 1
94 Defurne M. 1
95 Mandapati K.K. 1
96 De Leo R. 1
97 Sedpho S. 1
98 Oh B. 1
99 Garibaldi F. 1
100 Padilla C.D. 1
101 Hen O. 1
102 Perdigon H.B. 1
103 Holmstrom T. 1
104 Hashemi Shabestari M. 1
105 Ong R. 1
106 Ohashi J. 1
107 Hamilton D. 1
108 Oka A. 1
109 Hanretty C. 1
110 Majumder P.P. 1
111 Kangwanpong D. 1
112 Crauwels H. 1
113 Saag M. 1
114 Vanveggel S. 1
115 Williams P. 1
116 Li Y. 1
117 Fourie J. 1
118 Clotet B. 1
119 Supparatpinyo K. 1
120 Grinsztejn B. 1
121 Wu H. 1
122 Molina J. 1
123 Shinohara Y. 1
124 Chankrachang S. 1
125 Shugart Y.Y. 1
126 ไชยยันต์ ไชยยะ 1
127 Mihovilovic M. 1
128 Yoo H.-S. 1
129 Norum B. 1
130 Kiatsiriroat T. 1
131 Yoon B. 1
132 Hankey G. 1
133 Crimmins D. 1
134 Misbach J. 1
135 Navarro J. 1
136 So M. 1
137 Ogawa O. 1
138 Zhan X. 1
139 Yaron I. 1
140 Lojanapiwat B. 1
141 Murphy D. 1
142 Kim W. 1
143 Wojtsekhowski B. 1
144 Watson J. 1
145 Sjoegren J. 1
146 Subedi R. 1
147 Sulkosky V. 1
148 Wang D. 1
149 Chung B. 1
150 Umbas R. 1
151 Hirao Y. 1
152 Horie S. 1
153 Oya M. 1
154 Zhu G. 1
155 Hinotsu S. 1
156 Carroll P. 1
157 Ong T. 1
158 Letran J. 1
159 Chiong E. 1
160 Cooperberg M. 1
161 Yuan W. 1
162 Nuruzzaman 1
163 Maneeton N. 1
164 Maneeton B. 1
165 Tongsima S. 1
166 Likhitsathian S. 1
167 Fuchareon S. 1
168 Udomratn P. 1
169 Srisurapanont M. 1
170 Kasinrerk W. 1
171 Sawanyawisuth K. 1
172 Obchoei S. 1
173 Teeratitayangkul P. 1
174 Suttajit S. 1
175 Niikawa N. 1
176 Miller C. 1
177 Nimlamool W. 1
178 Palittapongarnpim P. 1
179 Lou H. 1
180 Seielstad M. 1
181 Kampuansai J. 1
182 Eurviyanukul K. 1
183 Bautista D. 1
184 Jung J. 1
185 Si T. 1
186 Srikummool M. 1
187 Wongtada N. 1
188 Sangthong P. 1
189 Pomerantz I. 1
190 Chantawannakul P. 1
191 Boontim N. 1
192 Punjabi V. 1
193 Siengsubchart A. 1
194 Polychronopoulou A. 1
195 Chukeatirote E. 1
196 Zhao G. 1
197 Phillips S. 1
198 Zilfalil B.A. 1
199 Piasetzky E. 1
200 Riordan S. 1
201 Moukamnerd C. 1
202 Potprommanee L. 1
203 Chanatip Samart 1
204 Ma H.-T. 1
205 Prasert Reubroycharoen 1
206 Aobchey P. 1
207 Boonyapranai K. 1
208 Schulte E. 1
209 Thakang P. 1
210 Chen S.-T. 1
211 Chewaskulyong B. 1
212 Turk B. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 6
3 2559 7
4 2558 1
5 2557 2
6 2556 2
7 2555 2
8 2554 2
9 2553 5
10 2552 2
11 2551 1
12 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Spurious Majority: The ‘Wrong Winner’ Result In The Thirteenth General Election Of Malaysia
ปี พ.ศ. 2560
2 Clinical and socio-demographic correlates of anxious distress in Asian outpatients with major depressive disorder
3 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
4 Rational Redesign of a Functional Protein Kinase-Substrate Interaction
5 Optic Disc and Macular Imaging in Blind Eyes from Non-glaucomatous Optic Neuropathy: A Study with Spectral-domain Optical Coherence Tomography
6 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
7 On Asymmetric Market Model with Heteroskedasticity and Quantile Regression
ปี พ.ศ. 2559
8 Emergency Response for Thailand Energy Sector
9 Evaluation on environmental impact from the utilization of fossil fuel, electricity and biomass producer gas in the double-chambered crematories
10 Electroexcitation of the Δ+(1232) at low momentum transfer
11 Asia prostate cancer study (A-CaP Study) launch symposium
12 Autoregressive conditional negative binomial model applied to over-dispersed time series of counts
13 Numerical and experimental investigation of low pressure turbine cycle using low temperature heat source
14 An experimental evaluation of organic rankine cycle using HCFC-141b as a working fluid
ปี พ.ศ. 2558
15 Secreted cyclophilin A mediates G1/S phase transition of cholangiocarcinoma cells via CD147/ERK1/2 pathway
ปี พ.ศ. 2557
16 Computational fluid dynamics for biomass producer gas burner development to be used in a cremation process
17 Biomass gasification utilization for double-chambered crematory
ปี พ.ศ. 2556
18 Human urinary GM2-activator protein as a potential biomarker for lung cancer
19 Investigation of a small biomass gasifier-engine system operation and its application to water pumping in rural Thailand
ปี พ.ศ. 2555
20 Experiential learning process: An example in export plan assignment
21 Efficacy and safety of rilpivirine (TMC278) versus efavirenz at 48 weeks in treatment-naive HIV-1-infected patients: Pooled results from the phase 3 double-blind randomized ECHO and THRIVE trials
ปี พ.ศ. 2554
22 Application of biomass gasification system as a sustainable energy technology to improve efficiency and reduce smoke emission from sterilization of mushroom growing substrates
23 Gasification of cashew nut shells for thermal application in local food processing factory
ปี พ.ศ. 2553
24 Biodiesel production by methanolysis of soybean oil using calcium supported on mesoporous silica catalyst
25 Microbiological and biochemical changes in Thua nao fermentation
26 A Study On Process-Generated Crystal Defects And Corresponding Leakage Current Of P-N Junctions In Bipolar Transistors
27 Management of cholesterol to reduce the burden of stroke in Asia: Consensus statement
28 Comparison of conventional flat-plate solar collector and solar boosted heat pump using unglazed collector for hot water production in small slaughterhouse
ปี พ.ศ. 2552
29 Mapping human genetic diversity in Asia
30 Implementation Of Lesson Study As An Innovative Professional Development Model Among Mathematics Teachers
ปี พ.ศ. 2551
31 Antecedents And Outcomes Of Knowledge Retention
ปี พ.ศ. 2542
32 การพัฒนาออกแบบเม็ดดูดซับเซรามิคผลิตจากกากกาแฟ