ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC)
หน่วยงาน Edinburgh Research Archive, United Kingdom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wellcome Trust 7
2 Medical Research Council (MRC) 5
3 University of Edinburgh 5
4 Gallagher, Maurice 4
5 Ghazal, Peter 4
6 Blakely, Garry 4
7 Dryden, David 4
8 Walkinshaw, Malcolm 4
9 Knott, Sara 3
10 Ferguson, Gail 3
11 Wood, Emma 3
12 Wyllie, David 3
13 Leng, Gareth 3
14 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 3
15 Barlow, Paul 3
16 Ingram, Gwyneth 3
17 Oparka, Karl 3
18 Haley, Christopher 3
19 Hardwick, Kevin 3
20 Read, Nick 3
21 Chambers, Ian 3
22 Ennos, Richard 3
23 Horsburgh, Karen 3
24 Hopkins, John 2
25 Fitzgerald, Ross 2
26 Morrison, Ivan 2
27 Colegrave, Nick 2
28 Tollervey, David 2
29 Simmonds, Peter 2
30 Millar, Andrew 2
31 Goldmann, Wilfred 2
32 Bishop, Stephen 2
33 Kunath, Tilo 2
34 Mabbott, Neil 2
35 Sawyer, Lindsay 2
36 Rambaut, Andrew 2
37 Little, Thomas 2
38 Cunningham, Emma 2
39 Obbard, Darren 2
40 Graham, Andrea 2
41 Savill, Nick 2
42 Cousin, Mike 2
43 Dutia, Bernadette 2
44 Kind, Peter 2
45 Hocking, Paul 2
46 Dalziel, Robert 2
47 Tyers, Mike 2
48 Archibald, Alan 2
49 Farquharson, Colin 2
50 Hardingham, Giles 2
51 Nash, Anthony 2
52 Halliday, Karen 2
53 Clinton, Mike 2
54 Keightley, Peter 2
55 Brotherstone, Susan 2
56 Stem Cell Sciences 2
57 Allshire, Robin 2
58 Poon, Wilson 2
59 Luciano, Michelle 1
60 Lowder, Bethan Victoria 1
61 Ross Fitzgerald, Ross 1
62 Medland, Sarah E 1
63 Davies, Chantel 1
64 Iason, Glenn 1
65 Lahti, Jari 1
66 Hansell, Narelle 1
67 USDA 1
68 Davies, Gail 1
69 Brophy, Peter J. 1
70 Räikkönen, Katri 1
71 Comley, Laura Helen 1
72 Becker, Catherina G. 1
73 Deary, Ian J 1
74 Imhof, Ingrid 1
75 Starr, John M 1
76 Wyatt, Cameron 1
77 Porteous, David 1
78 Martin, Nicholas G 1
79 Miller, Victoria Jane 1
80 Duthie, Carol-Anne 1
81 Organon 1
82 Edwards, Andy 1
83 Roehe, Rainer 1
84 Simm, Geoff 1
85 SEERAD EPIC project 1
86 Doeschl-Wilson, Andrea 1
87 Floyd, James A.B. 1
88 Greaney, Mike 1
89 Henderson, Jaclyn 1
90 Colegrave, Nicholas 1
91 Widen, Elisabeth 1
92 Tenesa, Albert 1
93 McGhee, Kevin A 1
94 Hartfield, Matthew 1
95 Wright, Margaret J 1
96 Bradley, Mark 1
97 Palotie, Aarno 1
98 Ellis, Chris 1
99 Morris, Richard 1
100 Harris, Mathew Alan 1
101 Wolbers, Thomas 1
102 Mungall, Christopher 1
103 Watson, Mark 1
104 Barker, Daniel 1
105 Ward, Bruce 1
106 Cronk, Quentin 1
107 Coulson, Andrew 1
108 Gow, Adam George 1
109 Hay, David 1
110 Johnson, Alexander James 1
111 University of Edinburgh’s Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology 1
112 Calvin, Catherine Mary 1
113 Smith, Paul Hugh 1
114 Malaguti, Mattias 1
115 Argyle, David 1
116 Granneman, Sander 1
117 Yen, Li-Hsuan 1
118 Kane, Steven Daniel 1
119 Kaiser, Peter 1
120 Shrimpton, Sarah Elaine 1
121 Sorhagen, Kirsti 1
122 Loake, Gary 1
123 McCulloch, Laura 1
124 Mackaness, William 1
125 Parson, Simon 1
126 Bessell, Paul R. 1
127 Gillingwater, Tom 1
128 China Scholarship Council (CSC) 1
129 Sun, Liting 1
130 Sorensen, George Edwin Peter 1
131 Wu, Zhiguang 1
132 Sutton, Kate Maurice 1
133 Ait-Ali, Tahar 1
134 Digard, Paul 1
135 Fleetwood-Walker, Sue 1
136 Crocker-Buque, Alex 1
137 Lipschutz-Powell, Debby 1
138 Shaw, Darren 1
139 Loake, Gary J. 1
140 Spitzer, Michaela 1
141 Neuroinformatics DTC at the University of Edinburgh for funding 1
142 Withers, James 1
143 Princeton programme grant 1
144 James Rennie Bequest 1
145 Ellis, Matthew B. 1
146 Wiener, Pam 1
147 Gill, Jennifer 1
148 Longdon, Ben John 1
149 Storkey, Amos 1
150 Fairlie-Clarke, Karen Jane 1
151 CASE support from Pfizer 1
152 Woodall, Katy Anna 1
153 Wilson, Alastair 1
154 Reyner, Jacqueline Louise 1
155 GlaxoSmithKline 1
156 Bastin, Mark 1
157 Allen, Judith 1
158 Pless, Elin 1
159 Jiggins, Francis 1
160 Royal Entomological Society, 1
161 Gooding, Hayley Louise 1
162 European Commission 1
163 Mitchell, Rory 1
164 Raza, Sobia 1
165 Bradshaw, Jeremy 1
166 Dixon, Linda 1
167 Silk, Rhiannon Nicola 1
168 Freeman, Thomas 1
169 Murray, Helen 1
170 Fleetwood-Walker, Susan 1
171 Scotbeef 1
172 Genetics Society UK 1
173 Hill, William 1
174 Barton, Nick 1
175 Leigh-Brown, Andrew 1
176 The Genetics Society 1
177 Burdon, Tom 1
178 Lohse, Konrad R. 1
179 Atkins, Katherine E. 1
180 Hayward, Adam David 1
181 Gaunt, Eleanor 1
182 Stancheva, Irna 1
183 Lyst, Matthew James 1
184 English Beef and Lamb Executive (EBLEX) 1
185 Cancer Research UK 1
186 Templeton, Kate 1
187 Allshire, Robin C 1
188 Hall, Alex R. 1
189 Love, Charmaine 1
190 Glass, Liz 1
191 Genesis Faraday Partnership 1
192 National Institutes of Health 1
193 Howard Hughes Medical Institute 1
194 Webber, Bonnie 1
195 Parry, Frances Louise 1
196 Russell, John A. 1
197 Baxter, Rebecca Jayne 1
198 Koning, D.J. de 1
199 Dixon, Laura Evelyn 1
200 Groocock, Lynda M. 1
201 Wilson, Gillian Jane C. 1
202 Piner, Jacqui 1
203 Sarkisov, Lev 1
204 Elkin, Naomi D. 1
205 Dourado, Eduardo Manuel de Azevedo 1
206 Kruuk, Loeske 1
207 Martín, Sara Rodríguez 1
208 Pemberton, Josephine 1
209 Howie, Sarah 1
210 Seaton, Nigel 1
211 GSK 1
212 Marlow, Victoria L. 1
213 Lacaze, Paul Andrew 1
214 McKay, Ailsa J. 1
215 Stevenson, Cassie Hayley 1
216 Stephanou, Augoustinos S. 1
217 Deary, Ian 1
218 Sharpe, Richard 1
219 Waibel, Thomas 1
220 Edwards, Stephen 1
221 Macfarlane, Jennifer 1
222 Fevre, Eric 1
223 Iremonger, Kayleigh 1
224 Blackburn, Elizabeth Anne 1
225 Manson, Jean 1
226 Dransfield, Ian 1
227 Bronsvoort, Mark 1
228 Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa (ASARECA) 1
229 Campbell, Gillian Mhairi 1
230 Thomas, Lian Francesca 1
231 Wolfson, Eliza Briony Kate 1
232 McGrew, Mike 1
233 Rare Breeds Survival Trust (RBST) 1
234 Zhu, Dongxing 1
235 Wiener, Pamela 1
236 Macrae, Victoria 1
237 Macdonald, Joni 1
238 Kumar, Arvind Mahajan 1
239 Sang, Helen 1
240 Gally, David 1
241 Barran, Perdita 1
242 Baxter, Paul Stuart 1
243 McIntosh, Nicola 1
244 De Ferrari, Luna Luciana 1
245 Schnaufer, Achim 1
246 Auer, Manfred 1
247 Rappsilber, Juri 1
248 Illius, Andrew 1
249 Earnshaw, Bill 1
250 Lichius, Alexander 1
251 van Hemert, Jano 1
252 Jeacock, Laura 1
253 Bailey, Laura 1
254 Medvinsky, Alexander 1
255 Jurneczko, Ewa 1
256 Ivanovs, Andrejs 1
257 Turner, Marc 1
258 Goryanin, Igor 1
259 Leukaemia and Lymphoma Research 1
260 Aitken, Stuart 1
261 Skylaki, Stavroula 1
262 Wilkinson, Samantha 1
263 Boys, Sarah K. 1
264 Head, Mark 1
265 Hulme, Alison 1
266 Dobie, Karen Louise 1
267 Barron, Rona 1
268 Ashworth, Cheryl 1
269 Kyriazakis, Ilias 1
270 Paca, Agnieszka Maria 1
271 McDerment, Neil Alastair 1
272 Dunn, Ian 1
273 Scortti, Mariela 1
274 Wiegand, Ulrich 1
275 Bell, John Alexander 1
276 Macrae, Alastair 1
277 Sadler, Peter 1
278 De Sousa, Paul 1
279 Tsenkina, Yanina 1
280 Scotcher, Jenna 1
281 Laurenson, Yan Christian Stephen Mountfort 1
282 Hernández Velasco, Silvia Clara 1
283 Douglas, Alison 1
284 Deag, John 1
285 Parker, Victoria Joanne 1
286 MacKay, Jill Rowan Deans 1
287 Lethbridge, Fiona Margaret Douglas 1
288 Tomlinson, Simon 1
289 Wilson, Val 1
290 Wasson, Peter Stewart 1
291 Haskell, Marie 1
292 Newton, Fay Gabrielle 1
293 Hemani, Gibran 1
294 Staines, Katherine Ann 1
295 Hunter, Gillian 1
296 MacRae, Vicky 1
297 Armstrong, Douglas 1
298 Halligan, Daniel 1
299 Jarman, Andrew 1
300 Kousathanas, Athanasios 1
301 Wood, Laura Charlotte 1
302 Tolkamp, Berend Jan 1
303 Genetics Society 1
304 Conington, Joanne 1
305 British Ecological Society 1
306 Twyford, Alexander David 1
307 Defra LINK (Sustainable Livestock Production Programme). 1
308 Puddifoot, Clare Anne 1
309 Spears, Norah 1
310 Khallout, Karim 1
311 Anderson, Richard 1
312 Masri, Amer 1
313 Kidner, Catherine 1
314 Moore, Anne Margaret 1
315 Allan, Jim 1
316 Doerner, Peter 1
317 Miell, Matthew Daniel David 1
318 Forster, Thorsten 1
319 Bünger, Lutz 1
320 Glasbey, Chris 1
321 Williams, Mathew 1
322 Mcculloch, James 1
323 Morgan, Stephanie 1
324 BMSS 1
325 Karim, Muhammed 1
326 Langridge-Smith, Patrick 1
327 Becker, Catherina 1
328 Dias, Tatyana Beverly 1
329 Robert Packard Centre 1
330 University of Edinburgh College of Medicine & Veterinary Medicine scholarship 1
331 University of Edinburgh Overseas Research Scholarship Award 1
332 Jobling, Kelly Louise 1
333 Dorin, Julia 1
334 Dun, Alison 1
335 Vazquez-Boland, Jose 1
336 Chamberlain, Luke 1
337 Aungier, Susan Rebecca 1
338 Campbell, Lauren Smith 1
339 Capewell, Samantha Jessica 1
340 Hemmink, Johanneke Dinie 1
341 Hunter, Nora 1
342 McCulloch, Hayley Louise 1
343 Stewart, Isobel Dorothea 1
344 Berepiki, Adokiye 1
345 Bourke, Claire Deirdre 1
346 Goryachev, Andrew 1
347 Burrage, Joseph 1
348 Jeffree, Chris 1
349 Brown, Neil Andrew 1
350 Fitzgibbon, Jessica 1
351 CellCentric 1
352 Mutapi, Francisca 1
353 Elsworth, Benjamin Lloyd 1
354 Lesniewska, Karolina 1
355 Howie, Jennifer Ann 1
356 Ohkura, Hiro 1
357 Sparks, Nick 1
358 Hutchings, Mike 1
359 Gray, David 1
360 Blaxter, Mark 1
361 Kanwar, Nisha 1
362 Millar, Robert 1
363 Hammond-Kosack, Kim 1
364 Houston, Nicola Patricia 1
365 Karwacki-Neisius, Violetta Anna 1
366 Aitken, Alastair 1
367 Neisius, Violetta Anna Karwacki 1
368 Harrington, Lea 1
369 Hudson, Andrew 1
370 Sochaj, Alicja Maria 1
371 Mee, Patrick 1
372 Kelly, Michelle Anne 1
373 Dobbs, Edward 1
374 Baxter, Scott 1
375 Urban, Martin 1
376 Stevenson, Calum 1
377 Grima, Ramon 1
378 Baxter, Robert 1
379 Blackburn, Clare 1
380 Beggs, Jean 1
381 Hemsted, Joseph Rustat 1
382 Economic and Social Research Council (ESRC) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 24
3 2556 20
4 2555 38
5 2554 28
6 2553 18
7 2552 8
8 2551 2
9 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Degradation of cellulosic material by cellulomonas fimi
ปี พ.ศ. 2557
2 Epidemiology of Taenia solium Cysticercosis in western Kenya
3 Resolving intrinsically disordered proteins of the cancer genome with ion mobility mass spectrometry
4 RNA editing in trypanosomes: a tale of two ligases
5 Mechanism and function of complement factor H
6 Understanding kinetochore dependency pathways using vertebrate conditional knockout cell lines and quantitative proteomics
7 New tools reveal interaction determinants and post-mitotic function of crucial microtubule regulators
8 Mapping charge to function relationships of the DNA mimic protein Ocr
9 Statistical modelling of masked gene regulatory pathway changes across microarray studies of interferon gamma activated macrophages
10 How do chemotherapeutic agents damage the ovary?
11 Carbon based nutrition of Staphylococcus aureus and the role of sugar phosphate transporters in intracellular bacterial replication
12 Identification of microRNAs involved in the development and function of follicular dendritic cells
13 Proteolytic processing of the cellular prion protein ‐ its importance in health and as a modulator of TSE disease susceptibility in sheep
14 Antigenic diversity in Theileria parva in vaccine stabilate and African buffalo
15 Structural and functional studies of protein targets at the host-pathogen interface.
16 Horizontal gene transfer in Bacteroides fragilis
17 Study of the post-translational modifications of histone H4 by Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry.
18 Roles of the transcriptional regulator Id1 in pluripotency and differentiation
19 Inhibition of protein-peptide interactions by small molecules
20 Production of canine hepatocyte-like cells from stem cell sources
21 Navigational strategy switching in ageing
22 Functions of receptor activator of NF-κB ligand (RANKL) and its receptors, RANK and OPG, are evolutionarily conserved
23 Host-virus interactions in porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection
24 Estimating the host genetic contribution to the epidemiology of infectious diseases
25 Role of membrane-associated guanylate kinases in somatosensory cortical development
ปี พ.ศ. 2556
26 Unearthing the genome of the earthworm Lumbricus rubellus
27 Function and organisation of actin and septins in Neurospora crassa
28 Directed evolution of an industrial N-acetyl-amino acid racemase
29 Dissecting roles and regulation of the fission yeast kinetochore protein Spc7
30 Characterisation of CenH3 nucleosomes
31 Multi-scale whole-plant model of arabidopsis growth to flowering
32 Neuroprotection from the huntingtin-repressed transcriptional coactivator PGC-1α
33 Cerebral hypoperfusion in the rat and its consequences
34 Spatial and temporal control of regulated exocytosis by protein and lipid interactions
35 Behavioural, genetic and epigenetic determinants of white matter pathology in a new mouse model of chronic cerebral hypoperfusion
36 Identification of novel candidate genes for regulation of follicle selection in the avian ovary
37 Investigating the relationship between abnormal prion protein (PrPSc) and the transmissible spongiform encephalopathy (TSE) infectious agent
38 Fitness effects of new mutations and adaptive evolution in house mice
39 Characterising personality traits in cattle using biotelemetry systems
40 Role of osteocyte markers in medial vascular calcification
41 Molecular and functional characterisation of the adherent properties of H7 flagella
42 Role of PrPC glycosylation in health and disease
43 Analysis of the function of LSH in DNA damage repair
44 Interaction of light and temperature on the phytochrome: PIF signalling complex
45 Use of quantitative trait loci (QTL) affecting muscling in sheep for breeding
ปี พ.ศ. 2555
46 Revealing the evolutionary history and epidemiological dynamics of emerging RNA viral pathogens
47 Epiphyte diversity on Scottish aspen – a component of the extended phenotype
48 Evolution of sex and recombination in large, finite populations
49 Tyrosine derivatives and their anti-cancer applications
50 Differentiation of extraembryonic endoderm stem cell lines and parietal endoderm into visceral endoderm: the art of XEN cells
51 Genetics of litter size and prenatal survival in pigs
52 Dissecting genetic interactions in complex traits
53 Function of the forkhead gene fd3F in Drosophila chordotonal neuron differentiation
54 Hypothalamic mechanisms mediating inhibition of prolactin secretion following stress in early pregnant mice
55 Development of novel virus vectors for influenza vaccination
56 Genetic diversity and structure of livestock breeds
57 In vitro culture and transposon-mediated genetic modification of chicken primordial germ cells
58 Influenza virus infection in a compromised immune system
59 Neuronal activity-dependent protection against apoptotic and oxidative insults
60 Investigating the role of micrornas in mammalian developmental transitions
61 On combining collaborative and automated curation for enzyme function prediction
62 Structure and development of complex plasmodesmata
63 Database mining studies on protein-peptide and protein-protein interactions
64 Investigation of the role of essential proteins in gene silencing at the centromere of Schizosaccharomyces pombe
65 Protein complexes in neurodegenerative diseases
66 Genetic evaluation of traits recorded in sport horses in GB
67 Speciation and gene flow in Central American Begonia L. (Begoniaceae)
68 Modelling nematode infections in sheep and parasite control strategies
69 Marek’s disease virus pathogenesis and latency
70 Role of MEPE in chondrocyte matrix mineralisation
71 Causes and consequences of ejaculate size in Callosobruchus maculatus beetles
72 Distinct transcriptional signatures of aneuploidy in murine pluripotent cell populations
73 Development of haematopoietic stem cells in the human embryo
74 Human cytokine responses during natural and experimental exposure to parasitic helminth infection
75 Comparison of the infection biology and transcriptome of wild-type and single gene deletion strains of Fusarium graminearum
76 Molecular regulation of thymic epithelial lineage specification
77 Genetic basis for natural variation in flowering time in local populations of Arabidopsis thaliana
78 Identification and characterisation of novel plant specific regulators of cellular responses to double stranded DNA breaks
79 Investigation of plasticity in somatosensory processing following early life adverse events or nerve injury
80 Molecular control of neurogenesis in the regenerating central nervous system of the adult zebrafish
81 Exploring longitudinal pathways from intelligence to morbidity and mortality risk
82 Role of Tyrosine Phosphorylation of Synaptophysin in the synaptic vesicle lifecycle
83 Dscam gene expression in invertebrate immunity : alternative splicing in response to diverse pathogens
ปี พ.ศ. 2554
84 Whole genome association scan for genetic polymorphisms influencing information processing speed.
85 Analysis of high-density SNP data from complex populations
86 Next-generation information systems for genomics
87 Identification of pre-synaptic processing proteins from bacteroides fragilis
88 Investigation of light inputs into plant circadian clocks
89 Role of the major histocompatibility complex in immune responsiveness in a Holstein Charolais cattle cross population
90 Clinical correlates and epidemiology of respiratory viruses
91 PrP catabolites as determinants of TSE susceptibility
92 Genome scale analysis of the role of superantigens in Staphylococcus aureus disease pathogenesis
93 Systems analysis of the dynamic macrophage response to productive and non-productive murine cytomegalovirus infection
94 Investigating the role of the hippocampal formation in episodic and spatial memory
95 Transcriptional regulation of taxol™ biosynthesis in taxus cuspidate procambium cells
96 Computer simulations of adsorption and molecular recognition phenomena in molecularly imprinted polymers
97 Parasites and life history variation in a wild mammal
98 Cold shock response of Salmonella enterica serovar typhimurium; the involvement of the CspA paralogues
99 Significance of cross-reactive antibody responses and isotype bias in malaria- helminth co-infection
100 Chemical-genetic interrogation of small molecule mechanism of action in S. cerevisiae
101 Evolution and ecology of Drosophila sigma viruses
102 Role of Grb2 in growth and differentiation of embryonic stem cells
103 Modelling and analysis of macrophage activation pathways
104 Determining the role of follicular dendritic cells in TSE agent neuroinvasion
105 Genetic factors influencing the peripheral nervous system in health and disease
106 Optic axon guidance during development and regeneration in the zebrafish
107 Host-adaptive evolution of Staphylococcus aureus
108 Study of the molecular details of p53 redox-regulation using Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
109 Dynamic control of Nanog expression in embryonic stem cells
110 Unravelling the roles of S-nitrosothiols in plant biology
111 Antibiotic persistence in Salmonella enterica serovar Typhimurium; involvement of the CspA paralogues
ปี พ.ศ. 2553
112 Role of mto2 in temporal and spatial regulation of cytoplasmic microtubule nucleation in Schizosaccharomyces pombe
113 Biophysical study of the DNA charge mimicry displayed by the T7 Ocr protein
114 Evaluation of biomarkers for testicular toxicity
115 Investigation of MCMV-induced suppression of TNF production in vitro and in vivo
116 Epidemiology and evolution of Marek’s Disease virus
117 Characterisation of the CspA paralogues of Salmonella Typhimurium
118 Adaptive processing of thin structures to augment segmentation of dual-channel structural MRI of the human brain
119 Costs and benefits of maternally derived immunity in a game bird system
120 Assessment of genetic markers for the improvement of beef quality and consistency
121 Inferring population history from genealogies
122 Adverse challenges in the perinatal period may alter nociceptive sensitivity in later life
123 Studies into host macrophage transcriptional control by the African Swine Fever Virus protein A238L
124 Regulation of microtubule nucleation in Schizosaccharomyces pombe: recruitment of Mto1 to the site of the prospective eMTOC
125 Investigation of interactions with extracellular matrix proteins mediated by the CCP modules of the metabotropic GABAB receptor
126 Development of an intra- and intergenotypic HCV cell culture method to phenotype and assess antiviral susceptibilities and resistance development of HCV NS3 protease genes from HCV genotypes 1-6
127 Biophysical studies of protein-ligand interactions and the discovery of FKBP12 inhibitors
128 Cell fusion in Neurospora crassa
129 Use of genetic variation in short-term feeding behaviour in broiler breeding programmes
ปี พ.ศ. 2552
130 Individual and epistatic genetic effects of quantitative trait loci affecting growth, feed intake, body composition and meat quality in pigs
131 MilkMine: text-mining, milk proteins and hypothesis generation
132 Actions of appetite regulating peptides on supraoptic nucleus (SON) oxytocin neurones
133 Design and analysis of genetical genomics studies and their potential applications in livestock research
134 Biochemical analysis of MBD1
135 Experimental evolution with bacteria in complex environments
136 Investigating bacterial factors important for the sinorhizobium meliloti-legume symbiosis
137 Spatial epidemiology of Foot and Mouth Disease in Great Britain
ปี พ.ศ. 2551
138 Central vasopressin signalling and aggressive behaviour
139 Benzyne in synthesis: a search for palladium catalysed three-component couplings
ปี พ.ศ. 2543
140 Simulated annealing in the search for phylogenetic trees