ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Bhanu Vetayanugul
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Bhanu Veteyanugul
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ruangdaj Tongsri 52
2 Ornmanee Coovattanachai 49
3 Rungtip Krataitong 40
4 อรมณี คูวัฒนาชัย 39
5 Nattaya Tosangthum 37
6 รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง 36
7 นาตยา ต่อแสงธรรม 36
8 Monnapas Morakotjinda 32
9 มนภาส มรกฎจินดา 30
10 Anan Daraphan 29
11 ภาณุ เวทยนุกูล 25
12 Thanyaporn Yotkaew 24
13 เรืองเดช ธงศรี 23
14 ธัญพร ยอดแก้ว 18
15 อนันต์ ดาราพันธ์ 15
16 ประยูร หล้าสุดตา 14
17 Sunchai Mata 14
18 Prayoon Lasutta 13
19 สัญชัย มาตา 13
20 Pongsak Wila 11
21 Nuchthana Poolthong 9
22 พงษ์ศักดิ์ วิลา 7
23 Pisan Siriphol 6
24 พิศาล ศิริผล 6
25 Thanyaporn Yodkaew 5
26 Rungthip Krataithong 5
27 Rungtip Krataithong 5
28 Chamaiporn Sudasna Na Ayudhya 5
29 Patcharin Burke 5
30 Pisarn Siriphol 5
31 Kanob Kongchatree 4
32 Nuttapon Kuljittipipat 4
33 Sainatee Chakthin 3
34 ณัฐพงษ์ กุลจิตติพิพัฒน์ 3
35 Nonnapas Morakotjinda 3
36 ชมัยพร สุทัศน์ ณ อยุธยา 3
37 Nandh Thavarungkul 3
38 Kittichai Fakpan 2
39 กิตติชัย ฟักพันธ์ 2
40 A. Panumas 2
41 Piyanuch Muangtong 2
42 U. Kwanthong 2
43 อัญชลี มโนนุกุล 2
44 Rattana Wichianrak 2
45 รัตนา วิเชียรรักษ์ 2
46 Anchalee Manonukul 2
47 Monapas Morakotjinda 2
48 S. Kuimalee 1
49 สุรศักดิ์ กุยมาลี 1
50 Kamol Panmaung 1
51 ขนบ คงชาตรี 1
52 พัชรินทร์ เบอร์ค 1
53 C. Jaemsri 1
54 ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 1
55 S. Mima 1
56 สรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ 1
57 Supparin Jirasukprasert 1
58 Wannipha Tongsima 1
59 Boworn Roongsatein 1
60 บวร รุ่งเสถียร 1
61 วรรณิพา ทองสิมา 1
62 กมล ปานม่วง 1
63 W. Penjun 1
64 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
65 Chatrchai Chandenduang 1
66 S. Rattanason 1
67 Suthee Wattanasiriwech 1
68 S. Kruachatturat 1
69 Chureeporn Thanomsilp 1
70 สุธี วัฒนศิริเวช 1
71 Raungdej Tongsri 1
72 สายนที จากถิ่น 1
73 Ryangdaj Tongsri 1
74 Rungtiip Krataitong 1
75 ชุลีพร ถนอมศิลป์ 1
76 Supatra Jinawath 1
77 Nakorn Srisukhumbowornchai 1
78 R. Jittavikul 1
79 P. Panna 1
80 C. Dungkratok 1
81 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
82 วีรวรรณ สุทธิศรีปก 1
83 สััญชัย มาตา 1
84 ปิยะนุช เมืองทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 4
4 2551 8
5 2550 13
6 2549 9
7 2548 8
8 2547 7
9 2546 2
10 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 แนวทางการจดทะเบียนรถอเนกประสงค์ เพื่อการใช้งานเกษตรกรรมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 Effect of Heating Rate on Sintered Series 300 Stainless Steel
3 Thermal Analysis of Fe-Carbide and Fe-C Mixtures
4 Sintering activation of 316L powder using a liquid phase forming powder
5 Gas Atomization of Low Melting-Point Metal Powders
ปี พ.ศ. 2552
6 Influence of Carbides on Properties of Sintered Fe-Base Composites
7 Extrusion of Cu Feed Materials
8 Effect of non-reactive hard particles on sintered Fe material
9 Sintered Cu-Sn Materials for Frangible Bullets
ปี พ.ศ. 2551
10 วัสดุซินเตอร์ Fe-Cu-C
11 เตาซินเทอริงชนิดควบคุมบรรยากาศสำหรับใช้ในงานวิจัย
12 Sintered Materials Prepared from Stainless Steel Series 300 and 400 Powders
13 Sintered Fe-Al2O3 and Fe-SiC Composites
14 Sintered Properties of 409L Powder Compacts Influenced by Metal Powder Additives
15 Effects of Tin Powder on Properties of Sintered Stainless Steels
16 Relationship between microstructure and mechanical property of sintered Cu specimens prepared via particulate extrusion
17 Experimental batch-type controlled atmosphere furnace (BCAF) for instering practices
ปี พ.ศ. 2550
18 Design and production of a tea leaf dryer
19 Property Improvement of Sintered 316L-Al2O3 Materials by Tin Powder Addition
20 วัสดุซินเทอร์เตรียมจากของผสมระหว่างผงเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติคและเฟอร์ริติก
21 Sintering Activation of 316L Powder Using a Liquid Phase Forming Powder
22 Effect of Heating Rate on Properties of Sintered Series 300 Stainless Steels
23 Effect of Non-Reactive Hard Particles on Sintered Fe Material
24 Sintered Materials Prepared from Stainless Steel Series 300 and 400 Powders
25 Sintered Properties of 409L Powder Compacts Influenced by Metal Powder Additives
26 Sintered Fe-Al2O3 and Fe-SiC Composites
27 Effects of Tin Powder on Properties of Sintered Stainless Steels
28 Sintered Materials Prepared from Mechanically Milled 310L and 430L powders
29 Performance improvement of P/M 316L by addition of liquid phase forming powder
30 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมซินเทอร์ที่เตรียมจากการผสมผงเหล็กก้าไร้สนิม 304L และ 310L
ปี พ.ศ. 2549
31 การพัฒนาเครื่องฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับชิ้นส่วนรูปร่างซับซ้อน
32 การพัฒนา P/M Splined Couplings จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม
33 Effect of Nitrogen on Mechanical Properties of Sintered 409L Stainless Steel
34 Properties and Microstructures of Sintered Stainless Steel Prepared from 304L and 410L Powders
35 Effect of Powder Particle Characteristic on Property of Porous 316L Material
36 Effect of Admixed Ceramic Particles on Properties of Sintered 316L Stainless Steel
37 Density and Strength Improvement of Sintered 316L Stainless Steel
38 Effect of Admixing Ni and Cu Powders on Property of Sintered 316L Alloy
39 Analysis of Compaction and Sintering of Stainless Steel Powders
ปี พ.ศ. 2548
40 การวิเคราะห์การอัดขึ้นรูปและซินเทอริงโลหะผสมเหล็กกล้าไร้สนิม 409L
41 ผลของความหนาแน่นกรีนต่อสมบัติทางกลของเหล็กกล้าไร้สนิม 434L ซินเทอร์
42 Analysis of Tin Powder Production Using a Pilot Gas Atomiser
43 A Unique Production Route for Porous Materials
44 ผลของนิกเกิลและทองแดงต่อสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L แบบซินเทอร์
45 Preparation of 316L-Al2O3 Composite
46 Mechanical Properties of Sintered Dual Phase Stainless Steel Prepared from 304L and 410L Powders
47 Fundamental Compacting and Sintering of Stainless Steel 409L Powders
ปี พ.ศ. 2547
48 Spring Back of Disk-Like Compacts Produced from Stainless Steel Powders
49 Compaction and Sintering of Admixed 409L Stainless Steel-Cu Powders
50 Behaviors of the Admixed 409L-Cu Powders During Compaction and Sintering
51 Dimensional Change during P/M Processing of the 316L + Ni + Cu Alloys
52 Self-Lubricating Bearings from Stainless Steel 316L Powders
53 Self-Lubricating Bushes Produced from Stainless Steel 316L Powders
54 Die compaction and Sintering of P/M Belt-Drive Pulleys from Alloy Steel Powders
ปี พ.ศ. 2546
55 EFFECT OF GREEN DENSITY ON MECHANICAL PROPERTIES OF P/M STAINLESS STEEL 316L PARTS
56 Effects of Cu Powders on Compaction and Sintering of Admixed Stainless Steel 409L-Cu Powders
ปี พ.ศ. 2543
57 Lanthanum-modified lead zirconate titanate photostrictive actuators