ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Adisorn Tuantranont.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Adisorn Tuantranont
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อดิสร เตือนตรานนท์ 67
2 Anurat Wisitsoraat 41
3 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 37
4 Tanom Lomas 23
5 ถนอม โลมาศ 19
6 Viyapol Patthanasettakul 11
7 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 10
8 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 9
9 คทา จารุวงศ์รังสี 9
10 Kata Jaruwongrungsee 9
11 ธิติมา มธุรส 8
12 ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล 7
13 Thitima Maturos 7
14 Assawapong Sappat 7
15 Chanpen Karuwan 5
16 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 5
17 Suriya Mongpraneet 5
18 สุริยะ โม่งปราณีต 5
19 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 5
20 Wattanasit Pimpao 4
21 สากล ระหงษ์ 4
22 Nitin Afzulpurkar 4
23 พรพิมล ศรีทองคำ 4
24 Ditsayut Phokharatkul 4
25 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 4
26 Teerakiat Kerdcharoen 4
27 Banchong Mahaisavariya 3
28 Asim Nisar 3
29 สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ 3
30 บรรจง มไหสวริยะ 3
31 Chakrit Sriprachuabwong 3
32 Sakol Rahong 3
33 Krongkamol Wong-Ek 3
34 Pongpan Chindaudom 3
35 G.. SBERVEGLIERI 2
36 จิติ หนูแก้ว 2
37 Noppadon Nuntawong 2
38 Yongyuth Wanna 2
39 Sutichai Chaisitsak 2
40 Mati Horprathum 2
41 Pitak Eiamchai 2
42 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ 2
43 Suthichai Chaisitsak 2
44 Pisit Singjai 2
45 กรองกมล วงษ์เอก 2
46 Pornpimol Sritongkham 2
47 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 2
48 Wansika Kiatpathomchai 2
49 Jiti Nukaew 2
50 Kamon Aiempanakit 2
51 กัลยา อุดมวิทิต 2
52 Pikul Wanichapichart 2
53 ปณิตา ล่ำซำ 2
54 T. Kerdcharoen 2
55 Chatchawal Wongchoosuk 2
56 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
57 N.V. Afzulpurkar 2
58 Panita Lamsam 2
59 Kalaya Udomvitid 2
60 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
61 Wanida Laiwattanapaisal 2
62 V.M. Bright 2
63 Manas Sangworasil 2
64 Supanit Porntheeraphat 2
65 Temsiri Songjaroen 2
66 มนัส สังวรศิลป์ 2
67 A. Nisar 1
68 Booncharoen Wongkittisuksa 1
69 สุชีรา ลอยประเสริฐ 1
70 Chusak Limsakul 1
71 N. Afzulpurkar 1
72 I. Pimtara 1
73 วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา 1
74 D.W. Bodhale 1
75 Punnee Asawatreratanakul 1
76 W. Wlodarski 1
77 S. Tayyaba 1
78 Eakkasit Dumsong 1
79 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
80 E. COMINI 1
81 ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ 1
82 Apichai Jomphoak 1
83 อภิชัย จอมเผือก 1
84 Fusak Chevasuwit 1
85 สุทธิชัย ชัยสิทธิศักดิ์ 1
86 Nanthawan Hadthamard 1
87 วรุณ สุวรรณกิตติ 1
88 Chayapat Wongsombat 1
89 ณัฐพร อุดมพงษ์ 1
90 เกียรติมันต์ รอดอารีย์ 1
91 Nattida Suwanakitti 1
92 นันทวัน หัตถมาศ 1
93 Disayut Phokharatkul 1
94 ปรีเปรม พัฒนมหกุล 1
95 Tawee Pogfay 1
96 Piyasak Chaumpluek 1
97 ศาสตรา เช้าเที่ยง 1
98 จำรัส พร้อมมาศ 1
99 อัมพร โพธิ์ใย 1
100 Amporn Poyai 1
101 ถนอม โลมา 1
102 อุษา สังขนาค 1
103 Chamras Promptmas 1
104 Usa Sungkanak 1
105 Waroon Suwankitti 1
106 M. W. Ashraf 1
107 Proespichaya Kanatharana 1
108 Thierry Dubas 1
109 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
110 นันทน์ ถาวรังกูร 1
111 Nakorn Srisukhumbowornchai 1
112 Panittamat Kumlangdudsana 1
113 Chulalongkorn University. Graduate School 1
114 Chaiyan Oros 1
115 H. Nakajima 1
116 Luxsana Dubas 1
117 Nandh Thavarungkul 1
118 ยงยุทธ วรรณา 1
119 Warakorn Limbut 1
120 Chongdee Thammakhet 1
121 Panote Thavarungkul 1
122 Suchera Loyprasert 1
123 วรากร ลิ่มบุตร 1
124 Sastra Chaotheing 1
125 ปณต ถาวรังกูร 1
126 จงดี ธรรมเขต 1
127 Prayoon Songsiriritthigul 1
128 Saksorn Limwichean 1
129 ชัชวาล วงศ์ชูสุข 1
130 Supab Choopun 1
131 Anurat Wisitsorrat 1
132 Ditsayu Phokharatkul 1
133 สุภาพ ชูพันธ์ 1
134 เต็มศิริ ทรงเจริญ 1
135 ทวี ป๊อกฝ้าย 1
136 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 1
137 Aussawapong Sappat 1
138 Pattarapong Phasukkit 1
139 ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ 1
140 Benjarong Samransuksamer 1
141 Chanunthorn Chananonnawathorn 1
142 Thanat Srichaiyaperk 1
143 Ralph Paetzold 1
144 Wiebke Sarfert 1
145 Chavis Srichan 1
146 Manfred Ruehrig 1
147 Michael Vieth 1
148 Tawee Pogfai 1
149 Kittipong Limwichean 1
150 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
151 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
152 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
153 Heinrich Hofmann 1
154 ยศ บุญทองคง 1
155 N. Porntheerapat 1
156 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
157 W Mamanee 1
158 Chanchana Thanachayanont 1
159 ชัญชณา ธนชยานนท์ (มีนกาญจน์) 1
160 นิคม พรมกะจิน 1
161 T. Pokfai 1
162 ชัยกานต์ เลียวหิรัญ 1
163 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 1
164 นัษฐพงษ์ ทองรอด 1
165 Nattapong Tongrod 1
166 Nikhom Promkajin 1
167 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
168 Sutat Patomnuphong 1
169 การวิก เหมะรัต 1
170 จอยดีพ ดูททา 1
171 Pornpimol Sritongkum 1
172 Rungrueang Phatthanakun 1
173 Nimit Chomnawang 1
174 Hans G. L. Coster 1
175 Sakshin Bunthawin 1
176 K Ugsornrat 1
177 Wibool Piyawattanametha 1
178 C. Wongchoosuk 1
179 รุ่งเรือง พัฒนากุล 1
180 นิมิต ชมนาวัง 1
181 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
182 Joydeep Dutta 1
183 K. Hemarat 1
184 Ubolsree Leartsakulpanich 1
185 Y.C. Lee 1
186 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
187 Jianglong Zhang 1
188 Surasak Boonkla 1
189 Sunate Mongpraneet 1
190 Sukon Phanichphant 1
191 Rungsemund Chunvichit 1
192 ปกาศิต สมศิริ 1
193 นิยม หนูเล็ก 1
194 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
195 Kanokvate Tungpimolrut 1
196 Atis Atiset 1
197 Pattaramon Jongpradist 1
198 Prasit Champa 1
199 Pakasit Somsiri 1
200 Niyom Nulek 1
201 พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ 1
202 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 1
203 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
204 Preprame Pattanamahakul 1
205 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
206 Sirapat Pratontep 1
207 ธีรเดช พิญญพงษ์ 1
208 ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ 1
209 ประสิทธิ์ จำปา 1
210 Patiya Pasakon 1
211 Thoatsanope Kamnerdtong 1
212 Wansadaj Jaroenram 1
213 Teeranart Puthawibool 1
214 วันเสด็จ เจริญรัมย์ 1
215 นิตยา ตาแม่ก๋ง 1
216 Chaikarn Liewhiran 1
217 Thanittha Samerjai 1
218 Krongkamol Wong ek 1
219 Nittaya Tamaekong 1
220 Puenisara Limnonthakul 1
221 ธีรนาฎ พุทธวิบูลย์ 1
222 Pussadee Tobanluepop 1
223 ทศนพ กำเนิดทอง 1
224 Surapa Thiemjarus 1
225 ภัทรมน จงประดิษฐ์ 1
226 Somchat Taertulakarn 1
227 V. Pattantsetakul 1
228 E.Comini 1
229 Chuchart Pintavirooj 1
230 Kiattimant Rodaree 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 12
6 2552 16
7 2551 17
8 2550 8
9 2549 7
10 2548 3
11 2547 1
12 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Ultrasensitive hydrogen sensor based on Pt-decorated WO3 nanorods prepared by glancing-angle dc magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2556
2 NO2-sensing properties of WO3 nanorods prepared by glancing angle DC magnetron sputtering
3 The development of graphene-based flex sensors using printed electronics for physical rehabilitation and assistive applications
ปี พ.ศ. 2555
4 The preliminary study of lactate detection based on lactate dehydrogenase/nictotinamide adenine dinucleotide
5 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
ปี พ.ศ. 2554
6 Selectivity towards H2 gas by flame-made Pt-loaded WO3 sensing films.
7 Detection of shrimp Taura syndrome virus by loop-mediated isothermal amplification using a designed portable multi-channel turbidimeter
8 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
9 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
10 Fabrication of silver and gold nanoparticles microelectrode by flow deposition technique for lab on a chip application
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร
12 การพัฒนาเทคนิค LAMP และเครื่องมือวัดความขุ่นเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง
13 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
14 Ultrasensitive detection of Vibrio cholerae O1 using microcantilever-based biosensor with dynamic force microscopy
15 Design, Fabrication and Analysis of Silicon Hollow Microneedles for Transdermal Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
16 Design, simulation, and experimental study of a droplet-based PCR by EWOD
17 Multi-walled Carbon Nanotubes Doped Tungsten Oxide Thin Film for Hydrogen Gas Sensing
18 Portable Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors and Its Application for Detection of Methanol Contamination in Whiskeys
19 Vertically Aligned Carbon Nanotube Based Electrochemcial Sensor for Salbutamol Detection
20 Dielectrophoretic spectra of translational velocity and critical frequency for a spheroid in traveling electric field
21 Low Cost and High Resolution X-ray Lithography Utilizing Lift-off Sputtered Lead Film Mask on Mylar Substrate
22 Zinc Oxide Nanopolypods Synthesized by Thermal Evaporation of Carbon Nanotubes and Zinc Oxide Mixed Powder
ปี พ.ศ. 2552
23 การสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปราคาถูกด้วยวัสดุโพลิเมอร์
24 ระบบตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์แบบพกพา
25 อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
26 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดแบบ Screening
27 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์
28 On-Chip Immunoassay for Determination of Urinary Albumin
29 Analysis of Quartz Crystal Microbalance Sensor Array with Circular Flow Chamber
30 High Sensitivity Electrochemical Cholesterol Sensor Utilizing a Vertically Aligned Carbon Nanotube Electrode with Electropolymerized Enzyme Immobilization
31 Precision Hot Embossing Mold Fabricated by High-Resolution Powder Blasting with Polydimethylsiloxane and SU-8 Masking Technology
32 Characterization of n-type and p-type Semiconductor Gas sensors Based on NiOx Doped TiO2 Thin Films
33 Fabrication and Characterization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Nanostructures
34 Design, Analytical Modelling, and Simulation of Wirefree Walking Scratch-drive Microrobot
35 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
36 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
37 Portable microfluidic system for determination of urinary creatinine
38 Au-doped zinc oxide nanostructure sensors for detection and discrimination of volatile organic compounds
ปี พ.ศ. 2551
39 Portable polymerease chain reaction system with thermoelectric cooling
40 Electropolymerized polyaniline enzyme immobilized carbon nanotube electrode for electrochemical detection of cholesterol
41 การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์
42 การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
43 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
44 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
45 Smart vineyard as a case study for digitized agriculture
46 PDMS Based Thermopnuematic Microvalve for Microfluidic Systems
47 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
48 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
49 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
50 Multifield Analysis of a Piezoelectrically Actuated Valveless Micropump
51 Electron Field Emission from ZnOx-Nanoparticles Decorated on Vertically Aligned Carbon Nanotubes Prepared by Vapor-Phase Transport
52 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
53 Three Dimensional Transient Multifield Analysis of a Piezoelectric Micropump for Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
54 Low Cost and Portable PCR Thermoelectric Cycle
55 Excitonic model for large magnetoresistance (MR) effect in Organic Light Emitting Diode (OLED)
ปี พ.ศ. 2550
56 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยท่อคาร์บอนนาโน
57 Development of Mixed Metal Oxide Thin Films for Gas Sensor Array Applications
58 Molybdenum Oxide Nanobelt Prepared by Vapor Phase Transport Technique
59 Synthesis and Characterization of Molybdenum Oxide Nanostructures
60 Microfluidic conductimetric bioreactor
61 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
62 MEMS-based micropumps in drug delivery and biomedical applications
63 Parametric study of atmospheric-pressure single-walled carbon nanotubes growth by ferrocene -ethanol mist CVD
ปี พ.ศ. 2549
64 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
65 นาโนเทคโนโลยี...จิ๋วแต่แจ๋ว
66 Simulation of Curl Compensation in MEMS Micromirror
67 PDMS Based Thermopnuematic Peristaltic Micropump for Microfluidic Systems
68 Design and Simulation of Electro-fabricated MEMS Micro-hotplate for Gas Sensor Applications
69 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
70 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
ปี พ.ศ. 2548
71 ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์
72 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
73 Nanobiotechnology: Miniaturized Medical Lab-on-a-Chip
ปี พ.ศ. 2547
74 Thermal Analysis of Micromirrors for High-energy Applications
ปี พ.ศ. 2545
75 Segmented Silicon-Micromachined Microelectromechanical Deformable Mirrors for Adaptive Optics