ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Adisorn Tuantranont
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Adisorn Tuantranont.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อดิสร เตือนตรานนท์ 67
2 Anurat Wisitsoraat 41
3 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 37
4 Tanom Lomas 23
5 ถนอม โลมาศ 19
6 Viyapol Patthanasettakul 11
7 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 10
8 คทา จารุวงศ์รังสี 9
9 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 9
10 ธิติมา มธุรส 8
11 Thitima Maturos 7
12 Assawapong Sappat 7
13 ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล 7
14 Chanpen Karuwan 5
15 Suriya Mongpraneet 5
16 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 5
17 สุริยะ โม่งปราณีต 5
18 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 5
19 Nitin Afzulpurkar 4
20 Teerakiat Kerdcharoen 4
21 สากล ระหงษ์ 4
22 Wattanasit Pimpao 4
23 พรพิมล ศรีทองคำ 4
24 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 4
25 Banchong Mahaisavariya 3
26 Asim Nisar 3
27 Krongkamol Wong-Ek 3
28 บรรจง มไหสวริยะ 3
29 Sakol Rahong 3
30 Pongpan Chindaudom 3
31 Chakrit Sriprachuabwong 3
32 สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ 3
33 Kamon Aiempanakit 2
34 Mati Horprathum 2
35 Yongyuth Wanna 2
36 V.M. Bright 2
37 Pitak Eiamchai 2
38 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
39 Pisit Singjai 2
40 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ 2
41 Suthichai Chaisitsak 2
42 Manas Sangworasil 2
43 กรองกมล วงษ์เอก 2
44 Pornpimol Sritongkham 2
45 Noppadon Nuntawong 2
46 G.. SBERVEGLIERI 2
47 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
48 Wansika Kiatpathomchai 2
49 Chatchawal Wongchoosuk 2
50 T. Kerdcharoen 2
51 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 2
52 Sutichai Chaisitsak 2
53 จิติ หนูแก้ว 2
54 Panita Lamsam 2
55 Pikul Wanichapichart 2
56 N.V. Afzulpurkar 2
57 Wanida Laiwattanapaisal 2
58 ปณิตา ล่ำซำ 2
59 มนัส สังวรศิลป์ 2
60 Kalaya Udomvitid 2
61 กัลยา อุดมวิทิต 2
62 Temsiri Songjaroen 2
63 นิตยา ตาแม่ก๋ง 1
64 ธีรนาฎ พุทธวิบูลย์ 1
65 วันเสด็จ เจริญรัมย์ 1
66 Sunate Mongpraneet 1
67 E.Comini 1
68 Wansadaj Jaroenram 1
69 Krongkamol Wong ek 1
70 Teeranart Puthawibool 1
71 Panote Thavarungkul 1
72 Chaikarn Liewhiran 1
73 Punnee Asawatreratanakul 1
74 Chusak Limsakul 1
75 Chongdee Thammakhet 1
76 V. Pattantsetakul 1
77 Puenisara Limnonthakul 1
78 ภัทรมน จงประดิษฐ์ 1
79 ทศนพ กำเนิดทอง 1
80 Kittipong Limwichean 1
81 Suchera Loyprasert 1
82 นิคม พรมกะจิน 1
83 Proespichaya Kanatharana 1
84 Nikhom Promkajin 1
85 ยงยุทธ วรรณา 1
86 Heinrich Hofmann 1
87 Booncharoen Wongkittisuksa 1
88 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
89 Nandh Thavarungkul 1
90 จงดี ธรรมเขต 1
91 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
92 Sukon Phanichphant 1
93 Thanittha Samerjai 1
94 Nittaya Tamaekong 1
95 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 1
96 นัษฐพงษ์ ทองรอด 1
97 วรากร ลิ่มบุตร 1
98 Sutat Patomnuphong 1
99 Nattapong Tongrod 1
100 T. Pokfai 1
101 Thanat Srichaiyaperk 1
102 Michael Vieth 1
103 Wiebke Sarfert 1
104 Ralph Paetzold 1
105 Manfred Ruehrig 1
106 Chavis Srichan 1
107 Ditsayu Phokharatkul 1
108 Pattarapong Phasukkit 1
109 ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ 1
110 Benjarong Samransuksamer 1
111 Chanunthorn Chananonnawathorn 1
112 Panittamat Kumlangdudsana 1
113 Thierry Dubas 1
114 Warakorn Limbut 1
115 Luxsana Dubas 1
116 Chaiyan Oros 1
117 Nakorn Srisukhumbowornchai 1
118 Saksorn Limwichean 1
119 Prayoon Songsiriritthigul 1
120 Anurat Wisitsorrat 1
121 Supab Choopun 1
122 E. COMINI 1
123 W. Wlodarski 1
124 Eakkasit Dumsong 1
125 ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ 1
126 อภิชัย จอมเผือก 1
127 I. Pimtara 1
128 สุทธิชัย ชัยสิทธิศักดิ์ 1
129 Apichai Jomphoak 1
130 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
131 Disayut Phokharatkul 1
132 เต็มศิริ ทรงเจริญ 1
133 สุภาพ ชูพันธ์ 1
134 ชัชวาล วงศ์ชูสุข 1
135 Aussawapong Sappat 1
136 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 1
137 Tawee Pogfai 1
138 ทวี ป๊อกฝ้าย 1
139 สุชีรา ลอยประเสริฐ 1
140 A. Nisar 1
141 Tawee Pogfay 1
142 Nattida Suwanakitti 1
143 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 1
144 ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ 1
145 Sastra Chaotheing 1
146 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
147 Kiattimant Rodaree 1
148 พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ 1
149 Chayapat Wongsombat 1
150 Preprame Pattanamahakul 1
151 Usa Sungkanak 1
152 วรุณ สุวรรณกิตติ 1
153 อุษา สังขนาค 1
154 นันทวัน หัตถมาศ 1
155 Chamras Promptmas 1
156 เกียรติมันต์ รอดอารีย์ 1
157 ศาสตรา เช้าเที่ยง 1
158 ปรีเปรม พัฒนมหกุล 1
159 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
160 Sirapat Pratontep 1
161 Pakasit Somsiri 1
162 Pussadee Tobanluepop 1
163 ปกาศิต สมศิริ 1
164 Somchat Taertulakarn 1
165 Prasit Champa 1
166 Thoatsanope Kamnerdtong 1
167 Pattaramon Jongpradist 1
168 Chuchart Pintavirooj 1
169 Surapa Thiemjarus 1
170 นิยม หนูเล็ก 1
171 Atis Atiset 1
172 ประสิทธิ์ จำปา 1
173 Rungsemund Chunvichit 1
174 ธีรเดช พิญญพงษ์ 1
175 Niyom Nulek 1
176 Patiya Pasakon 1
177 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
178 ณัฐพร อุดมพงษ์ 1
179 จำรัส พร้อมมาศ 1
180 Surasak Boonkla 1
181 K. Hemarat 1
182 การวิก เหมะรัต 1
183 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
184 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
185 นิมิต ชมนาวัง 1
186 Jianglong Zhang 1
187 Y.C. Lee 1
188 Ubolsree Leartsakulpanich 1
189 W Mamanee 1
190 Chanchana Thanachayanont 1
191 ยศ บุญทองคง 1
192 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
193 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
194 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
195 Joydeep Dutta 1
196 N. Porntheerapat 1
197 จอยดีพ ดูททา 1
198 รุ่งเรือง พัฒนากุล 1
199 Nimit Chomnawang 1
200 Waroon Suwankitti 1
201 S. Tayyaba 1
202 N. Afzulpurkar 1
203 M. W. Ashraf 1
204 Nanthawan Hadthamard 1
205 Piyasak Chaumpluek 1
206 อัมพร โพธิ์ใย 1
207 Amporn Poyai 1
208 D.W. Bodhale 1
209 K Ugsornrat 1
210 Hans G. L. Coster 1
211 Pornpimol Sritongkum 1
212 Rungrueang Phatthanakun 1
213 Wibool Piyawattanametha 1
214 Sakshin Bunthawin 1
215 วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา 1
216 C. Wongchoosuk 1
217 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 12
6 2552 16
7 2551 17
8 2550 8
9 2549 7
10 2548 3
11 2547 1
12 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Ultrasensitive hydrogen sensor based on Pt-decorated WO3 nanorods prepared by glancing-angle dc magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2556
2 NO2-sensing properties of WO3 nanorods prepared by glancing angle DC magnetron sputtering
3 The development of graphene-based flex sensors using printed electronics for physical rehabilitation and assistive applications
ปี พ.ศ. 2555
4 The preliminary study of lactate detection based on lactate dehydrogenase/nictotinamide adenine dinucleotide
5 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
ปี พ.ศ. 2554
6 Selectivity towards H2 gas by flame-made Pt-loaded WO3 sensing films.
7 Detection of shrimp Taura syndrome virus by loop-mediated isothermal amplification using a designed portable multi-channel turbidimeter
8 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
9 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
10 Fabrication of silver and gold nanoparticles microelectrode by flow deposition technique for lab on a chip application
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร
12 การพัฒนาเทคนิค LAMP และเครื่องมือวัดความขุ่นเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง
13 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
14 Ultrasensitive detection of Vibrio cholerae O1 using microcantilever-based biosensor with dynamic force microscopy
15 Design, Fabrication and Analysis of Silicon Hollow Microneedles for Transdermal Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
16 Design, simulation, and experimental study of a droplet-based PCR by EWOD
17 Multi-walled Carbon Nanotubes Doped Tungsten Oxide Thin Film for Hydrogen Gas Sensing
18 Portable Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors and Its Application for Detection of Methanol Contamination in Whiskeys
19 Vertically Aligned Carbon Nanotube Based Electrochemcial Sensor for Salbutamol Detection
20 Dielectrophoretic spectra of translational velocity and critical frequency for a spheroid in traveling electric field
21 Low Cost and High Resolution X-ray Lithography Utilizing Lift-off Sputtered Lead Film Mask on Mylar Substrate
22 Zinc Oxide Nanopolypods Synthesized by Thermal Evaporation of Carbon Nanotubes and Zinc Oxide Mixed Powder
ปี พ.ศ. 2552
23 การสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปราคาถูกด้วยวัสดุโพลิเมอร์
24 ระบบตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์แบบพกพา
25 อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
26 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดแบบ Screening
27 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์
28 On-Chip Immunoassay for Determination of Urinary Albumin
29 Analysis of Quartz Crystal Microbalance Sensor Array with Circular Flow Chamber
30 High Sensitivity Electrochemical Cholesterol Sensor Utilizing a Vertically Aligned Carbon Nanotube Electrode with Electropolymerized Enzyme Immobilization
31 Precision Hot Embossing Mold Fabricated by High-Resolution Powder Blasting with Polydimethylsiloxane and SU-8 Masking Technology
32 Characterization of n-type and p-type Semiconductor Gas sensors Based on NiOx Doped TiO2 Thin Films
33 Fabrication and Characterization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Nanostructures
34 Design, Analytical Modelling, and Simulation of Wirefree Walking Scratch-drive Microrobot
35 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
36 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
37 Portable microfluidic system for determination of urinary creatinine
38 Au-doped zinc oxide nanostructure sensors for detection and discrimination of volatile organic compounds
ปี พ.ศ. 2551
39 Portable polymerease chain reaction system with thermoelectric cooling
40 Electropolymerized polyaniline enzyme immobilized carbon nanotube electrode for electrochemical detection of cholesterol
41 การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์
42 การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
43 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
44 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
45 Smart vineyard as a case study for digitized agriculture
46 PDMS Based Thermopnuematic Microvalve for Microfluidic Systems
47 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
48 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
49 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
50 Multifield Analysis of a Piezoelectrically Actuated Valveless Micropump
51 Electron Field Emission from ZnOx-Nanoparticles Decorated on Vertically Aligned Carbon Nanotubes Prepared by Vapor-Phase Transport
52 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
53 Three Dimensional Transient Multifield Analysis of a Piezoelectric Micropump for Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
54 Low Cost and Portable PCR Thermoelectric Cycle
55 Excitonic model for large magnetoresistance (MR) effect in Organic Light Emitting Diode (OLED)
ปี พ.ศ. 2550
56 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยท่อคาร์บอนนาโน
57 Development of Mixed Metal Oxide Thin Films for Gas Sensor Array Applications
58 Molybdenum Oxide Nanobelt Prepared by Vapor Phase Transport Technique
59 Synthesis and Characterization of Molybdenum Oxide Nanostructures
60 Microfluidic conductimetric bioreactor
61 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
62 MEMS-based micropumps in drug delivery and biomedical applications
63 Parametric study of atmospheric-pressure single-walled carbon nanotubes growth by ferrocene -ethanol mist CVD
ปี พ.ศ. 2549
64 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
65 นาโนเทคโนโลยี...จิ๋วแต่แจ๋ว
66 Simulation of Curl Compensation in MEMS Micromirror
67 PDMS Based Thermopnuematic Peristaltic Micropump for Microfluidic Systems
68 Design and Simulation of Electro-fabricated MEMS Micro-hotplate for Gas Sensor Applications
69 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
70 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
ปี พ.ศ. 2548
71 ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์
72 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
73 Nanobiotechnology: Miniaturized Medical Lab-on-a-Chip
ปี พ.ศ. 2547
74 Thermal Analysis of Micromirrors for High-energy Applications
ปี พ.ศ. 2545
75 Segmented Silicon-Micromachined Microelectromechanical Deformable Mirrors for Adaptive Optics