ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไวพจน์ จันทร์เสม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความพึงพอใจในการให้บริการกีฬาชุมชนของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ปี 2553
2 ความสัมพันธ์ของสมรรถภาพทางกายกับความต้องการทางสรีรวิทยาและรูปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬามวยไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
ปี พ.ศ. 2548
4 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียน ระดับอายุ 10-12 ปี
5 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียน ระดับอายุ 16-18 ปี
ปี พ.ศ. 2545
6 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาพลังความอดทนของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
7 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาพลังความอดทนของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
8 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาพลังความอดทนของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2537
9 การศึกษาลักษณะและสาเหตุของการบาดเจ็บจากการกีฬา ในการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2537