ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพโรจน์ คีรีรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2556 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2549 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทำวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการศึกษา ภายใต้โครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้
2 ผู้บริหารโรงเรียนทำวิจัย ปี 2552
3 โครงการยุววิจัยยางพารา ปี 2554
4 การจัดประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพารา ปี 2552
5 การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2555
ปี พ.ศ. 2556
6 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยยางพาราในงานมหกรรมวิชาการ สกว.
ปี พ.ศ. 2553
7 โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2551
ปี พ.ศ. 2552
8 การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพารา ปี 2550
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2550
ปี พ.ศ. 2549
10 โครงการยุววิจัยยางพารา ปี2548
11 การจัดประชุมและจัดแสดงผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2548