ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพโรจน์ ศิลมั่น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2551 4
3 2550 3
4 2549 1
5 2548 1
6 2544 3
7 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การใช้เปลือกลำไยหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารลูกโค
2 การใช้เปลือกลำไยหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารลูกโค (The use of longan peel silage as roughage source in calf ration)
ปี พ.ศ. 2551
3 ตรวจแยกเชื้อ Streptococus suis ในสุกรชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ในเขตจังหวัดลำพูน
4 คุณค่าทางอาหารและการย่อยได้ของโภชนะของเศษเหลือจากการผลิตมะม่วงกระป๋องหมักร่วมกับฟางข้าวในกระเพาะรูเมนโดยวีธีใช้ถุงไนล่อน
5 คุณค่าทางอาหารและการย่อยได้ของโภชนะของเศษเหลือจากการผลิตมะม่วงกระป๋องหมักร่วมกับฟางข้าวในกระเพาะรูเมนโดยวีธีใช้ถุงไนล่อน
6 ตรวจแยกเชื้อ Streptococus suis ในสุกรชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ในเขตจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาคุณค่าทางอาหารของหญ้าหมัก ที่ผลิตจากเครื่องผลิตหญ้าหมักต้นแบบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
8 การเพิ่มสมรรถภาพในการเลี้ยงโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค
9 การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม]
ปี พ.ศ. 2549
10 การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ (ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม)
ปี พ.ศ. 2548
11 การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ (ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม)
ปี พ.ศ. 2544
12 การใช้แป้งถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารแทนนมเลี้ยงลูกโค
13 การใช้แป้งถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารแทนนมเลี้ยงลูกโค
14 การใช้โปรตีนถั่วเหลืองและเลซิทินในนมเทียมสำหรับลูกโค / ไพโรจน์ ศิลมั่น