ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพลิน อนุเสถียร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไพลิน นุชถาวร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริชัย ศิริกายะ 5
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 2
3 2550 1
4 2546 1
5 2545 1
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน : กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
2 การใช้ตัวละครเพื่อการสื่อความหมายในละครเบาสมองตามเหตุการณ์ เรื่อง "เป็นต่อ"
3 การใช้ตัวละครเพื่อการสื่อความหมาย ในละครเบาสมองตามเหตุการณ์ เรื่อง "เป็นต่อ"
ปี พ.ศ. 2550
4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการจัดการน้ำชลประทานฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2546
5 การประเมินผลการจัดการน้ำของโครงการชลประทานห้วยชะโนด อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2545
6 การประเมินผลการจัดการน้ำของโครงการชลประทานห้วยชะโนด อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร