ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2548 5
3 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียฟาร์มสุกรในระดับห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2548
2 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียฟาร์มสุกรในระดับห้องปฏิบัติการ
3 การผลิตยีสต์ผงสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพสำหรับการผลิตไวน์ผลไม้
4 การศึกษาและปรับปรุงกระบวนการหมักปลาส้มโดยวิธีดั้งเดิมและวิธีใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์
5 การจัดทำดัชนีคุณภาพของอาหารหมักดองประเภทปลาส้มในภาคอีสาน
6 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุปลาส้มเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณลักษณะปลาส้มคุณภาพสูง