ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การบำบัดแก็สเบนซีนโดยใช้ไม้ประดับและวัสดุดูดซับจากพืช
ปี พ.ศ. 2558
2 การบำบัดของแข็งละลายน้ำทั้งหมดจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมพลาสติกโดยพืชทนเค็ม
ปี พ.ศ. 2557
3 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตหมึกพิมพ์ฐานน้ำโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี ร่วมกับการใช้พืช (ระยะที่ 2)
4 การบำบัดฟอสฟอรัสในแหล่งน้ำเสียชุมชนโดยใช้บัวหลวงและกกราชินี (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2556
5 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตหมึกพิมพ์ฐานน้ำโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมีร่วมกับการใช้พืช (ระยะที่ 1)
6 การพัฒนาดินขาวเพื่อใช้เป็นดินฟอกสีในการฟอกสีน้ำมันพืช
ปี พ.ศ. 2555
7 การบำบัดน้ำเสียสีย้อมชนิดรีแอคทีพโดยต้นอเมซอน : ผลของขนาดโมเลกุลของสีต่อประสิทธิภาพในการบำบัด
ปี พ.ศ. 2554
8 การกำจัดสีของน้ำเชื่อมด้วยแร่ดินเคโอลิไนต์
9 การใช้ไบโอชาร์เพื่อลดการปนเปื้อนแคดเมียมในข้าว
10 การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์จากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้พืช
11 การบำบัดฟอสฟอรัสในแหล่งน้ำเสียชุมชนโดยใช้บัวหลวงและกกราชินี
12 การกำจัดสีของน้ำเชื่อมด้วยแร่ดินเคโอลิไนต์
ปี พ.ศ. 2553
13 การกำจัดสีน้ำเชื่อมโดยใช้เถ้าหนักชานอ้อย
14 การฟอกสีน้ำมันรำข้าวด้วยแร่ดินแคโอลิไนต์
15 การกำจัดสีน้ำเชื่อมโดยใช้เถ้าหนักชานอ้อย
16 การบำบัดน้ำเสียโรงพิมพ์ออฟเซตโดยใช้เถ้าขี้เลื่อย
ปี พ.ศ. 2552
17 การกำจัดสีจากน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตหมึกพิมพ์ฐานน้ำโดยใช้เถ้าลอยชานอ้อยเป็นตัวดูดซับ
18 การบำบัดน้ำเสียสีสังเคราะห์ชนิดรีแอคทีฟโดยใช้ต้นธูปฤาษี
19 การกำจัดสีจากน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตหมึกพิมพ์ฐานน้ำ โดยใช้เถ้าลอยชานอ้อยเป็นตัวดูดซับ
20 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ ที่ผลิตจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อการกำจัดสี ในขั้นตอนฟอกสีของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืช
ปี พ.ศ. 2551
21 การศึกษากลไกการดูดซับนิกเกิลของขุยมะพร้าวเพื่อประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย [50]
22 การบำบัดแคดเมียมที่ปนเปื้อนอยู่ในดินโดยใช้หญ้าแห้วหมู
23 การแยกโลหะเงินจากน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการล้าง-อัดภาพ โดยใช้ไคตินและไคตินบีด
24 การกำจัดเอทิลีนไกลคอลโดยใช้เถ้าลอยขี้เลื่อย
25 การกำจัดเอทิลีนไกลคอลโดยใช้เถ้าลอยขี้เลื่อย
26 การแยกโลหะเงินจากน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการล้าง-อัดภาพโดยใช้ไคตินและไคตินบีด
ปี พ.ศ. 2550
27 การดูดซับเอทิลีนไกลคอลและสารอนุพันธุ์โดยถ่านและถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
28 การศึกษากลไกการดูดซับนิกเกิลของขุยมะพร้าวเพื่อประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย
29 การผลิตถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด
30 การกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียฟอกย้อมสังเคราะห์โดยใช้แกลบ
ปี พ.ศ. 2549
31 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
32 การพัฒนาแกลบเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับในการเก็บกลับนิกเกิลจากน้ำล้างชิ้นงานในอุตสาหกรรมการชุบโลหะ
ปี พ.ศ. 2547
33 การกำจัดสีย้อมชนิดเบสิกจากน้ำทิ้งของโรงงานฟอกย้อมโดยใช้แกลบ
34 การปรับปรุงสภาพแกลบเพื่อใช้ในการนำโลหะนิกเกิลจากน้ำล้างชิ้นงาน ของอุตสาหกรรมการชุบโลหะกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2546
35 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ
ปี พ.ศ. 2541
36 การสกัดนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์โดยใช้แบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2540
37 การใช้ไบโอลิชชิ่งในการสกัดแร่ทองแดงซัลไฟด์เกรดต่ำ