ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ได้รับทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดทางอิมมูโลยีเพื่อการตรวจหาโปรตีนบ่งชี้โรคมะเร็ง YKL-40
2 การเตรียมเซรามิกเมมเบรนรูพรุนขนาดนาโนสำหรับใช้กรองสารโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
3 การแสดงออกและบทบาทหน้าที่ของโปรตีนเหมือนไคติเนสในมะเร็งท่อน้ำดี
4 การศึกษาหน้าที่และโครงสร้าง ของเอนไซม์ไคติเนสในคน
5 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และต้านมะเร็งของฮว่านง็อก (Pseuderanthemum palatiferum)
6 บทบาทของโกนาโดโทรปินรีลิสซิงฮอร์โมนที่มีต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกในแม่ไก่พื้นเมืองไทย
7 การขึ้นรูปกระเบื้องเซรามิก ชนิดทนกรดเกลือสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
8 การพัฒนาสเปคโตรมิเตอร์ความเร็วสูงสำหรับการถ่ายภาพสามมิติ
ปี พ.ศ. 2554
9 ผลของพฤติกรรมความเป็นแม่ที่มีต่อระดับของฮอร์โมนโปรแลคตินในไก่พื้นเมืองไทยเพศเมีย
10 การขึ้นรูปกระเบื้องเซรามิกชนิดทนกรดเพื่อปกป้องโครงสร้างทางวิศวกรรมในชั้นเกลือหิน
11 การพัฒนาสมบัติเชิงกลของอะลูมินาเซรามิกสำหรับเกราะกันกระสุน
12 การออกแบบสายอากาศลำคลื่นกว้างโดยใช้สตริปไดโพลโค้งลัดวงจรบนระนาบตัวสะท้อน
13 การออกแบบที่เหมาะสมของการจัดวางสายอากาศไมโมบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
14 การเพิ่มอัตราการส่งข้อมูลของการสื่อสารระยะใกล้สำหรับระบบขนส่งอัจฉริยะด้วยเทคนิคไมโม
15 การพัฒนาระบบสายอากาศเก่งสำหรับสถานีฐานของไวแมก
16 การเชื่อมสเตนเลส AISI 304 กับวัสดุเงิน โดยใช้นีโอดิเมียมแย๊กเลเซอร์
17 การออกแบบและพัฒนาระบบสกัดและค้นคืนความรู้ผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ออนไลน์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวไทย
18 การตรวจหาสารอะฟลาท็อกซินในวัตถุดิบประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตโดยชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
19 การผลิตไมโครแคปซูลของสารสกัดรางจืด เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
20 การประยุกต์ใช้สารสกัดรางจืดในผลิตภัณฑ์อาหาร
21 การพัฒนารูปแบบของหัวเชื้อไรโซเบียม และกระบวนการผลิต
22 ศึกษาการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กในประเทศไทย
23 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบเซรามิกชีวภาพไฮดรอกซีแอปาไทต์ -อะลูมินาด้วยอนุภาคเซอร์โคเนีย
24 การออกแบบตัวป้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสายอากาศแถวลำดับสะท้อน
25 การพัฒนาสายอากาศที่ประมวลผลเชิงมุมเพื่อเพิ่มความจุของช่องสัญญาณในระบบไมโม
26 การออกแบบตำแหน่งของโหนดที่เหมาะสมในเครือข่ายเมชไร้สายที่ให้บริการภายในตัวอาคาร
27 การพัฒนาสายอากาศเก่งสำหรับตัวจัดเส้นทางแบบเมชในเครือข่ายเมชไร้สาย
28 การวิเคราะห์ตัวแปรของเลเซอร์ กับการเชื่อมไททาเนียมด้วยเลเซอร์
29 การออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
30 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในประเทศไทย
31 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันพืชด้วยการใช้ซีโอไลต์
32 การจำลองโมเลกุลและการเตรียมบล็อกโคพอลิเมอร์ไมเซลล์เพื่อใช้เป็นระบบนำส่งยา
33 การผลิตพอลิเมอร์พลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังโดยแบคทีเรียสายพันธุ์เฉพาะ
ปี พ.ศ. 2552
34 การเตรียม วิเคราะห์ลักษณะ และทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาจากซีโอไลต์เอกซ์ที่เตรียมโดยใช้ซิลิกาจากแกลบข้าวสำหรับปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันสบู่ดำ
35 การตรวจวิเคราะห์เชื้อ Legionella และจุลินทรีย์อื่น ๆ ในระบบน้ำของเครื่องมือทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2547
36 การตรวจและควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคลีเจียนแนร์ในระบบเครื่องปรับอากาศ
ปี พ.ศ. 2544
37 การตรวจหา Biofilm ในระบบเครื่องปรับอากาศ
38 การทดลองเบื้องต้นในการใช้อาหารเสริมสมุนไพรจากภูมิปัญญาชาวบ้านสำหรับคนไข้โรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2543
39 การตรวจอุจจาระเพื่อหาผู้เป็นพาหะของโรคปรสิตในผู้ประกอบการและจำหน่ายอาหารในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2541
40 การตรวจหาผู้เป็นพาหะของจุลชีพกลุ่มเชื้อไทฟอยด์ในผู้ประกอบการอาหารตามร้านอาหารต่างๆ