ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไชยวัฒน์ ไชยสุต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุนีย์ จันทร์สกาว 22
2 ศศิธร ศิริลุน 16
3 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 10
4 บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ 9
5 เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม 9
6 สาร์ทจีน ภีระจันทร์ 8
7 ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ 6
8 อำไพ พฤติวรพงศ์กุล 6
9 กนกพร นิวัฒนนันท์ 6
10 เชิดศักดิ์ ใจแข็ง 6
11 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 6
12 สุชาติ ปันจัยสีห์ 5
13 บุญสม เหลี่ยวเรืองรัตน์ 5
14 Chaiyavat Chaiyasut 4
15 นพวัฒน์ เพ็งคำศรี 4
16 นริศรา ไล้เลิศ 4
17 วิวัฒน์ หวังเจริญ 4
18 ดวงพร คันธโชติ 3
19 สุชาดา สุขหร่อง 3
20 อมรทิพย์ เมืองพรหม 3
21 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 3
22 สุมาลี พฤกษากร 3
23 ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ 3
24 ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย 2
25 สิริพันธ์ ณรงค์ชัย 2
26 ธนวันต์ กันทา 2
27 Sunee Chansakaow 2
28 ศุภวัชร สิงห์ทอง 2
29 ศศิมา วรหาญ 2
30 รจเลข คำเปียง 2
31 วรพล เองวานิช 2
32 วธัญญู เตชปุญยง 1
33 ธนากร เจริญรัตน์ 1
34 ดำรงค์ ศานติอาวรณ์ 1
35 เจริญพงษ์ แตรผ่องแผ้ว 1
36 ฐาปนา กุมาร์ 1
37 รณชิต รุ่งศรี 1
38 ดนัย อายุมั่น 1
39 วัฒนา เปลยันทะ 1
40 Boonsom Liawruangratha 1
41 Duangporn Kantachote 1
42 วันดี รังสีวิจิตรประภา 1
43 Thanawan Kantha 1
44 Amorntip Muangprom 1
45 Thanakorn Charoenrat 1
46 Pornchai Tanamsang 1
47 พรชัย ทะนามแสง 1
48 Suchada Sukrong 1
49 Suchat Punjaisee 1
50 ชฎารัตน์ อัมพะเศวต 1
51 ทรงยศ อนุชปรีดา 1
52 S. Tharata 1
53 C. Punjaisee 1
54 Wonnop Visessanguan 1
55 วรรณพ วิเศษสงวน 1
56 สายสมร ลำยอง 1
57 นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา 1
58 งบประมาณแผ่นดิน 1
59 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 1
60 Bachmann, Till 1
61 Crain, Jason 1
62 อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา 1
63 Mount, Andrew 1
64 เชิดชาย ปันจัยสีห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 3
5 2556 2
6 2555 2
7 2554 5
8 2553 8
9 2552 7
10 2551 5
11 2550 12
12 2549 8
13 2548 8
14 2547 3
15 2546 6
16 2545 2
17 2538 1
18 543 74
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีส่วนประกอบของพาหะนาโนที่บรรจุสารสกัดข้าวไทย (ปี3)
ปี พ.ศ. 2559
2 การเปลี่ยนรูปชีวภาพของพฤกษเคมีในรำข้าวให้เป็นวานิลลินและอนุพันธ์ที่มีสมบัติต้านออกซิเดชันเพื่อใช้เป็นวัตถุเติมอาหารและสารช่วยทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาวัตถุดิบจากข้าวก่ำไทยโดยใช้ความเครียดร่วมกับการงอกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีส่วนประกอบของพาหะนาโนที่บรรจุสารสกัดข้าวไทย
5 Electrochemical control of reversible DNA hybridisation : for future use in nucleic acid amplification
6 ผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีส่วนประกอบของพาหะนาโนที่บรรจุสารสกัดข้าวไทย
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
8 ผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีส่วนประกอบของพาหะนาโนที่บรรจุสารสกัดข้าวไทย
ปี พ.ศ. 2555
9 Synergistic growth of lactic acid bacteria and photosynthetic bacteria for possible use as a bio-fertilizer
10 ความสามารถในการต้านออกซิเดชันและป้องกันการทำลายดีเอ็นเอของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2554
11 8-Hydroxygenistein formation of soybean fermented with Aspergillus oryzae BCC 3088
12 กลไกรักษาอาการผมร่วงของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัดธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อฮอร์โมน
13 การคัดกรองจุลินทรีย์ที่มีสมบัติย่อยเซลลูโลสจากมูลช้างเลี้ยงเอเชีย
14 การพัฒนานมเปรี้ยวถั่วเหลืองผสมโปรไบโอติก ต่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร
15 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและกลไกการป้องกันการก่อมะเร็งของสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลที่สกัดจากข้าวไทย
ปี พ.ศ. 2553
16 การคัดกรองจุลินทรีย์ที่มีสมบัติย่อยเซลลูโลส จากมูลช้างเลี้ยงเอเซีย
17 การทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของตำรับสารสกัดดอกดาวเรืองและน้ำมันปลา
18 การคัดกรองจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกจากมูลช้างเลี้ยงเอเชีย
19 การพัฒนาอินนูลินจากแก่นตะวันเพื่อเป็นวัตถุเติมอาหารไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่
20 การศึกษาแบคทีเรียโปรไบโอติกแลกติก ที่มีความสามารถในการสร้างเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดส
21 กลไกรักษาอาการผมร่วมของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัดธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อฮอร์โมน
22 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ของพฤกษเคมีและอนุพันธ์ในการเหนี่ยวนำฮีมออกซีจีเนสเพื่อการป้องกันมะเร็ง
23 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ผลของกรดกาเฟอิกและอนุพันธ์ในการเหนี่ยวนำเอนไซม์เฟส 2 เพื่อป้องกันมะเร็งตับ
ปี พ.ศ. 2552
24 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี
25 การพัฒนานมเปรี้ยวถั่วเหลืองผสมไบโอติกต่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร
26 การศึกษาแบคทีเรียโปรไบโอติกแลกติกที่มีความสามารถในการส้างเอน"ซม์เบต้ากลูโคซิเดส
27 การศึกษาการอยู่ร่วมกันของแบคทีเรียแลกติกและแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
28 การพัฒนาและบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรโปรไบโอติก
29 การศึกษาแบคทีเรียโปรไบโอติกแลกติกที่มีความสามารถในการส้างเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดส
30 การศึกษาการอยู่ร่วมกันของแบคทีเรียแลกติกและแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2551
31 การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของว่านชักมดลูก
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันจากเปลือกส้มและเปลือกมะนาว โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อรา
33 การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของว่านชักมดลูก
34 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ของถั่วเหลืองหมัก
35 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้ทนต่อสภาวะเครียดจากความแห้งแล้ง โดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืช ที่ประกอบด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
ปี พ.ศ. 2550
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์ Synbiotics สำหรับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ปีกจากวัตถุดิบที่มีในประเทศไทย
37 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและการอักเสบของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
38 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ทนต่อสภาวะเครียดจากความแห้งแล้งโดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชที่ประกอบด้วยแบคที่เรียสังเคราะห์แสง
39 ผลของสมุนไพรไทยบางชนิดต่อเอนไซม์ที่ใช้ในการแปรสภาพยา: ไซโตโครม พี 450 2 อี 1
40 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักดองโปรไบโอติกทีมีคุณสมบัติลดโคเลสเตอรอล
41 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของถั่วเหลืองหมัก
42 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยนาโนและเทคโนโลยีชีวภาพ
43 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของพืชพื้นบ้านไทยบางชนิด ต่อภาวะเครียดออกซิเดชั่นในโรคเบาหวาน
44 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและการอักเสบของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
45 ผลของสมุนไพรไทยบางชนิดต่อเอนไซม์ที่ใช้ในการแปรสภาพยา : ไซโตโครมพี 450 2 อี 1
46 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและการอักเสบของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันจากเปลือกส้ม และเปลือกมะนาว โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อรา
ปี พ.ศ. 2549
48 คุณสมบัติต้านออกซิเดชันของพืชและน้ำหนักชีวภาพจากพืช
49 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของพืชพื้นบ้านไทยบางชนิดต่อภาวะเครียดออกซิเดชั่นในโรคเบาหวาน
50 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลถั่วเหลืองชีวภาพที่มีคุณสมบัติขจัดอนุมูลอิสระ
51 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตน้ำหมักพืชโดยการวิเคราะห์และเฝ้าระวังจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมสำหรับการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง
52 คุณสมบัติต้านออกซิเดชันของพืชและน้ำหมักชีวภาพจากพืช 2
53 การประเมินความปลอดภัยและผลเกือบเรื้อรังในการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพจากพืช 2
54 การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัด และน้ำหมักของพืชไทย
55 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและจลนพลศาสตร์ ของการหมักผลิตภัณฑ์น้ำถั่วเหลือง และน้ำถั่วเหลืองหมัก
ปี พ.ศ. 2548
56 ส่วนประกอบ คุณสมบัติทางเคมี และชีวภาพของน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากพืชที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค
57 การพัฒนาวิธีประเมิน DNA damage โดยอิเล็กโทรโฟรีซิส
58 การศึกษาปริมาณโลหะหนักและคุณค่าทางโภชนาการของน้ำหมักชีวภาพจากพืช
59 การประเมินความปลอดภัยและผลเกือบเรื้อรังในการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพจากพืช
60 คุณสมบัติต้านออกซิเดชันของพืชและน้ำหมักชีวภาพจากพืช
61 กระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพในการบริโภคผลิตภัณฑ์ในเครื่องสำอางในการเกษตรและเพื่อสิ่งแวดล้อม
62 ผลการใช้ชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย = Effects of using mathematics readiness preparation instructional packages for pre-school children / ศุทธินี สุดยอด
63 การพัฒนาวิธีประเมิน DNA Damage โดยอิเล็กโทรโฟรีซิส
ปี พ.ศ. 2547
64 การพัฒนาวิธีโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับวิเคราะห์ปริมาณอาร์บูตินในครีมและสารสกัดจากพืชสมุนไพร
65 การตรวจหาวิตามินที่เป็นองค์ประกอบของลูกยอและน้ำหมักลูกยอ
66 การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง สำหรับวิเคราะห์ปริมาณอาร์บูตินในครีม
ปี พ.ศ. 2546
67 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากพืช
68 ส่วนประกอบคุณสมบัติทางเคมีชีวภาพที่ไก้จากพืชที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค
69 ส่วนประกอบคุณสมบัติทางเคมีชีวภาพที่ได้จากพืชที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค
70 การเฝ้าระวังความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตในเขตภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย
71 การตรวจหาวิตามินที่เป็นองค์ประกอบของลูกยอและน้ำหมักลูกยอ
72 การตรวจหาวิตามินที่เป็นองค์ประกอบของลูกยอและน้ำหมักลูกยอ
ปี พ.ศ. 2545
73 การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด เรื่องเสรีภาพตามพุทธจริยศาสตร์ในบริบทสังคมไทย
74 การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเรื่อง เสรีภาพตามพุทธจริยศาสตร์ในบริบทสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2538
75 ปัจจัยที่มีผลต่อความแม่นและความเที่ยงในการวิเคราะห์ กรดอ่อนผสมโดยใช้เทคนิคทางโพเทนซิโอเมตรี และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบหลายตัวแปรเชิงเส้น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
76 Inhibitory effects of caffeic acid and its amide derivatives on human cytochrome P4501A2
77 Antioxidant activity, polyphenolic content and anti-glycation effect of some thai medicinal plants traditionally used in diabetic patients
78 Potential use of Probiotic Lactobacillus Plantarum SS2 isolated from a fermented plant beverage: safety assesment and persistence in the murine gastrointestinal tract