ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ใกล้รุ่ง สามารถ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 1
4 2557 1
5 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2560
2 การประมาณช่วงความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยใช้วิธีบูตสแตรปแบบแม่นตรงในตัวอย่างขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2557
4 การประมาณค่าด้วยวิธีความควรจะเป็นสูงสุดที่มีการปรับแก้ให้เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงในระยะยาว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 การประมาณค่าด้วยวิธีความควรจะเป็นสูงสุดที่มีการปรับแก้ให้เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงในระยะยาว