ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสรยา เกิดพิบูลย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลืออุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2557
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการทนความร้อนของหัวเชื้อน้ำส้มสายชูAcetobacter aceti WK ด้วยประจุแคลเซียม
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลของสมบัติเชิงวิทยากระแสของโจ๊กข้าวฮางที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติเชิงกายภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้ง
ปี พ.ศ. 2555
4 ผลของสมบัติเชิงวิทยากระแสของโจ๊กข้าวฮางที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติเชิงกายภาพ, ของผลิตภัณฑ์อบแห้ง
ปี พ.ศ. 2553
5 การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของไข่ม้วน (ทามาโกะ) แช่เยือกแข็ง
6 ผลของวิธีการและสภาวะการอบแห้งที่มีต่อสมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพของเนื้อจีจากเนื้อโคโพนยางคำ
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาการผลิตสลัดผักปรุงรส (สไตล์ญี่ปุ่น)
ปี พ.ศ. 2545
8 การศึกษาวิธีการผลิตลูกชิ้นปลาผสมเนื้อหอย
9 การศึกษาวิธีการผลิตลูกชิ้นปลาผสมเนื้อหอย