ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเตรียมและสมบัติของน้ำมันแปรรูปยางจากเอริลเอสเทอร์ของกรดไขมันจากน้ำมันพืช (น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันมะพร้าว)
2 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2552
3 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2551
4 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ของสารสกัดจากพริกขี้หนู
ปี พ.ศ. 2550
5 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นโดยวิธีการจับก้อนด้วยไฟฟ้า