ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสภา คำมี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- สุภิญญา คำมั่น
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันโพรบิตเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2553
2 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ลักษณะสัณฐานวิทยาฤทธิ์ทางชีวภาพ ทางนาโนลิโปโซมที่มี Rhinacantnin C ที่สกัดจากใบทองพันชั่ง
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากใบสายหยุด (Desmos chinensis) และสารสกัดจากแก่นแกแล (Maclura cochinchinensis)
ปี พ.ศ. 2547
5 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราของสารเคอคูมินนอยด์และน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าขมิ้นชัน