ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรสลีนา จาราแว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 5
3 2557 1
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ฉนวนกันความร้อนจากใบยางพารา
ปี พ.ศ. 2561
2 การตรวจวัดแก๊สเรดอนในน้ำบาดาลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์
3 ระดับกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย
4 การสร้างชุดลองปฏิบัติการการสั่นพ้องของคลื่นเสียงสำหรับครูในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
5 การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของน้ำแร่และตะกอนดินบริเวณบ่อน้ำร้อนร้อน จังหวัดยะลา โดยเทคนิคXRF
6 การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra 232Th และ 40K) และมนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาด บริเวณหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย หลังการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ในประเทศญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2557
7 วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก