ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โกสินทร์ จำนงไทย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
ปี พ.ศ. 2552
2 การค้นหาคำสำคัญโดยใช้ความหมาย
ปี พ.ศ. 2551
3 การจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ปีที่ 2
4 การค้นหาคำสำคัญโดยใช้ความหมาย
5 วิธีการตรวจจับและนับจำนวนลูกกุ้ง โดยการดัดแปลงค่าสัมประสิทธิ์การแปลงเวฟเลท
6 การเข้ารหัสภาพวีดีทัศน์หลายมุมมอง อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแยกส่วนวัตถุเคลื่อนไหว
7 ขั้นตอนวิธีการดีโมเสก และการขยายภาพอาร์เรย์กรองสีแบบเบเยอร์ โดยใช้การกรองปรับตัวแบบถ่วงน้ำหนักขอบภาพ
ปี พ.ศ. 2550
8 การค้นหาคำสำคัญโดยใช้ความหมาย
ปี พ.ศ. 2548
9 การติดตามวัตถุหลายชนิดข้ามเครือข่าย ของกล้องวีดิทัศน์ที่ไม่มีการสอบเทียบ