ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แวอาแซ แวหามะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- แวอาเซ แวหามะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 สารต้านออกซิเดชันแบบจับกับยาง : ยางธรรมชาติกราฟต์อนุพันธ์มาลิอิไมล์
ปี พ.ศ. 2555
2 กาวยางธรรมชาติทนไฟ : สารช่วยทนไฟชนิดที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัสและปราศจากสารประกอบฮาโลเจน
ปี พ.ศ. 2554
3 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2552
4 การเตรียมและการวิเคราะห์น้ำมันแปรรูปยางจาก น้ำมันพืช (ปาล์ม ถั่วเหลืองและทานตะวัน) ที่ดัดแปรงด้วยฟินิลมาลิอีไมด์และเมททิลเอสเทอร์ของกรดไขมันของน้ำมันพืชที่ดัดแปรงด้วยฟินิลมาลิอีไมด์
5 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2549
6 การเตรียมสารช่วยทนไฟที่ว่องไว : อนุพันธ์ของมาลิอิไมด์ที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส
7 วัสดุกระเบื้องยางธรรมชาติที่ทนทานต่อสภาพอากาศรุนแรงในเขตร้อน
8 การเตรียมสารช่วยทนไฟที่ว่องไว : อนุพันธ์ของมาลิอิไมด์ที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส
ปี พ.ศ. 2548
9 การเตรียมสารช่วยทนไฟที่ว่องไว : อนุพันธ์ของพาลิอิไบด์ที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส
ปี พ.ศ. 2536
10 ศึกษาวิธีการทำยางธรรมชาติให้ทนไฟ