ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 1
5 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในโรงฆ่าชำแหละเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2555
2 ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากสารสกัดหยาบเม่าหลวงเพื่อใช้ผลิตน้ำยาบ้วนปากยับยั้งแบคทีเรียสกุล Streptococcus ในช่องปาก
3 ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากสารสกัดหยาบเม่าหลวงเพื่อใช้ผลิตน้ำยาบ้วนปากยับยั้งแบคทีเรียสกุล Streptococcus ในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2554
4 ประสิทธิภาพของเจลล้างมือที่ผลิตจากเม่าหลวง (AntidesmathwaitesianumMuell. Arg.) ต่อการทำลายจุลินทรีย์ก่อโรค
ปี พ.ศ. 2553
5 ประสิทธิภาพของเจลล้างมือที่ผลิตจากเม่าหลวง (Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.) ต่อการทำลายจุลินทรีย์ก่อโรค