ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การคัดเลือกและพัฒนาชนิดพืชปุ๋ยสดและพืชคลุมดินตระกูลถั่วท้องถิ่นที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในสภาพดินที่มีปัญหา
2 การคัดเลือกและพัฒนาชนิดพืชปุ๋ยพืชสดและพืชคลุมดินท้องถิ่นไม่อยู่ในกลุ่มพืชตระกูลถั่วที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในสภาพดินที่มีปัญหา
ปี พ.ศ. 2550
3 โครงการวิจัยคัดเลือกจุลินทรีย์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และป้องกันโรคพืชในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
ปี พ.ศ. 2528
4 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหมักในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2527
5 การอยู่รอดของเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิดระหว่างและหลังการทำปุ๋ยหมัก ของเศษพืชเป็นโรค