ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสมอขวัญ ตันติกลุ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เสมอขวัญ ตันติกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว
ปี พ.ศ. 2554
2 การผลิตและใช้งานเชื้อเพลิงเหลวจากซังข้าวโพด
3 เครื่องคั้นน้ำส้มและมะนาว
4 การออกแบบและประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มและมะนาวอัตโนมัติขนาดเล็กต้นแบบ
5 เครื่องคั้นน้ำส้มและมะนาว
6 การออกแบบและประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มและมะนาวอัตโนมัติขนาดเล็กต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาออกแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวคอรวงต้นแบบสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตภาคเหนือ
8 การพัฒนาออกแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวคอรวงต้นแบบสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาออกแบบและประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาและพัฒนาการนำเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว (LPG) มาใช้เครื่องยนต์อเนกประสงค์ดีเซลที่ใช้ในการเกษตร
11 การพัฒนา การออกแบบ และการประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ
12 การศึกษาและพัฒนาการนำเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว (LPG) มาใช้เครื่องยนต์อเนกประสงค์ดีเซลที่ใช้ในการเกษตร
13 การพัฒนา การออกแบบ และการประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2546
14 การออกแบบสร้างและประเมินผลเครื่องเก็บเกี่ยวลำไยต้นแบบบนรถกระบะ
15 การออกแบบสร้างและประเมินผลเครื่องเก็บเกี่ยวลำไยต้นแบบบนรถกระบะ
ปี พ.ศ. 2545
16 การวิจัยและพัฒนาการออกแบบสร้างและประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มแบบ อัตโนมัติ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน
17 การวิจัยและพัฒนาการออกแบบสร้างและประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มแบบ อัตโนมัติ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2544
18 การออกแบบ สร้างและประเมินผลเครื่องเก็บเกี่ยวลำไยต้นแบบ
19 การออกแบบ สร้างและประเมินผลเครื่องเก็บเกี่ยวลำไยต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2543
20 การออกแบบและประเมินผลเครื่องให้น้ำระหว่างแปลงพืชไร่
21 การออกแบบและประเมินผลเครื่องให้น้ำระหว่างแปลงพืชไร่
ปี พ.ศ. 2537
22 การออกแบบและประเมินผลเครื่องอัดแท่งปุ๋ยคอก
ปี พ.ศ. 2536
23 การออกแบบและประเมินผลเครื่องอัดแท่งปุ๋ยคอก