ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสน่ห์ แก้วนพรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 26
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 12
3 สุปรีดี สังฆรักษ์ 7
4 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 7
5 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 6
6 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 5
7 สันทัด วิเชียรโชติ 5
8 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 5
9 งบประมาณแผ่นดิน 5
10 ธีระพล ศรีชนะ 4
11 รวี เถียรไพศาล 3
12 โครงการวิจัย NRU 3
13 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
14 ทิตย์พวัลย์ นาคเพ็ง 3
15 วันทนา เหรียญมงคล 3
16 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 2
17 สมพงศ์ โอทอง 2
18 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 2
19 สุกัญญา เศรษฐรักษา 2
20 สุพิชญา จันทะชุม 2
21 ขวัญจิต อึ้งโพธิ์ 2
22 อรุณศรี สุนทรพิธ 2
23 อรุณศรี ลีจีรจำเนียร 2
24 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 2
25 ภูธร แคนยุกต์ 1
26 สภาพร ภูวราง 1
27 อลิษา หนักแก้ว 1
28 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 3
7 2554 1
8 2553 3
9 2552 1
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 3
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
17 543 70
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การเตรียมผลิตภัณฑ์ Moisturizing facial wash และ Moisturizing body wash ที่ใส่ Lactobacillus rhamosus GG cell culture supernatant และ cell lysate
ปี พ.ศ. 2560
2 การแยกเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและบาซิลลัสสปีซีส์จากทางเดินอาหารของสัตว์น้ำ ดินและตะกอนตมจากป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ที่มีคุณสมบัติความเป็นโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2558
3 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแลคโตบาซิลลัสเพื่อเตรียมเป็นผลิตภันฑ์เพื่อสุขภาพฮาลาล
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนายาเหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2556
5 การทดสอบการอยู่รอดและคุณสมบัติทางชีวภาพของโพรไบโอติกและพรีไบโอติกในเจลาตินแคปซูล
6 ผลของ cryoprotectants จากน้ำผลไม้ต่อการอยู่รอดของโพรไบโอติกที่ใช้ เป็นเชื้อตั้งต้นในการผลิตโยเกิร์ต
ปี พ.ศ. 2555
7 การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยท้องเสียเรื้อรัง
8 การพัฒนายาเม็ดฟู่เหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
9 การพัฒนายาเม็ดสอดช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2554
10 ผลการยึดเกาะและฤทธิ์การยับยั้งของ Lactobacillus fermentum SK5 ต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องคลอดและการผลิตเชื้อในรูปยาเหน็บช่องคลอด
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนายาเหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
12 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก
13 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโนไทโรซีนตำแหน่งที่ 73 ของเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสจากบรูเกีย มาลายี
ปี พ.ศ. 2552
14 การทำให้บริสุทธิ์และการแสดงลักษณ์เฉพาะของ bacteriocin ที่ผลิตจากเชื้อ Lactobacillus fermentum SK5
ปี พ.ศ. 2550
15 การคัดเลือกและจำแนกคุณลักษณะสายพันธุ์ของเชื้อ Lactobacillus spp. เพื่อต้านเชื้อโรคในทางเดินอาหารและช่องคลอด
16 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไวน์จากผลไม้ท้องถิ่นภาคใต้
ปี พ.ศ. 2549
17 ศึกษาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซึ่งสร้างโดยเชื้อ Lactobacillus spp. ที่แยกจากผู้สูงอายุสุขภาพดี
18 คุณสมบัติของแผ่นฟิล์ม bacterial cellulose ที่ผลิตจากแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างกัน
19 การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacillus paracasei HL32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์
ปี พ.ศ. 2548
20 การเตรียมแคปซูลเคลือบให้แตกตัวในลำไส้เล็ก และยาเหน็บช่องคลอดของเชื้อ Lactobacillus paracasei HL32และการประเมินผลทางเทคนิคและทางชีววิทยา
21 ผลของ bioadhesive ต่อการยึดเกาะของเชื้อ Lactobacillus paracasei HL32 บน Caco-2 cell line.
22 การประเมินคุณภาพด้านเทคโนโลยีและชีวเคมีของยาเหน็บช่องคลอดที่ประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแล็คโตบาซิลลัส
ปี พ.ศ. 2547
23 ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากสารที่ผลิตโดย Lactobacillus paracasei HL32
24 การศึกษาการปลดปล่อย gentamicin sulfate ซึ่งผสมกับสารสกัดว่านหางจระเข้จากแผ่นฟิล์ม เซลลูโลสฟิล์มที่ผลิตจากแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2546
25 อาหารเลี้ยงเชื้อทางเลือกสำหรับ Lactobacillus acidophilus และการเตรียมเชื้อเป็นแคปซูลเพื่อให้แตกตัวในลำไส้เล็ก
26 การเตรียมฟิล์มของ Gentamicin sulfate และ Aloe vera โดยใช้เซลลูโลสจากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum
ปี พ.ศ. 2545
27 การเตรียมตำรับ Lactobacillus acidophilus ในรูปแบบยาเม็ดเคลือบให้แตกตัวในลำไส้เล็ก
ปี พ.ศ. 2544
28 การผลิต Bacillus Stearothermophilus ATCC 7953 ไบโอโลจิคอลอินดิเคเตอร์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนชื้น
29 การประยุกต์ใช้เซลลูโลสจากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum เป็นตัวนำส่งยาทางผิวหนัง"
30 ฤทธิ์สมานแผลของพืชสมุนไพรไทย : การศึกษานอกกาย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 Selection and Characterization of Lactobacillus spp. for Anti-Gastrointestinal and Vaginal Pathogens. Part I. Selection and Characterization of Lactobacillus spp. Against Gastrointestinal Pathogens.
32 ผลของ cryoprotectants จากน้ำผลไม้ต่อการอยู่รอดของโพรไบโอติกที่ใช้เป็นเชื้อตั้งต้นในการผลิตโยเกิร์ต