ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เศรษฐา ปานงาม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เศรษฐา ปานงาม,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 3
3 2553 5
4 2551 3
5 2550 2
6 2548 2
7 2547 1
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาระบบการหาตำแหน่งวัตถุด้วยระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายโดยใช้โปรโตคอลซิกบี
2 เทคนิคการตรวจวัดคลื่นสมองสำหรับการทำการฟื้นฟูการรับรู้โดยใช้อีอีจีราคาประหยัดแบบน้อยช่องสัญญาณ
3 การพัฒนาระบบสื่อสารไร้สายต้นแบบในห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ
ปี พ.ศ. 2554
4 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนย้ายประชากรสำหรับการศึกษาทางระบาดวิทยา
5 การทำนายระยะเวลาการเดินทางบนทางพิเศษโดยวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
6 โครงการนำร่องการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ :
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาวิธีการทำนายสภาพการจราจรติดขัดแบบทันกาล
8 การพัฒนาต้นแบบหูฟังแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์
9 การพัฒนาต้นแบบระบบสื่อสารไร้สายดิจิทัลในห้องเรียนสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
10 การพัฒนาต้นแบบระบบสื่อสารไร้สายดิจิทัลในห้องเรียนสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
11 การพัฒนาต้นแบบหูฟังแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2551
12 A study of low-cost, robust Assistive Listening System (ALS) based on digital wireless technology
13 ต้นแบบระบบการสังเคราะห์ความเร็วเฉลี่ยของการจราจรบนถนนโดยใช้ข้อมูลจีพีเอส
14 ต้นแบบระบบการสังเคราะห์ความเร็วเฉลี่ย ของการจราจรบนถนนโดยใช้ข้อมูลจีพีเอส
ปี พ.ศ. 2550
15 กระบวนการพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
16 การพัฒนาระบบบริการเชิงพื้นที่โดยใช้อาร์เอฟไอดีร่วมกับโทรศัพท์มือถือ
ปี พ.ศ. 2548
17 การพัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
18 การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งยานพาหนะแบบอัตโนมัติ โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอและเทคโนโลยีเอจีพีเอส
ปี พ.ศ. 2547
19 การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เรดแฮต