ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เศกศักดิ์ เชยชม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 2
3 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การทดสอบประสิทธิผลของสมุนไพรในการบำบัดผู้ติดบุหรี่
2 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ และการลงทุนด้านวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงอายุ
3 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อลดการสูบบุหรี่ (การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุน)
ปี พ.ศ. 2557
4 การวิจัยและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากผลมะเม่า ตะคร้อ และคอแลน
5 ศึกษาสถานภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์ใยอาหารที่ละลายน้ำและการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพต้นแบบที่มีการใช้ใยอาหารที่ละลายน้ำเป็นส่วนประกอบ