ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรืองเดช ธงศรี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ruangdaj Tongsri 38
2 อรมณี คูวัฒนาชัย 27
3 Ornmanee Coovattanachai 25
4 Bhanu Vetayanugul 23
5 รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง 23
6 ภาณุ เวทยนุกูล 22
7 Rungtip Krataitong 19
8 นาตยา ต่อแสงธรรม 18
9 Nattaya Tosangthum 18
10 สัญชัย มาตา 15
11 Sunchai Mata 14
12 อนันต์ ดาราพันธ์ 14
13 Anan Daraphan 11
14 ประยูร หล้าสุดตา 11
15 Monnapas Morakotjinda 10
16 มนภาส มรกฎจินดา 10
17 Prayoon Lasutta 9
18 อัญชลี มโนนุกุล 6
19 ธัญพร ยอดแก้ว 5
20 Anchalee Manonukul 5
21 Thanyaporn Yotkaew 5
22 Richard Dashwood 3
23 Nuchthana Poolthong 3
24 ชมัยพร สุทัศน์ ณ อยุธยา 3
25 Chamaiporn Sudasna Na Ayudhya 3
26 สายนที จากถิ่น 2
27 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 2
28 Sainatee Chakthin 2
29 Henry Mcshane 2
30 พงษ์ศักดิ์ วิลา 2
31 Pongsak Wila 2
32 วีรวรรณ สุทธิศรีปก 2
33 Rungthip Krataithong 1
34 Piyanuch Muangtong 1
35 Rattana Wichianrak 1
36 รัตนา วิเชียรรักษ์ 1
37 Sithipong MahaThanabodee 1
38 Nandh Thavarungkul 1
39 สุรพล ราษฎร์นุ้ย 1
40 Panyawat Wangyao 1
41 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
42 เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย 1
43 Seksak Asavavisithchai 1
44 Chanchai Mateepithukdharm 1
45 S. Kuimalee 1
46 Thummasin Piyarattanatrai 1
47 Surapol Raadnui 1
48 สุรศักดิ์ กุยมาลี 1
49 Julaluk Carrmai 1
50 Suthee Wattanasiriwech 1
51 S. Kruachatturat 1
52 Chureeporn Thanomsilp 1
53 ขนบ คงชาตรี 1
54 ชุลีพร ถนอมศิลป์ 1
55 สุธี วัฒนศิริเวช 1
56 R. Thongsri 1
57 Richard Thackray 1
58 Jane Minay 1
59 N. Poolthong 1
60 จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ 1
61 N. Wora-uaychai 1
62 ริชาร์ด แดชวูด 1
63 กิตติคุณ ประเสริฐกาญจน์ 1
64 Kirana Chomkumsri 1
65 Pomthong Malakul Na Ayudhaya 1
66 พีระพงศ์ ท้าวเพชร 1
67 สมศักดิ์ หอมดี 1
68 วันดี มธุรเวช 1
69 ศศิวิมล เศวตคชกุล 1
70 กิรณา จอมคำศรี 1
71 ฉันธนา ยูวะนิยม 1
72 Thumrongrut Mungcharoen 1
73 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
74 Seksan Papong 1
75 Chantana Yuvaniyama 1
76 เสกสรร พาป้อง 1
77 ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ 1
78 ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน 1
79 สุพนา พุกะทรัพย์ 1
80 Pisarn Siriphol 1
81 R. Jittavikul 1
82 พิศาล ศิริผล 1
83 Patcharin Burke 1
84 Rungtip Krataithong 1
85 พัชรินทร์ เบอร์ค 1
86 Nattapong Kuljittipipat 1
87 ณัฐพงษ์ กุลจิตติพิพัฒน์ 1
88 Somsak Homdee 1
89 Peerapong Taopetch 1
90 ไสว ด่านชัยวิจิตร 1
91 สััญชัย มาตา 1
92 U. Kwanthong 1
93 Kanob Kongchatree 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2551 6
4 2550 7
5 2549 5
6 2548 11
7 2547 7
8 2546 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Effect of Heating Rate on Sintered Series 300 Stainless Steel
2 Thermal Analysis of Fe-Carbide and Fe-C Mixtures
ปี พ.ศ. 2552
3 Sintered Cu-Sn Materials for Frangible Bullets
ปี พ.ศ. 2551
4 Effect of Reaction between Fe and Carbides Particles on Mechanical Properties of Fe-Base Composites
5 Tribological behavior of sintered 316L stainless steel impregnated with MoS2 plain bearing
6 Effects of Tin Powder on Properties of Sintered Stainless Steels
7 Copper Powder Extrusion: A Smart Processing for Energy and Environment Conservation
8 Effect of Reaction between Fe and Carbide Particles on Mechanical Properties of Fe-Base Composite
9 Effect of WC addition on the phase formation and microstructure of TiC-Ni composites
ปี พ.ศ. 2550
10 คอมเพรสเซอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
11 Sintering Activation of 316L Powder Using a Liquid Phase Forming Powder
12 Effect of Heating Rate on Properties of Sintered Series 300 Stainless Steels
13 Effect of Non-Reactive Hard Particles on Sintered Fe Material
14 Effect of powder mixture conditions on mechanical properties of sintered Al2O3-SS 316L composite under vacuum atmosphere
15 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมซินเทอร์ที่เตรียมจากการผสมผงเหล็กก้าไร้สนิม 304L และ 310L
16 Identification of Intermetallic Phases in the Extruded Al-Fe-V Alloy Using TEM
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาแบบจำลองวัสดุสามมิติสำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงโลหะ
18 การพัฒนาเครื่องฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับชิ้นส่วนรูปร่างซับซ้อน
19 การพัฒนา P/M Splined Couplings จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม
20 Density and Strength Improvement of Sintered 316L Stainless Steel
21 Effect of Admixing Ni and Cu Powders on Property of Sintered 316L Alloy
ปี พ.ศ. 2548
22 การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซ
23 การพัฒนา P/M Sensor Bosses จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม
24 การพัฒนาความสามารถอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(ต่อ)
25 การวิเคราะห์การอัดขึ้นรูปและซินเทอริงโลหะผสมเหล็กกล้าไร้สนิม 409L
26 ผลของความหนาแน่นกรีนต่อสมบัติทางกลของเหล็กกล้าไร้สนิม 434L ซินเทอร์
27 ผลของขนาดอนุภาคต่อสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิมพรุน
28 A Unique Production Route for Porous Materials
29 สมบัติทางกลของเหล็กกล้าออสเตนนิติก + เฟอร์ริติก เตรียมด้วยโลหะผงวิทยา
30 ผลของนิกเกิลและทองแดงต่อสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L แบบซินเทอร์
31 Mechanical Properties of Sintered Dual Phase Stainless Steel Prepared from 304L and 410L Powders
32 Fundamental Compacting and Sintering of Stainless Steel 409L Powders
ปี พ.ศ. 2547
33 SINTERING OF 316L + Ni POWDER COMPACTS
34 Spring Back of Disk-Like Compacts Produced from Stainless Steel Powders
35 DENSIFICATION BEHAVIOR OF 409L + CU POWDERS COMPACTS
36 Compaction and Sintering of Admixed 409L Stainless Steel-Cu Powders
37 Behaviors of the Admixed 409L-Cu Powders During Compaction and Sintering
38 Microstructure and Solidification of Al-Fe-(V, Si) Alloy Powders
39 Microstructure-Processing-Property-Relationship of Rapidly Solidified Al-Fe-(V, Si) Alloys
ปี พ.ศ. 2546
40 EFFECT OF GREEN DENSITY ON MECHANICAL PROPERTIES OF P/M STAINLESS STEEL 316L PARTS
41 Copper infiltration of P/M Parts Made from 409L Ferritic Stainless Steel Powders
42 Effects of Cu Powders on Compaction and Sintering of Admixed Stainless Steel 409L-Cu Powders