ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุกิจ เสาร์แก้ว 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2546 3
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ปี พ.ศ. 2557
2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
3 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
4 ระบบมัคคุเทศก์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถม้าในจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
5 การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ตกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดลำปาง
6 การปพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ธรรมะในพุทธศาสนา
ปี พ.ศ. 2546
7 การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย / เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
8 การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
9 การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย