ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวนิตย์ ธาราฉาย
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2551 1
6 2544 1
7 2543 3
8 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชา และสีผสมอาหารจากฝาง :พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2557
2 ชีพลักษณ์และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมของพืชสกุลไทร 4 ชนิดในพื้นที่เมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลสำเร็จของการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ด้วยฝายชะลอน้ำ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้และลำธาร ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
4 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณในพื้นที่เมืองเชียงใหม่
5 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณในพื้นที่เมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
6 ชีพลักษณ์การติดผล การแพร่กระจายพันธุ์ของเมล็ดและการตั้งตัวของมะเดื่อริมน้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัณและน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2544
7 การสำรวจกล้วยไม้ไทยในพื้นที่บ้านโปง
ปี พ.ศ. 2543
8 การสำรวจกล้วยไม้ไทยในพื้นที่บ้านโปง (ปี 2543)
9 การสำรวจกล้วยไม้ไทยในพื้นที่บ้านโปง (ปี 2544)
10 การสำรวจกล้วยไม้ไทยในพื้นที่บ้านโปง