ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญพิมล ลีโนทัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 1
2 2545 2
3 2542 3
4 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 โมเดลความพึงพอใจในการศึกษาของศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล : กรณีศึกษา วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปี พ.ศ. 2545
2 การวิเคราะห์นโยบายและหลักสูตร : กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
3 รูปแบบการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
4 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
5 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อ การพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
6 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ