ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เบญจวรรณ สมบูรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล (ปี 2555)
ปี พ.ศ. 2552
2 ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์เอื้องแซะหอมที่เหมาะสมต่อการผลิตดอกเพื่อสกัดกลิ่นหอมและไม้กระถางเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
3 ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์เอื้องแซะหอมที่เหมาะสมต่อการผลิตดอกเพื่อสกัดกลิ่นหอมและไม้กระถางเชิงพาณิชย์
4 การผลิตไพลแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2546
5 อิทธิพลของแหล่งปลูกต่อปริมาณดอกของเอื้องแซะ
ปี พ.ศ. 2545
6 อิทธิพลของแหล่งปลูกต่อปริมาณดอกเอื้องแซะ
ปี พ.ศ. 2541
7 การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของกล้วยไม้ไทยเอื้องแซะ
8 การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของกล้วยไม้ไทยเอื้องแซะ
ปี พ.ศ. 2537
9 การเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟอร์เครีย