ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เทพประสิทธ์ กุลธวัชวิชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 22
2 วรวิทย์ อุ่นจิตร 5
3 ภาณุ กุศลวงศ์ 5
4 รังสฤษฏ์ จำเริญ 5
5 วรมน สาระ 5
6 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 3
7 พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ 2
8 ภัควัฒน์ เชิดพุทธ 2
9 ปาริชาต ประกอบมาศ 2
10 บัณฑิต กอบการ 2
11 นุชรา แสวงสุข 2
12 อรุณี จิระพลังทรัพย์ 2
13 ปิยะวัฒน์ ปัญญา 2
14 ศโรธร เร่งสมบูรณ์สุข 2
15 โศรัจ แวววิริยะ 2
16 สมบัติ กาญจนกิจ 1
17 ชลวัฒน์ โพธิ์ด้วง 1
18 บุษบา ชมิดท์ 1
19 สิรินกานต์ ผ่องประเสริฐ 1
20 สุชาติ ทวีพรปฐมกุล 1
21 อารีย์ โพธิ์ขวัญ 1
22 รังสิมันตุ์ ธีระวัฒนานนท์ 1
23 ณัฐดิษฐ์ ตันติดำรงค์ฤทธิ์ 1
24 รชาดา เครือทิวา 1
25 คัคนางค์ ประไพทรัพย์ 1
26 เสาวลักษณ์ เหล่าเลิศรัตนา 1
27 ประภานันท์ โพธินาค 1
28 ทศพร สระแก้ว 1
29 กฤป จุระกะนิตย์ 1
30 อนันต์ อัตชู 1
31 อาพัทธ์ เตียวตระกูล 1
32 จตุพล กล้วยแดง 1
33 เอกฉัตร คลี่ขจาย 1
34 สาธิก ธนะทักษ์ 1
35 สมภพ ตังตา 1
36 โรจพล บูรณรักษ์, 2523- 1
37 จิตติมา ใจสุข 1
38 จุฑา ติงศภัทิย์ 1
39 วชิระ สุขเจริญ 1
40 รัฐภูมิ หิรัญวิทย์ 1
41 ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์ 1
42 พัดยศ เพชรวงษ์ 1
43 เพชร นาคะศิริ 1
44 อาภาวรรณ สังข์ศิริ 1
45 ชนุดร ธีรวัฒนอมร 1
46 ศิกานต์ ปาลเสถียร 1
47 ณัฐสิทธ์ เกตุแก่น 1
48 นันทิช อัศววิภาส 1
49 นิธินันต์ โพธิ์ปัญญาศักดิ์ 1
50 ณัฐพล เฟื่องประภัสสร์ 1
51 เจษฎา ชนะพินิจวงศ์ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
53 ปิยนิษฐา วิเศษ 1
54 ภูพิงค์ สุวรรณ 1
55 ปิยชนน์ อินอ่อน 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
57 มนต์ชัย อนุดิตย์ 1
58 เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ 1
59 ฐิติมา ประมลบาล 1
60 สุวรรณี รูปหล่อ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 7
2 2557 3
3 2556 4
4 2555 6
5 2554 8
6 2553 9
7 2552 17
8 2551 4
9 2550 2
10 2549 1
11 2548 2
12 2547 1
13 2544 1
14 2543 1
15 2526 1
16 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อธุรกิจว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร
2 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการนันทนาการในมหาวิทยาลัย : รูปแบบสมการโครงสร้าง
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย: รูปแบบสมการโครงสร้าง
4 การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาเชิงนันทนาการของกรุงเทพมหานคร
5 แนวทางการจัดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
6 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในกรุงเทพมหานคร
7 การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการสโมสรวอลเลย์บอลในประเทศไทยโดยแนวคิด TQM
ปี พ.ศ. 2557
8 สภาพและปัญหาการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต
9 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์กีฬาของผู้บริโภค
10 ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออกกำลังกายในการกีฬาแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
11 การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิและรายละเอียดของหลักสูตรสาขานันทนาการระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
12 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในการกีฬาแห่งประเทศไทย
13 การศึกษาการเตรียมทีมกีฬาจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27
14 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชมการแข่งขันแบดมินตัน รายการ เอสซีจี แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2013
ปี พ.ศ. 2555
15 แนวทางการพัฒนาการจัดการสถานออกกำลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
16 แนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักนันทนาการในประเทศไทย
18 แนวทางการพัฒนาการจัดการสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
19 แนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 แนวทางการพัฒนาการจัดการสถานออกกำลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
21 ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออกกำลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ
22 แนวทางพัฒนาการให้บริการการออกกำลังกายสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
23 การจัดการการแข่งขันฟุตบอล เอไอเอส ลีก ดิวิชั่น 2 รอบแชมเปี้ยนลีก ปี 2011
24 การศึกษาการจัดการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร
25 การศึกษาการจัดการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
26 การศึกษาการจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก
27 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร
28 การศึกษาการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2553
29 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกที่เรียนกีฬาเทนนิส
30 ผลของการฝึกเสริมพลัยโอเมตริกที่มีต่อพลังในการชกหมัดตรงในกีฬาเทควันโดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
31 การศึกษาการจัดการธุรกิจกีฬาดำน้ำในเขตเมืองพัทยา
32 ความคิดเห็นต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
33 แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน กรุงเทพมหานคร
34 การศึกษาการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
35 การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
36 การศึกษาการจัดการทีมกีฬาเทควันโดของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16
37 ผลของการฝึกเสริมพลัยโอเมตริกที่มีต่อพลังในการชกหมัดตรงในกีฬาเทควันโดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2552
38 ปัจจัยในการเลือกซื้อบริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่ายภายในประเทศของกลุ่มคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
39 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40 ผลของการฝึกเสริมด้วยการฝึกซ้อนที่มีต่อความเร็วในการเตะเหยียบลงของนักกีฬาเทควันโดในมหาวิทยาลัย
41 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก
42 การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อนของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
43 ผลของการฝึกความรวดเร็วกับทักษะการเตะเฉียง และการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวกับทักษะการเตะเฉียง ที่มีต่อเวลาตอบสนองของการเตะเฉียงในกีฬาเทควันโด
44 แนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร
45 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการศูนย์บริการการกีฬาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
46 การจัดกิจกรรมพลศึกษาระดับปฐมวัย กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
47 ผลของการฝึกความรวดเร็วกับทักษะการเตะเฉียง และการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวกับทักษะการเตะเฉียง ที่มีต่อเวลาตอบสนองของการเตะเฉียงในกีฬาเทควันโด
48 ผลของการฝึกเสริมด้วยการฝึกเชิงซ้อน ที่มีต่อความเร็วในการเตะเหยียบลงของนักกีฬาเทควันโดในมหาวิทยาลัย
49 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการศูนย์บริการกีฬาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
50 แนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร
51 ปัจจัยในการเลือกซื้อบริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่ายภายในประเทศ ของกลุ่มคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
52 การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
53 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
54 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
55 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
56 การศึกษาการจัดการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
57 การศึกษาการจัดการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
58 ผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการตามกระแสนิยมเกาหลี ต่อพฤติกรรมนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
59 ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผู้สอนพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
60 ผลของการฝึกแรงต้านด้วยน้ำหนักตัวแบบวงจรที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษาชายระดับปริญญาบัณทิต
ปี พ.ศ. 2549
61 การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมกีฬา : กรณีศึกษาการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น "ไทคัพ" ครั้งที่ 5
ปี พ.ศ. 2548
62 ผลของการฝึกเสริมพลัยโอเมตริกที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว ในการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลของนิสิตชายระดับปริญญาบัณฑิต
63 การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลของการบริหารองค์กรกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
64 การเปรียบเทียบผลของการฝึกเสริมการยิงประตูที่มีต่อความสามารถในการยิงประตูโทษของกีฬาบาสเกตบอล
ปี พ.ศ. 2544
65 ผลของการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลควบคู่กับการเสริมด้วยเมดิซินบอล และการฝึกจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล
ปี พ.ศ. 2543
66 การศึกษาเทคนิคและกลวิธีการเล่นเป็นทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง : การศึกษารายกรณีกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32
ปี พ.ศ. 2526
67 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร